Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 30. jaanuar 2013

Dublinis käivitati uus rahvusvaheline ülikoolide paremusjärjestuse süsteem

Täna (30. jaanuar) käivitatakse ELi eesistujariigi Iirimaa pealinnas Dublinis avalikult Euroopa Liidu rahastatav uus ülikoolide paremusjärjestuse süsteem. Uus mitmemõõtmeline süsteem erineb ülikoolide tulemuslikkuse järjestamisel kasutatavatest tavapärastest lähenemisviisidest, millest enamik keskendub peamiselt teadusuuringute tasemele. Uues süsteemis võetakse ülikoolide pingeritta seadmisel arvesse rohkem tegureid viies eri valdkonnas: maine teadustöös, õpetamise ja õppimise kvaliteet, rahvusvahelisus, teadmussiirde edukus (nt koostöö ettevõtete ja idufirmadega) ning panus piirkonna majanduskasvu. Eeldatakse, et uues süsteemis osaleb umbes 500 ülikooli Euroopast ja mujalt maailmast. Esimesed tulemused avaldatakse 2014. aasta algul.

Enne avaüritust ütles Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou: „Ülikoolid kuuluvad Euroopa kõige edukamate leiutiste hulka, kuid me ei või loorberitele puhkama jääda. Peame mõtlema ja tegutsema strateegilisemalt, et kasutada ära oma ülikoolide kõik võimalused. Selleks on meil vaja paremini teada, mida nad pakuvad ja kui hästi nad seda teevad. Praegune paremusjärjestus kipub üle kõige tähtsustama teadussaavutusi, kuid U-Multirank annab tudengitele ja haridusasutustele selge pildi ülikoolide töö tulemuslikkusest mitmes erinevas olulises valdkonnas. See teadmine aitab tudengitel valida sellise ülikooli või kolledži, mis sobib neile kõige enam. Samuti aitab see kaasa kõrghariduse moderniseerimisele ja selle kvaliteedi parandamisele, võimaldades ülikoolidel määrata kindlaks oma tugevad ja nõrgad küljed ning õppida üksteise kogemustest. Lõpuks annab see poliitikakujundajatele täielikuma ülevaate oma riigi kõrgharidussüsteemist ning nii saavad nad suurendada riigi kui terviku saavutusi.”

Paremusjärjestuse süsteemi käivitamise konverentsi avab Iiri haridus- ja kutseõppe minister Ruairi Quinn. Ta ütles: „Sedamööda, kuidas kasvab kõrghariduse tähtsus Euroopa sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku heaolu saavutamisel, kasvab ka vajadus kvaliteedi ja mitmekülgsuse järele meie kõrgharidussüsteemis. Iiri eesistujariigina on võtnud oma kohuseks aidata tõhusalt kaasa U-Multiranki praeguse etapi väljaarendamisele. Kutsun kõrgharidusasutusi üles haarama kinni võimalusest osaleda uue järjestussüsteemi loomises. Süsteemi, mis heidab valgust Euroopa kõrghariduse paljudele positiivsetele tahkudele ja toob kasu nii tudengitele, haridusasutuste juhtidele, poliitikakujundajatele kui ka teistele sidusrühmadele.”

Lisaks usaldusväärsele paremusjärjestusele annab U-Multirank ülikoole võrreldes neile hinnangu ka neljas konkreetses ainevaldkonnas: ärijuhtimine, mehaanika, elektrotehnika ja füüsika. Edaspidi laiendatakse konkreetsete valdkondade loetelu.

Taustteave

Paremusjärjestuse koostab sõltumatu konsortsium, mida juhivad Saksamaal asuv kõrghariduse arendamise keskus (CHE) ja Hollandis asuv kõrgharidusuuringute keskus (CHEPS). Nende partneriteks on Leideni ülikooli teadus- ja tehnoloogiauuringute keskus, teaduskirjastus Elsevier, Bertelsmanni fond ning tarkvarafirma Folge 3. Selleks et tulemus saaks täielik ja täpne, teeb konsortsium koostööd ka riikide edetabelite koostajate ja sidusrühmade organisatsioonidega, mis esindavad üliõpilasi, ülikoole ja ettevõtteid.

Uus järjestussüsteem on erapooletu ning põhineb mõõdetavatel kriteeriumidel ja andmetel. Mitmemõõtmeline lähenemisviis muudab selle sobivaks iga ülikooli või kolledži jaoks, kes soovib tagasisidet oma töö tulemuslikkuse kohta. Seda saavad kasutada ka eraisikud, tellides nn isikustatud edetabeli, mis kajastab nende konkreetseid vajadusi. See süsteem võimaldab neil saada teavet haridusasutuste või erialade kohta, mis neid kõige enam huvitavad, ning võrrelda näitajaid vastavalt oma eelistustele.

U-Multirank on 2008. aastal Prantsusmaa Euroopa Liidu eesistujaks olemise ajal toimunud konverentsil alguse saanud protsessi tulem. Kõnealusel konverentsil kutsuti üles looma uut ülikoolide paremusjärjestuse süsteemi metoodika abil, mis võtaks arvesse erinevaid näitajaid rahvusvahelises kontekstis.

Seejärel tellis Euroopa Komisjon teostatavusuuringu, mille viis läbi kõrgharidus- ja teadusorganisatsioonide konsortsium CHEPRA, kelle uuring valmis 2011. aastal. Uuring, milles osales 150 kõrgharidusasutust Euroopast ja mujalt maailmast, näitas, et nii mitmemõõtmelise edetabeli põhimõte kui ka rakendamine on realistlik. Vajalike andmete kogumiseks on välja töötatud internetiküsitluse mehhanismid. Konsortsium teeb koostööd ka riikide edetabelite koostajatega, et vältida ülikoolidele mitu korda samade küsimuste esitamist.

U-Multirankile eraldatakse elukestva õppe programmist 2013.–2014. aastal 2 miljonit eurot. Lisaks on võimalik täiendav rahastamine ajavahemikus 2015–2016. Eesmärk on, et edetabeli koostamise võtaks seejärel üle sõltumatu organisatsioon.

Lisateave

Euroopa Komisjon: Haridus ja koolitus

Androulla Vassiliou veebisait

Jälgi Androulla Vassiliout Twitteris @VassiliouEU.

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar