Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2013

Εγκαινιάστηκε στο Δουβλίνο η νέα διεθνής κατάταξη των πανεπιστημίων

Μια νέα κατάταξη των πανεπιστημίων που πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκαινιάζεται σήμερα (30 Ιανουαρίου) στο Δουβλίνο, στο πλαίσιο της ιρλανδικής Προεδρίας της ΕΕ. Η νέα

«πολυδιάστατη» κατάταξη σηματοδοτεί μια διαφοροποίηση από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις σε θέματα κατάταξης των επιδόσεων των πανεπιστημίων, οι περισσότερες από τις οποίες επικεντρώνονται δυσανάλογα στην ερευνητική αριστεία. Με τη νέα κατάταξη, αντιθέτως, τα πανεπιστήμια θα αξιολογούνται σύμφωνα με ένα ευρύτερο φάσμα παραγόντων, σε πέντε χωριστούς τομείς: φήμη όσον αφορά την έρευνα, ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης, διεθνής προσανατολισμός, επιτυχία στη μεταφορά γνώσης (όπως συμπράξεις με επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις), και συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αναμένεται ότι περίπου 500 πανεπιστήμια από την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο θα ζητήσουν να συμπεριληφθούν στην κατάταξη, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στις αρχές του 2014.

Στην ομιλία της πριν από τα εγκαίνια, η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε: «Τα πανεπιστήμια είναι μία από τις πιο επιτυχημένες εφευρέσεις της Ευρώπης, αλλά δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας. Πρέπει να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε με πιο στρατηγικό τρόπο ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των πανεπιστημίων μας. Για να το επιτύχουμε αυτό, χρειάζεται καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με το τι προσφέρουν τα πανεπιστήμια και πόσο καλές είναι οι επιδόσεις τους. Οι υπάρχουσες κατατάξεις τείνουν να υπογραμμίζουν τα επιτεύγματα της έρευνας πάνω απ’ όλα, αλλά το U-Multirank θα παρέχει στους φοιτητές και στα ιδρύματα μια σαφή εικόνα των επιδόσεων των τελευταίων σε μια σειρά σημαντικών τομέων. Οι γνώσεις αυτές θα βοηθήσουν τους φοιτητές να επιλέξουν το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο που είναι το καλύτερο γι΄ αυτούς. Θα συμβάλουν επίσης στον εκσυγχρονισμό και την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχοντας στα πανεπιστήμια τη δυνατότητα να προσδιορίζουν τα πλεονεκτήματά τους ή τις αδυναμίες τους και να αποκομίζουν διδάγματα από την εμπειρία των άλλων· τέλος, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής θα διαθέτουν πληρέστερη εικόνα των εθνικών τους συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν τις επιδόσεις της χώρας τους στο σύνολό της.»

Την έναρξη του συνεδρίου στο πλαίσιο του οποίου θα εγκαινιαστεί η κατάταξη θα κηρύξει ο υπουργός εκπαίδευσης και δεξιοτήτων της Ιρλανδίας, κ. Ruairi Quinn. Ο κ. Quinn δήλωσε: «Τη στιγμή που η σημασία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθίσταται ακόμη πιο ζωτική για την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ευημερία της Ευρώπης, η ανάγκη για ποιότητα και πολυμορφία των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται μεγαλύτερη. Η ιρλανδική Προεδρία είναι αποφασισμένη να υποστηρίξει την ανάπτυξη του επόμενου αυτού σταδίου του U-Multirank. Καλώ τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αδράξουν αυτή την ευκαιρία συμμετέχοντας στην οικοδόμηση ενός συστήματος κατάταξης που θα αναδείξει τις πολυάριθμες θετικές πτυχές των δραστηριοτήτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, προς όφελος των φοιτητών, των επικεφαλής των ιδρυμάτων, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των λοιπών ενδιαφερομένων».

Πέραν του γεγονότος ότι το U-Multirank παρέχει μια έγκυρη κατάταξη μέσω της σύγκρισης των ιδρυμάτων, θα αξιολογεί επίσης τα πανεπιστήμια σε τέσσερις συγκεκριμένους θεματικούς τομείς: επιχειρηματικές σπουδές, σπουδές μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας και φυσικής. Ο κατάλογος των συγκεκριμένων επιστημονικών κλάδων θα διευρυνθεί προοδευτικά κατά τα επόμενα έτη.

Ιστορικό

Η κατάταξη θα πραγματοποιηθεί από μια ανεξάρτητη κοινοπραξία με επικεφαλής το Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) (Κέντρο ανάπτυξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) στη Γερμανία και το Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) (Κέντρο σπουδών πολιτικής σε θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) στις Κάτω Χώρες.

Στους εταίρους συγκαταλέγονται το Centre for Science and Technology Studies (Κέντρο επιστημονικών και τεχνολογικών σπουδών) στο πανεπιστήμιο του Leiden (CWTS), οι ειδικοί σε θέματα πληροφοριών Elsevier, το ίδρυμα Bertelsmann και η εταιρεία λογισμικού Folge 3. Η κοινοπραξία θα συνεργαστεί επίσης με εθνικούς εταίρους που ασχολούνται με θέματα κατάταξης, καθώς και με οργανώσεις ενδιαφερομένων που εκπροσωπούν φοιτητές, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστούν η πληρότητα και η ακρίβεια.

Η νέα κατάταξη θα είναι αμερόληπτη και θα βασίζεται σε μετρήσιμα κριτήρια και στοιχεία. Η πολυδιάστατη προσέγγιση της κατάταξης την καθιστά κατάλληλη για κάθε πανεπιστήμιο ή κολέγιο που αναζητά πληροφορίες ανάδρασης σχετικά με τις επιδόσεις του. Οι μεμονωμένοι χρήστες θα μπορούν επίσης να ζητήσουν «εξατομικευμένη» κατάταξη που να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους· αυτό θα τους επιτρέψει να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με τα ιδρύματα ή τους επιστημονικούς κλάδους που τους ενδιαφέρουν περισσότερο και να σταθμίσουν τα κριτήρια σύμφωνα με τις δικές τους προτιμήσεις.

Το U-Multirank είναι το επιστέγασμα μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε από ένα συνέδριο το οποίο οργανώθηκε το 2008 στο πλαίσιο της γαλλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· η πρωτοβουλία αυτή ζητούσε να γίνει μια νέα κατάταξη των πανεπιστημίων βάσει μιας μεθοδολογίας που να αντικατοπτρίζει ποικίλες διαστάσεις της αριστείας σε ένα διεθνές πλαίσιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας, η οποία διενεργήθηκε από μια κοινοπραξία οργανώσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας, γνωστή ως CHERPA, και ολοκληρώθηκε το 2011. Η μελέτη, που βασιζόταν στη συνεργασία με 150 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, επιβεβαίωσε ότι τόσο η ιδέα, όσο και η εφαρμογή μιας πολυδιάστατης κατάταξης ήταν ρεαλιστικές. Για να συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία αναπτύχθηκαν ηλεκτρονικά μέσα έρευνας. Η κοινοπραξία θα συνεκτιμά επίσης τις υφιστάμενες εθνικές κατατάξεις, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να υποβάλει τις ίδιες ερωτήσεις σε πανεπιστήμια περισσότερες από μία φορές.

Το U-Multirank θα λάβει ενωσιακή χρηματοδότηση συνολικού ποσού 2 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα διά βίου μάθησης κατά την περίοδο 2013-14, με δυνατότητα περαιτέρω λήψης αρχικού κεφαλαίου για τη διετία 2015-2016. Ο στόχος είναι, μετά την περίοδο αυτή, η κατάταξη να διενεργείται από ανεξάρτητο οργανισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες

Eυρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθείστε την κ. Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)· Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar