Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 30. januar 2013

Ny international universitetsrangordning lanceret i Dublin

En ny universitetsrangordning, der er blevet indført med støtte fra Den Europæiske Union, lanceres officielt under det irske EU-formandskab i Dublin i dag (30. januar). Den nye "flerdimensionale" rangordning bryder med traditionelle tilgange til rangordning af universiteters resultater, hvoraf de fleste fokuserer i uforholdsmæssig høj grad på forskningsekspertise. Den vil i stedet rangordne universiteter ud fra en bredere vifte af resultatindikatorer på fem forskellige områder: forskningsry, kvaliteten af undervisning og læring, international orientering, succes i videnoverførsel (som f.eks. partnerskaber med erhvervslivet og nye virksomheder) og bidrag til regional vækst. Omkring 500 universiteter i Europa og på verdensplan forventes at tilmelde sig og deltage i rangordningen, og de første resultater offentliggøres i begyndelsen af 2014.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, sagde forud for lanceringen: "Universiteterne er en af Europas mest succesfulde opfindelser, men vi kan ikke hvile på laurbærrene. Vi må tænke og handle mere strategisk for at udnytte universiteternes potentiale fuldt ud. Dertil har vi brug for bedre oplysninger om, hvad de tilbyder, og hvor gode resultater de opnår. Eksisterende rangordninger har en tendens til først og fremmest at fremhæve forskningsresultater, men U-Multirank giver studerende og institutioner et klart billede af deres resultater på en bred vifte af vigtige områder. Denne viden vil være en hjælp til studerende, når de skal vælge, hvilket universitet eller hvilken skole der er bedst for dem. Den bidrager også til modernisering af og kvaliteten i videregående uddannelser ved at sætte universiteterne i stand til at identificere deres styrker og svagheder og lære af hinandens erfaring. Endelig vil den give politikere et bedre overblik over deres videregående uddannelsessystemer, så de kan styrke deres lands resultater som helhed.

Den konference, hvor rangordningen lanceres, indledes af den irske minister for uddannelse og kvalifikationer Ruairi Quinn. Han udtalte: "I takt med at videregående uddannelse bliver stadig mere afgørende for Europas sociale, kulturelle og økonomiske velfærd, bliver behovet for kvalitet og diversitet i vore videregående uddannelsessystemer større. Det irske formandskab er stærkt opsat på at bidrage til at støtte lanceringen af den næste fase af U-Multirank. Jeg opfordrer videregående uddannelsesinstitutioner til at gribe denne chance til at deltage i etableringen af et rangordningssystem, som vil bringe de mange positive aspekter ved videregående uddannelsesaktiviteter i hele Europa frem i lyset til gavn for studerende, institutionernes ledere, politikere og andre interesserede parter.

Ud over at udgøre en autoritativ rangordning, der sammenligner institutioner, vil U-Multirank også rangordne universiteter på fire specifikke emneområder: virksomhedsledelse, maskinindustri, elektroindustri og fysik. Listen over specifikke fag vil gradvist blive udvidet i de kommende år.

Baggrund

Rangordningen foretages af et uafhængigt konsortium, ledet af Centre for Higher Education (CHE) i Tyskland og Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) i Nederlandene. De samarbejder med partnere, herunder Centre for Science and Technology Studies ved Leiden Universitet (CWTS), informationsformidleren Elsevier, Bertelsmann Foundation og softwareproducenten Folge 3. Konsortiet kommer også til at samarbejde med nationale partnere og interesseorganisationer, der repræsenterer studerende, universiteter og erhvervslivet for at sikre fuldstændighed og nøjagtighed.

Den nye rangordning bliver upartisk og bygger på målelige kriterier og data. Dens flerdimensionale tilgang gør den velegnet for ethvert universitet eller enhver skole, der ønsker feedback om sine resultater. Individuelle brugere kan også få en "skræddersyet" rangordning, der afspejler deres særlige behov; dette vil give dem adgang til oplysninger om de institutioner eller fag, som interesserer dem mest, og sætte dem i stand til at vægte kriterierne ud fra deres egne præferencer.

U-Multirank er kulminationen af et initiativ, som fremkom på en konference, der blev arrangeret under det franske formandskab for Den Europæiske Union i 2008, og som efterlyste en ny universitetsrangordning ud fra en metode, der afspejler et rigt facetteret udbud af ekspertise i en international sammenhæng.

Europa-Kommissionen lod efterfølgende et konsortium af højere læreanstalter og forskningsorganisationer, også kendt som CHERPA, foretage en gennemførlighedsundersøgelse, som blev afsluttet i 2011. Undersøgelsen, der byggede på et samarbejde med 150 højere læreanstalter i Europa og på verdensplan, bekræftede, at såvel konceptet som gennemførelsen af en flerdimensional rangordning var realistisk. Der er blevet udviklet onlineundersøgelsesinstrumenter til indsamling af de fornødne data. Konsortiet kommer også til at samarbejde med nationale partnere for at undgå at stille de samme spørgsmål til universiteterne flere gange.

U-Multirank modtager EU-støtte på i alt 2 mio. EUR fra programmet for livslang læring i 2013-14 med mulighed for yderligere to års finansiering i 2015-2016. Målet er, at en uafhængig organisation derefter administrerer rangordningen.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen: Education and training

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou påTwitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar