Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 30. ledna 2013

Dublin představuje nové mezinárodní hodnocení univerzit

Nové hodnocení univerzit, vytvořené s finančním přispěním Evropské unie, se dnes (30. ledna) představuje v Dublinu v rámci irského předsednictví EU veřejnosti. Nový „multidimensionální“ žebříček opouští tradiční přístupy k hodnocení výkonnosti univerzit, které se většinou neúměrně zaměřovaly na excelenci výzkumu. Namísto toho bude hodnotit univerzity podle více faktorů, a to v pěti různých oblastech: pověst instituce v oblasti výzkumu, kvalita výuky a učení, mezinárodní orientace, úspěch při přenosu poznatků (např. partnerství s podniky a začínajícími podniky), a lokální angažovanost. Hodnocení se má účastnit přibližně 500 vysokých škol z Evropy i dalších částí světa. První výsledky budou zveřejněny počátkem roku 2014.

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, před oficiálním zahájením uvedla: „Univerzity jsou jedním z nejúspěšnějších evropských vynálezů, ale nesmíme usnout na vavřínech. V zájmu plného využití jejich potenciálu musíme uvažovat i jednat strategičtěji, a proto potřebujeme kvalitnější informace o tom, co vysokoškolské instituce nabízejí, a jak si vedou. Existující hodnocení obvykle kladou především důraz na dosažené výsledky ve výzkumu, ale U-Multirank dá studentům a školám jasnou představu o výkonnosti škol v mnoha dalších důležitých oblastech. Díky těmto informacím si studenti budou moci zvolit univerzitu či vysokou školu, která nejlépe vyhoví jejich požadavkům. Hodnocení povede i k modernizaci a zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání, protože umožní vysokým školám identifikovat jejich přednosti a slabiny a navzájem se učit ze svých zkušeností. V neposlední řadě nabídne politikům úplnější přehled o systému vysokoškolského vzdělávání v zemi, aby mohli posílit výkonnost své země jako celku.“

Konferenci, na které bude hodnocení představeno, zahájí irský ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ruairi Quinn. V této souvislosti prohlásil: „S nárůstem významu vysokoškolského vzdělávání pro sociální, kulturní a hospodářský rozkvět Evropy se zvyšuje i potřeba kvalitních a rozmanitých systémů vysokoškolského vzdělávání. Irské předsednictví bude při zavádění této další fáze U-Multiranku pomáhat. Apeluji na vysokoškolské instituce, aby se této příležitosti chopily a podílely se na budování hodnotícího systému, který vyzdvihne četné kladné aspekty vysokoškolského vzdělávání v celé Evropě s přínosem pro studenty, vedoucí představitele institucí, politiky i další zúčastněné subjekty.

Kromě toho, že U-Multirank poskytne oficiální pořadí vysokoškolských institucí, bude tyto instituce hodnotit ve čtyřech oborech: ekonomie, strojní inženýrství, elektrotechnika a fyzika. Seznam oborů se postupně rozšíří.

Souvislosti

Hodnocení bude vytvářet nezávislé konsorcium pod vedením německého Střediska pro vysokoškolské vzdělávání (CHE) a Střediska pro studium politik ve vysokoškolském vzdělávání (CHEPS) v Nizozemsku. Dalšími členy konsorcia je Středisko vědecko-technických studií Leidenské university (CWTS), poskytovatel informačních produktů Elsevier, Bertelsmannova nadace a softwarová společnost Folge 3. V zájmu úplnosti a přesnosti bude konsorcium při sestavování žebříčků spolupracovat i s partnery z členských států a zainteresovanými organizacemi zastupujícími např. studenty, univerzity a podniky.

Nové hodnocení bude nezávislé a bude vycházet z měřitelných kritérií a údajů. Díky svému vícerozměrnému přístupu je vhodné pro všechny vysokoškolské instituce, které potřebují zpětnou vazbu ohledně své výkonnosti. Jednotlivci si budou moci nechat vytvořit vlastní žebříček vysokých škol. Získají tak informace o ústavech či oborech, o které mají největší zájem, a budou moci přiřadit různým indikátorům váhu podle vlastních preferencí.

U-Multirank je završením iniciativy, která se zrodila na konferenci uspořádané během francouzského předsednictví Evropské unie v roce 2008. Na této konferenci byl formulován požadavek na vznik nového systému hodnocení vysokých škol, který by byl založen na metodice zohledňující různé rozměry excelence v mezinárodním kontextu.

Evropská komise následně zadala studii proveditelnosti, kterou zpracovalo sdružení organizací vysokoškolského vzdělávání a výzkumu CHERPA. Studie, dokončená v roce 2011, na základě spolupráce se 150 institucemi vysokoškolského vzdělávání z Evropy i celého světa potvrdila, že koncept i realizace vícerozměrového hodnocení jsou reálné. Za účelem získání potřebných údajů byly vypracovány internetové dotazníky. Konsorcium bude spolupracovat také se stávajícími národními žebříčky, aby univerzity nemusely opakovaně odpovídat na stejné otázky.

U-Multirank obdrží z finančních prostředků EU v letech 2013–2014 celkem 2 miliony EUR z programu celoživotního učení s možností dalších dvou let počátečního financování (2015–2016). Posléze by měla hodnocení vysokých škol provádět nezávislá organizace.

Další informace

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott +32 22959258; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 22959667


Side Bar