Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 juli 2013

EU och näringslivet går samman för att investera 22 miljarder euro i forskning och innovation

Europeiska kommissionen, EU-länderna och Europeiskt näringsliv kommer under de kommande sju åren att investera mer än 22 miljarder euro i innovation för sektorer med högkvalitativa jobb. Det mesta av investeringarna kommer att gå till fem offentlig-privata partnerskap inom innovativa läkemedel, flygteknik, biobaserad industri, bränsleceller, vätgas och elektronik. Forskningspartnerskapen kommer att stärka konkurrenskraften i EU:s näringsliv inom sektorer som redan tillhandahåller mer än fyra miljoner jobb. De kommer också att ge lösningar på stora samhällsutmaningar som inte blir lösta tillräckligt snabbt enbart av marknaden, som t.ex. minskandet av koldioxidutsläppen eller utvecklandet av nästa generation antibiotika (MEMO/13/669). Satsningen innehåller även förslag om att utvidga ett initiativ för att sammanföra forskning och innovationsinvesteringar i flygledningstjänsten (ATM) till stöd för det gemensamma europeiska luftrummet (IP/13/664).

- EU måste förbli ledande inom strategiska globala tekniksektorer som tillhandahåller högkvalitativa jobb. Denna satsning på innovation kombinerar offentlig och privat finansiering i just det syftet. Detta är en perfekt illustration av varför EU:s budget är en budget för tillväxt, säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Ett föreslaget belopp på totalt åtta miljarder euro i investeringar från EU:s nästa program för forskning och innovation, Horisont 2020, kommer att säkra omkring tio miljarder euro från näringslivet och nästan fyra miljarder euro från EU-länderna.

- Dessa initiativ kommer inte bara att stärka vår ekonomi, de är också en investering i bättre livskvalitet. Samarbetet kommer att göra det möjligt för oss att hantera frågor som inget enskilt företag eller land kan hantera på egen hand, säger forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn.

De fem offentlig-privata partnerskapen, de s.k. "gemensamma teknikinitiativen" (Joint Technology Initiatives, JTI), är följande:

  • Innovativa läkemedel 2 (IMI2): ska utveckla nästa generations vacciner, läkemedel och behandlingar, t.ex. ny antibiotika (länk till faktablad)

  • Bränsleceller och vätgas 2 (FCH2): ska öka användningen av ren och effektiv teknik inom transport, industri och energi (länk till faktablad)

  • Clean Sky 2 (CS2): ska utveckla renare, tystare luftfartyg med betydligt mindre koldioxidutsläpp (länk till faktablad)

  • Biobaserade industrier (BBI): ska använda förnybara naturresurser och innovativ teknik för miljövänligare dagligvaror (länk till faktablad)

  • Elektroniska komponenter och system (ECSEL): ska öka Europas tillverkningskapacitet för elektronik (länk till faktablad och MEMO/13/673)

Bakgrund

De gemensamma teknikinitiativen är öppna för en lång rad industrier i Europa, inklusive små och medelstora företag, och alla typer av forskningsorganisationer kan ansöka om finansiering. Kommissionen har tagit fram de nya initiativen i nära samarbete med industrin, som i sin tur har åtagit sig att bidra med stora finansiella resurser. Viktiga ändringar har införts för att åtgärda kritiken om att de nuvarande initiativen är alltför komplexa och svåra att delta i.

De gemensamma teknikinitiativen för innovativa läkemedel, Clean Sky och bränsleceller och väte finns redan, medan elektronikinitiativet kommer att kombinera två nuvarande partnerskap. Biobaserade industrier är ett helt nytt initiativ. Nu behövs nya lagförslag för att fastställa initiativen inom ramen för EU:s nästa program för forskning och innovation, Horisont 2020, som också ska godkännas av Europaparlamentet och rådet.

I satsningen ingår också fyra offentlig-offentliga partnerskap mellan kommissionen och EU-länderna: nya behandlingsmetoder mot fattigdomsrelaterade sjukdomar, mätteknik för industriell konkurrenskraft, stöd för högteknologiska små och medelstora företag samt lösningar för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva säkert i hemmet.

Det meddelande från kommissionen som åtföljer lagstiftningsförslagen beskriver också hur kommissionen avser att stärka industrins engagemang i Horisont 2020 genom ytterligare offentlig-privata partnerskap, t.ex. för miljövänliga bilar, energieffektiva byggnader, framtidens fabriker, hållbara processindustrier, robotteknik och fotonik.

Länkar

Meddelande

Horisont 2020

Kontaktpersoner:

Michael Jennings +32 2 296 33 88 Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martínez García +32 2 298 73 03

Innovationssatsningen — Totala investeringar (2014-2020)

Gemensamma teknikinitiativ

Initiativ      

EU (Horisont 2020) + EU-länderna (endast för elektronik)

Industri

Totalt

Initiativet för innovativa läkemedel 2

1725 miljoner euro

1725 miljoner euro

3450 miljoner euro

Bränsleceller och vätgas 2

700 miljoner euro

700 miljoner euro

1400 miljoner euro

Clean Sky 2

1800 miljoner euro

2250 miljoner euro

4050 miljoner euro

Biobaserade industrier

1000 miljoner euro

2800 miljoner euro

3800 miljoner euro

Elektroniska komponenter och system

1215 miljoner euro (+ 1200 miljoner euro från EU-länderna)

2400 miljoner euro

4815 miljoner euro

Totala gemensamma teknikinitiativ

7640 miljoner euro (6440 miljoner euro från Horisont 2020 + 1200 miljoner euro från EU-länder)

9875 miljoner euro

17515 miljoner euro

Gemensamma program med medlemsländerna

Offentlig-offentliga partnerskap

EU (Horisont 2020)

Medlemsländer

Totalt

Partnerskapet mellan EU-länderna och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning (EDCTP):

683 miljoner euro

683 miljoner euro

1366 miljoner euro

European Metrology Research Programme (EMPIR)

300 miljoner euro

300 miljoner euro

600 miljoner euro

Eurostars 2 (för små och medelstora företag)

287 miljoner euro

861 miljoner euro

1148 miljoner euro

Active och Assisted Living Research and Development Programme

175 miljoner euro

175 miljoner euro

350 miljoner euro

Totala gemensamma program

1445 miljoner euro

2019 miljoner euro

3464 miljoner euro

Det gemensamma företaget SESAR

Företaget

EU (Horisont 2020)

Eurocontrol och andra medlemmar

Totalt

Det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)

600 miljoner euro

1000 miljoner euro

1600 miljoner euro

TOTALT

22579 miljoner euro


Side Bar