Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. julij 2013

22 milijard EUR za raziskave in inovacije

Evropska komisija, države članice EU in evropska industrija bodo v naslednjih sedmih letih prispevale več kot 22 milijard EUR za inovacije v sektorjih, ki ustvarjajo visokokakovostna delovna mesta. Največji del naložb bo prejelo pet javno-zasebnih partnerstev s področja inovativnih zdravil, letalstva, industrije s pretežno rabo biomase, gorivnih celic in vodika ter elektronike. Ta raziskovalna partnerstva bodo spodbudila konkurenčnost industrije EU v sektorjih, ki že sedaj nudijo več kot 4 milijone delovnih mest. Prav tako bodo našla rešitve za velike izzive, s katerimi se spopada družba in jih trg sam ne more dovolj hitro rešiti, kot so na primer zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida ali razvoj naslednje generacije antibiotikov (MEMO/13/669MEMO/13/669). Sveženj prav tako predlaga razširitev ene izmed pobud, da bi naložbe za raziskave in inovacije usmerili tudi v upravljanje zračnega prometa in s tem podprli ureditev enotnega evropskega neba (IP/13/664).

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je dejal: „EU mora obdržati vodilno vlogo v strateških tehnoloških sektorjih, ki skrbijo za visokokakovostna delovna mesta. Zato ta sveženj naložb v inovacije združuje tako javno kot zasebno financiranje, kar dokazuje, da je pomembna naloga proračuna EU tudi skrb za rast.“

Predlagana naložba v skupni vrednosti 8 milijard EUR bo izvedena v okviru naslednjega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020, sredstva pa bodo prispevale industrija (okoli 10 milijard EUR) in države članice EU (skoraj 4 milijarde EUR).

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „Te pobude krepijo naše gospodarstvo, prav tako pa so naložba v večjo kakovost življenja. Sodelovanje na tem področju nam bo pomagalo rešiti težave, s katerimi se ne more spopasti eno samo podjetje ali država.“

Pet javno-zasebnih partnerstev, ki se imenujejo „skupne tehnološke pobude“, je naslednjih:

  • Inovativna zdravila 2: razvoj naslednje generacije cepiv, zdravil in zdravljenj, kot je na primer nova vrsta antibiotikov (povezava na podatkovni list);

  • Gorivne celice in vodik 2: spodbujanje rabe čistih in učinkovitih tehnologij na področju prevoza, industrije in energije (povezava na podatkovni list);

  • Čisto nebo 2: razvoj čistejših in tišjih zračnih plovil z bistveno manjšim izpustom CO2 (povezava na podatkovni list);

  • Industrija s pretežno rabo biomase: uporaba obnovljivih naravnih virov energije in inovativnih tehnologij za bolj okolju prijazne izdelke za vsakodnevno uporabo (povezava na podatkovni list);

  • Elektronske komponente in sistemi: spodbujanje sposobnosti evropskega gospodarstva za proizvodnjo elektronike (povezava na podatkovni list in MEMO/13/673).

Ozadje

Skupne tehnološke pobude so na voljo različnim industrijskim podjetjem po vsej Evropi, vključno z malimi in srednjimi podjetji, za financiranje pa se lahko potegujejo tudi vse vrste raziskovalnih organizacij. Komisija je nove pobude razvila v tesnem sodelovanju z industrijo, ki je tem pobudam namenila znatna finančna sredstva. Pobude so bile bistveno spremenjene, kar je posledica odziva na kritike, da so trenutne pobude preveč zapletene in prezahtevne za izvajanje.

Skupne tehnološke pobude Inovativna zdravila, Čisto nebo in Gorivne celice in vodik že obstajajo, medtem ko bo pobuda Elektronske komponente in sistemi združila dve trenutni partnerstvi, pobuda Industrija s pretežno rabo biomase pa se uvaja na novo. Potrebni so novi zakonodajni predlogi, da bodo lahko pobude ustanovljene v okviru naslednjega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020, kar morata potrditi Evropski parlament in Svet.

Pobude zajemajo tudi štiri javno-javna partnerstva med Evropsko komisijo in državami članicami EU: novi načini zdravljenja bolezni, povezanih z revščino, tehnike merjenja industrijske konkurenčnosti, pomoč visokotehnološkim malim in srednjim podjetjem ter rešitve za varno življenje starejših in invalidov doma.

Sporočilo Komisije, ki spremlja zakonodajne predloge, prav tako omenja, da namerava Komisija v okviru programa Obzorje 2020 okrepiti sodelovanje v industriji z nadaljnjimi javno-zasebnimi partnerstvi na področjih, kot so okolju prijazni avtomobili, energetsko učinkovite stavbe, tovarne prihodnosti, trajnostna predelovalna industrija, robotika in fotonika.

Povezave

Sporočilo Komisije

Obzorje 2020

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388), Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martínez García (+32 22987303)

Sveženj naložb v inovacije – skupne naložbe (2014–2020)

Skupne tehnološke pobude

Pobuda

EU (Obzorje 2020) + države članice EU (samo za pobudo Elektronika)

Industrija

Skupaj

Pobuda za inovativna zdravila 2

1 725 mio EUR

1 725 mio EUR

3 450 mio EUR

Gorivne celice in vodik 2

700 mio EUR

700 mio EUR

1 400 mio EUR

Čisto nebo 2

1 800 mio EUR

2 250 mio EUR

4 050 mio EUR

Industrija s pretežno rabo biomase

1 000 mio EUR

2 800 mio EUR

3 800 mio EUR

Elektronske komponente in sistemi

1 215 mio EUR (+ 1 200 mio EUR od držav članic EU)

2 400 mio EUR

4 815 mio EUR

Skupna sredstva za skupne tehnološke pobude

7 640 mio EUR (6 440 iz programa Obzorje 2020 + 1 200 mio EUR od držav članic EU)

9 875 mio EUR

17 515 mio EUR

Skupni programi z državami članicami

Javno-zasebno partnerstvo

EU (Obzorje 2020)

Države članice

Skupaj

Partnerstvo evropskih držav in držav v razvoju na področju kliničnih študij 2 (EDCTP 2)

683 mio EUR

683 mio EUR

1 366 mio EUR

Evropski meteorološki raziskovalni program (EMPIR)

300 mio EUR

300 mio EUR

600 mio EUR

Eurostars 2 (za MSP)

287 mio EUR

861 mio EUR

1 148 mio EUR

Program za raziskave in razvoj na področju aktivnega in samostojnega življenja

175 mio EUR

175 mio EUR

350 mio EUR

Skupna sredstva za skupne programe

1 445 mio EUR

2 019 mio EUR

3 464 mio EUR

Skupno podjetje SESAR

Skupno podjetje

EU (Obzorje 2020)

Eurocontrol in druge članice

Skupaj

Evropski sistem upravljanja zračnega prometa (SESAR)

600 mio EUR

1 000 mio EUR

1 600 mio EUR

SKUPAJ

22 579 mio EUR


Side Bar