Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 juli 2013

EU en bedrijfsleven bundelen krachten met investering van 22 miljard euro in onderzoek en innovatie

De Europese Commissie, de EU-lidstaten en Europese bedrijven investeren de komende zeven jaar meer dan 22 miljard euro in innovatie in sectoren die kwalitatief hoogstaande banen leveren. Het merendeel van de investeringen is bestemd voor vijf publiek-private partnerschappen op het gebied van innovatieve geneesmiddelen, de luchtvaart, bio-industrieën, brandstofcellen en waterstof, en de elektronicasector. Deze onderzoekspartnerschappen zullen het concurrentievermogen van de Europese bedrijfsleven versterken in sectoren die al goed zijn voor meer dan 4 miljoen banen. Zij zullen ook oplossingen vinden voor grote maatschappelijke uitdagingen die niet snel genoeg door de marktwerking alleen worden opgelost, zoals het verminderen van de koolstofuitstoot of het leveren van de volgende generatie antibiotica (MEMO/13/669). Het pakket bevat ook voorstellen voor de bundeling van investeringen in onderzoek en innovatie op het gebied van luchtverkeersbeheer, ter ondersteuning van het gemeenschappelijke Europese luchtruim (IP/13/664).

Commissievoorzitter José Manuel Barroso zei in dit verband: "De EU moet de leiding behouden in wereldwijd belangrijke technologiesectoren die zorgen voor kwalitatief hoogstaande banen. Dit pakket investeringen in innovatie combineert publieke en particuliere financiering om dat te bereiken. Dit laat heel goed zien dat de EU-begroting op groei gericht is."

Een voorgenomen investering van in totaal 8 miljard euro uit Horizon 2020, het volgende EU-programma voor onderzoek en innovatie, stelt ongeveer 10 miljard euro van het bedrijfsleven veilig, en bijna 4 miljard euro van de EU-lidstaten.

Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Geoghegan-Quinn zei hierover: "Deze initiatieven versterken niet alleen onze economie, zij zijn een investering in een betere kwaliteit van het bestaan. Door samen te werken kunnen wij problemen aan pakken die geen enkel bedrijf of land alleen zou aankunnen.”

De vijf publiek-private partnerschappen of "gezamenlijke technologie-initiatieven" (GTI’s) zijn:

  • Innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI2): ontwikkeling van de volgende generatie vaccins, geneesmiddelen en behandelingen, waaronder nieuwe antibiotica (link naar informatieblad);

  • Brandstofcellen en waterstof 2 (FCH2): uitbreiding van het gebruik van schone en efficiënte technologieën in het vervoer, de industrie en in energie (link naar informatieblad);

  • Clean Sky 2 (CS2): ontwikkeling van schonere en stillere vliegtuigen, met aanzienlijk minder CO2-uitstoot (link naar informatieblad);

  • Bio-industrieën (BBI): gebruikmaking van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen en innovatieve technologieën voor groenere alledaagse producten (link naar informatieblad).

  • Elektronische onderdelen en systemen (Ecsel): het geven van een nieuwe impuls aan de Europees productiecapaciteit op het gebied van elektronica (link naar informatieblad en MEMO/13/673);

Achtergrond

Het staat allerlei Europese bedrijven met inbegrip van kmo's vrij aan de GTI’s deel te nemen, en alle soorten onderzoeksinstellingen kunnen financiering aanvragen. De Commissie heeft de nieuwe initiatieven ontwikkeld in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, dat op zijn beurt aanzienlijke financiële middelen heeft toegezegd. Er zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd om tegemoet te komen aan de kritiek dat de huidige initiatieven te ingewikkeld zijn, en dat deelname eraan te moeilijk is.

Voor het Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI), Clean Sky en Brandstofcellen en waterstof bestaan al GTI's; het elektronica-GTI voegt twee bestaande partnerschappen samen. Het GTI bio-industrieën is nieuw. Nieuwe wetgevingsvoorstellen zijn nu nodig voor de vaststelling van de initiatieven in het kader van "Horizon 2020", het volgende EU-programma voor onderzoek en innovatie, waarvoor de goedkeuring van het Europees Parlement en de Raad nodig is.

Het pakket omvat tevens vier publiek-publieke partnerschappen tussen de Europese Commissie en de lidstaten van de EU: nieuwe behandelingen tegen armoedegerelateerde ziekten, meettechnologieën voor het concurrentievermogen van de industrie, steun voor hightech-kmo's, en oplossingen zodat ouderen en mensen met een handicap veilig in hun woning kunnen leven.

In de mededeling van de Commissie bij de wetgevingsvoorstellen wordt ook uiteengezet hoe de Commissie denkt het engagement van het bedrijfsleven in Horizon 2020 te versterken via publiek-private partnerschappen, onder meer op het gebied van groene auto’s, energie-efficiënte gebouwen, fabrieken van de toekomst, duurzame procesindustrieën, robotica en fotonica.

Links

Mededeling

Horizon 2020

Contact:

Michael Jennings +32 22963388 Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martínez García +32 22987303

Innovatie-investeringspakket — totale investeringen (2014-2020) (miljoen EUR)

Gezamenlijke technologie-initiatieven

GTI

EU (Horizon 2020) + EU-lidstaten (uitsluitend voor elektronica)

Het bedrijfsleven

Totaal

Initiatief innovatieve geneesmiddelen 2

1 725

1 725

3 450

Brandstofcellen en waterstof 2

700

700

1 400

Clean Sky 2

1 800

2 250

4 050

Bio-industrieën

1 000

2 800

3 800

Elektronische componenten en systemen

1 215 (+ 1 200 van EU-lidstaten)

2 400

4 815

Totaal GTI’s

7 640 (6 440 uit Horizon 2020 + 1 200 van EU-lidstaten)

9 875

17 515

Gezamenlijke programma’s met lidstaten

Publiek-publiek partnerschap

EU (Horizon 2020)

Lidstaten

Totaal

Partnerschap klinische proeven Europese en ontwikkelingslanden 2 (EDCTP 2)

683

683

1 366

Europees programma voor metrologisch onderzoek (Empir)

300

300

600

Eurostars 2 (voor kmo's)

287

861

1 148

Onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma actief en ondersteund wonen

175

175

350

Totaal gezamenlijke programma’s

1 445

2 019

3 464

Gemeenschappelijke onderneming SESAR

GO

EU (Horizon 2020)

Eurocontrol en andere leden

Totaal

Europees luchtverkeersbeheersysteem (SESAR)

6 00

1 000

1 600

TOTAAL

22 579


Side Bar