Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 10. jūnijā

ES un rūpniecības nozare apvieno spēkus, lai ieguldītu 22 miljardus eiro pētniecībā un inovācijā

Eiropas Komisija, ES dalībvalstis un Eiropas rūpniecības nozare turpmāko septiņu gadu laikā ieguldīs vairāk nekā 22 miljardus eiro inovācijas atbalstam tādās nozarēs, kas rada augsti kvalificētas darba vietas. Lielākā daļa ieguldījumu tiks novirzīta piecām publiskā un privātā sektora partnerībām novatorisku zāļu jomā, aeronautikas jomā, uz bioloģiskiem resursiem balstītās rūpniecības nozarēs, kurināmā elementu un ūdeņraža jomā un elektronikas jomā. Minētās pētniecības partnerības sekmēs ES rūpniecības konkurētspēju tādās nozarēs, kurās jau ir vairāk nekā 4 miljoni darba vietu. Tās arī radīs risinājumus būtiskākajiem jautājumiem, kas nodarbina sabiedrību un ko tirgus viens pats nav spējis atrisināt pietiekami ātri, piemēram, oglekļa dioksīda emisiju samazināšana vai jaunas paaudzes antibiotiku izstrāde (MEMO/13/669). Paketē ietverts arī ierosinājums paplašināt ierosmi apkopot gaisa satiksmes pārvaldības pētniecības un inovācijas ieguldījumus Eiropas vienotās gaisa telpas atbalstam (IP/13/664).

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu sacīja: "ES jāsaglabā savas līderpozīcijas stratēģiskajās globālo tehnoloģiju nozarēs, kas nodrošina augsti kvalificētas darba vietas. Šī inovācijas ieguldījumu pakete apvieno publisko un privāto finansējumu tieši šim mērķim. Tas ir lielisks paraugs tam, kāpēc ES budžets ir budžets izaugsmei."

Kopumā ierosinātais 8 miljardu eiro ieguldījums no nākamās ES pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" nodrošinās apmēram 10 miljardu eiro ieguldījumu no rūpniecības nozares un gandrīz 4 miljardu eiro ieguldījumu no ES dalībvalstīm.

Eiropas Komisijas locekle Moire Gēgena-Kvinna, kas atbild par pētniecību, inovāciju un zinātni, teica: "Šīs ierosmes ne tikai stiprina mūsu ekonomiku, tās ir ieguldījums labākā dzīves kvalitātē. Strādājot kopā, mēs varēsim risināt jautājumus, kurus nevar atrisināt atsevišķs uzņēmums vai dalībvalsts viena pati."

Piecas publiskā un privātā sektora partnerības, kuras sauc par kopīgajām tehnoloģiju ierosmēm (KTI), ir:

  • Novatoriskas zāles 2 (IMI 2) – izstrādāt jaunas paaudzes vakcīnas, zāles un terapiju, piemēram jaunas antibiotikas (saite uz faktu lapu);

  • Kurināmā elementi un ūdeņradis 2 (FCH 2) – paplašināt videi nekaitīgu un efektīvu tehnoloģiju izmantošanu transporta, rūpniecības un enerģētikas nozarē (saite uz faktu lapu);

  • Clean Sky 2 (CS 2) – izstrādāt videi nekaitīgāku, klusāku gaisa kuģi ar ievērojami mazākām oglekļa dioksīda emisijām (saite uz faktu lapu);

  • Uz bioloģiskiem resursiem balstītas rūpniecības nozares (BBI) – izmantot atjaunojamus dabas resursus un inovatīvas tehnoloģijas videi nekaitīgākiem ikdienā lietojamiem ražojumiem (saite uz faktu lapu);

  • Elektroniskie komponenti un sistēmas (ECSEL) – vairot Eiropas elektronikas nozares ražotspēju (saite uz faktu lapu and MEMO/13/673);

Vispārīga informācija

KTI ir pieejamas plašam nozaru lokam visā Eiropā, tostarp MVU, un finansējumam var pieteikties visa veida pētnieciskās organizācijas. Komisija ir izstrādājusi jaunas ierosmes ciešā partnerībā ar rūpniecības nozari, kura, savukārt, ir ieguldījusi būtiskus finansiālos resursus. Lai reaģētu uz saņemto kritiku par to, ka esošās ierosmes ir pārmēru komplicētas un tajās ir sarežģīti piedalīties, ir ieviestas būtiskas izmaiņas.

Novatorisku zāļu ierosme, KTI "Clean Sky" un KTI kurināmā elementu un ūdeņraža jomā jau pastāv, savukārt elektronikas nozares kopīgajā tehnoloģiju ierosmē tiks apvienotas divas esošas partnerības. Uz bioloģiskiem resursiem balstītu rūpniecības nozaru KTI ir jauna ierosme. Patlaban nepieciešami jauni tiesību aktu projekti, lai izveidotu ierosmes saskaņā ar ES pētniecības un inovācijas programmu "Apvārsnis 2020", kas jāapstiprina Eiropas Parlamentam un Padomei.

Paketē ir ietvertas arī četras publiskā un privātā sektora partnerības starp Eiropas Komisiju un ES dalībvalstīm: jauni terapijas veidi ar nabadzību saistītām slimībām, ražošanas konkurētspējas mērījumu tehnoloģijas, atbalsts augsto tehnoloģiju MVU un risinājumi gados vecāku cilvēku un invalīdu drošākai dzīvei mājās.

Komisijas paziņojumā, kas pievienots tiesību aktu priekšlikumiem, izklāstīts arī, kā Komisija gatavojas stiprināt ražošanas nozares līdzdalību "Apvārsnī 2020", izmantojot vēl citas publiskā un privātā sektora partnerības, piemēram, tādās jomās kā "Zaļie automobiļi", "Energoefektīvas ēkas", "Nākotnes rūpnīcas", "Ilgtspējīga procesa rūpniecības nozares", "Robotika" un "Fotonika".

Saites

Paziņojums

"Apvārsnis 2020"

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martínez García (+32 2 298 73 03)

Inovācijas ieguldījumu pakete – kopējie ieguldījumi (2014.-2020.) (miljonos eiro)

Kopīgas tehnoloģiju ierosmes

KTI

ES("Apvārsnis 2020") + ES dalībvalstis (tikai attiecībā uz elektronikas nozari)

Nozare

Kopā

Novatorisku zāļu ierosme 2

€1725

€1725

€3450

Kurināmā elementi un ūdeņradis 2

€700

€700

€1400

Clean Sky 2

€1800

€2250

€4050

Uz bioloģiskiem resursiem balstītas rūpniecības nozares

€1000

€2800

€3800

Elektroniskie komponenti un sistēmas

€1215 (+ €1200 no ES dalībvalstīm)

€2400

€4815

Kopā KTI

€7640 (€6440 no "Apvārsnis 2020" + €1200 no ES dalībvalstīm)

€9 875

€17 515

Kopīgas programmas ar dalībvalstīm

Publiskā un privātā sektora partnerība

ES ("Apvārsnis 2020")

Dalībvalsts

Kopā

Eiropas un jaunattīstības valstu klīnisko pētījumu partnerība 2 (EDCTP 2)

€683

€683

€1366

Eiropas Metroloģijas pētniecības programma (EMPIR)

€300

€300

€600

Eurostars 2 (attiecībā uz MVU)

€287

€861

€1148

Aktīva un automatizēta dzīvesveida pētniecības un attīstības programma

€175

€175

€350

Kopā kopīgās programmas

€1445

€2019

€3464

Kopuzņēmums „SESAR”

Kopuzņēmums

ES ("Apvārsnis 2020")

Eirokontrole un citi locekļi

Kopā

Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēma (SESAR)

€600

€1000

€1600

KOPĀ

€22579


Side Bar