Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 10. srpnja 2013.

EU i industrija udružuju snage radi ulaganja 22 milijarde eura u istraživanje i inovacije

Europska komisija, države članice EU-a i europska industrija uložit će tijekom sljedećih sedam godina više od 22 milijarde eura u inovacije u sektorima u kojima se generiraju visokokvalitetni poslovi. Većina ulaganja bit će usmjerena na pet javno-privatnih partnerstava za inovacije u području lijekova, aeronautike, bioindustrije, gorivnih ćelija i vodika te elektronike. Tim istraživačkim partnerstvima ojačat će se konkurentnost industrije EU-a u sektorima u kojima već sad ima više od 4 milijuna radnih mjesta. Osim toga omogućit će se i rješenja za velike društvene izazove koje samo tržište ne rješava dovoljno brzo, primjerice smanjenje emisije ugljika ili primjenu nove generacije antibiotika (MEMO/13/669). Paketom je predloženo proširenje inicijative na prikupljanje ulaganja za istraživanje i inovacije u području upravljanja zračnim prometom, čime bi se pridonijelo uspostavi jedinstvenog europskog neba (IP/13/664).

José Manuel Barroso, predsjednik Europske komisije, izjavio je: „EU mora nastaviti biti vođa u sektoru strateških globalnih tehnologija u kojima se generiraju visokokvalitetni poslovi. Upravo se to želi postići paketom ulaganja u inovacije, koji je kombinacija javnog i privatnog financiranja. To je sjajan primjer kojim se potvrđuje kako je proračun EU-a proračun gospodarskog rasta.”

Ukupno, predloženim ulaganjem od 8 milijardi eura u sljedećem programu EU-a za istraživanje i inovacije „Horizont 2020.” privući će se oko 10 milijardi iz industrije i gotovo 4 milijarde iz država članica EU-a.

Europska povjerenica za istraživanje, inovacije i znanost Máire Geoghegan-Quinn izjavila je: „Ovim inicijativama ne jača se samo naše gospodarstvo, one su ulaganje u veću kvalitetu života. Suradnja će nam omogućiti da se suočimo s problemima koje nijedno poduzeće i nijedna zemlja ne bi mogli riješiti samostalno.”

Pet javno-privatnih partnerstava, nazvanih zajedničkim tehnološkim inicijativama (ZTI), su sljedeća:

Pozadina

ZTI-i su otvoreni brojnim industrijskim granama širom Europe, uključujući mala i srednja poduzeća, a za financiranje se mogu prijaviti sve vrste istraživačkih organizacija. Komisija je razvila nove inicijative u bliskoj suradnji s industrijom, koja se zauzvrat obvezala staviti na raspolaganje znatna financijska sredstva. Velike promjene uvedene su kao reakcija na kritiku da su trenutačne inicijative presložene i teške za sudjelovanje.

Inicijative za inovativne lijekove, čisto nebo te gorivne ćelije i vodik već postoje, dok je ZTI za elektroniku kombinacija dvaju trenutačnih partnerstava. Novost je ZTI u području bioindustrije. Novi zakonodavni prijedlozi potrebni su sada kako bi se pokrenule inicijative u okviru sljedećeg programa EU-a za istraživanje i razvoj „Horizont 2020.”, koji moraju odobriti Europski parlament i Vijeće.

Paket uključuje i četiri javno-privatna partnerstva između Europske komisije i država članica EU-a: nove metode liječenja bolesti povezanih sa siromaštvom, tehnološke mjere za industrijsku konkurentnost, podrška visokotehnološkim malim i srednjim poduzećima, rješenja za siguran život starijih i nemoćnih u njihovim domovima.

U komunikaciji Komisije koja prati zakonodavne prijedloge navodi se da Komisija namjerava s pomoću javno-privatnih partnerstava povećati sudjelovanje industrije u „Horizontu 2020.”, primjerice u području razvoja zelenih automobila, energetski učinkovite gradnje, tvornica budućnosti, održive procesne industrije, robotike i fotonike.

Poveznice

Komunikacija

Horizont 2020.

Osobe za kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martínez García (+32 2 298 73 03)

Paket ulaganja u inovacije – ukupno ulaganje (2014. – 2020.)

Zajedničke tehnološke inicijative

ZTI      

EU (Horizont 2020.) + države članice EU-a (samo za elektroniku)

Industrija

Ukupno

Inicijativa za inovativne lijekove 2

€1725 m

€1725 m

€3450 m

Gorivne ćelije i vodik 2

€700 m

€700 m

€1400 m

Clean Sky 2

€1800 m

€2250 m

€4050 m

Bioindustrije

€1000 m

€2800 m

€3800 m

Elektroničke komponente i sustavi

€1215 m (+ €1200 m od država članica EU-a)

€2400 m

€4815 m

Ukupno ZTI

€7640 m (€6440 iz „Horizonta 2020.” + €1200 m od država članica EU-a)

€9 875 m

€17 515 m

Zajednički programi s državama članicama

Javno-javno partnerstvo

EU (Horizont 2020.)

Države članice

Ukupno

Partnerstvo europskih zemalja i zemalja u razvoju u području kliničkih studija 2 (EDCTP 2)

€683 m

€683 m

€1366 m

Europski program za istraživanje u mjeriteljstvu (EMPIR)

€300 m

€300 m

€600 m

Eurostars 2 (za MSP-ove)

€287 m

€861 m

€1148 m

Program za istraživanje i razvoj aktivnog i potpomognutog življenja

€175 m

€175 m

€350 m

Ukupno za zajedničke programe

€1445 m

€2019 m

€3464 m

Zajedničko poduzeće SESAR

ZP

EU (Horizont 2020.)

Eurocontrol i drugi članovi

Ukupno

Europski sustav upravljanja zračnim prometom (SESAR)

€600 m

€1000 m

€1600 m

UKUPNO

€22579 m


Side Bar