Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10. heinäkuuta 2013

EU ja teollisuus yhdistävät voimansa investoidakseen 22 miljardia euroa tutkimukseen ja innovointiin

Euroopan komissio, EU:n jäsenvaltiot ja Euroopan teollisuus investoivat seuraavien seitsemän vuoden aikana yli 22 miljardia euroa innovaatioihin sellaisilla aloilla, joilla syntyy laadukkaita työpaikkoja. Suurin osa investoinneista myönnetään viidelle julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudelle innovatiivisten lääkkeiden, ilmailuteollisuuden, biopohjaisten teollisuudenalojen, polttokenno- ja vetyteknologian sekä elektroniikan aloilla. Nämä tutkimusyhteistyökumppanuudet edistävät EU:n teollisuuden kilpailukykyä aloilla, joilla jo nykyisellään on yli neljä miljoonaa työpaikkaa. Lisäksi niiden avulla löydetään ratkaisuja sellaisiin merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, joita markkinat yksinään eivät kykene ratkaisemaan riittävän nopeasti. Esimerkkeinä muun muassa hiilipäästöjen vähentäminen tai antibioottien seuraavan sukupolven kehittäminen (MEMO/13/669). Paketissa ehdotetaan lisäksi tutkimus- ja innovointi-investointien yhteen keräämiseen ilmaliikenteen hallinnan alalla tähtäävän aloitteen laajentamista tukemaan yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa (IP/13/664).

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi, että EU:n on edelleen pysyttävä johdossa strategisilla globaalin teknologian aloilla, jotka tarjoavat laadukkaita työpaikkoja. ”Tässä innovaatioinvestointeja koskevassa paketissa yhdistetään tähän päämäärään pääsemiseksi julkinen ja yksityinen rahoitus. Tämä on täydellinen osoitus siitä, miksi EU:n talousarvio on kasvuun tähtäävä budjetti.

Kaiken kaikkiaan ehdotetuilla 8 miljardin euron investoinneilla uudesta EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta (Horisontti 2020) varmistetaan noin 10 miljardia euroa teollisuudelta ja lähes 4 miljardia euroa EU:n jäsenvaltioilta.

Tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaavan komissaarin Máire Geoghegan-Quinnin mukaan nämä aloitteet eivät pelkästään vahvista Euroopan taloutta vaan ovat sijoitus parempaan elämänlaatuun. ”Toimimalla yhdessä voimme selviytyä ongelmista, joiden kanssa yksikään yritys tai maa ei pärjäisi yksinään.

Nämä viisi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta eli yhteistä teknologia-aloitetta ovat

  • Innovatiiviset lääkkeet 2 (IMI2): tarkoituksena on kehittää seuraavan sukupolven rokotteita, lääkkeitä ja hoitoja, kuten uusia antibiootteja (linkki tiivistelmään)

  • Polttokenno- ja vetyteknologia 2 (FCH2): tarkoituksena on laajentaa puhtaan ja tehokkaan teknologian käyttöä liikenteessä, teollisuudessa ja energia-alalla (linkki tiivistelmään)

  • Clean Sky 2 (CS2): tarkoituksena on kehittää puhtaampia, hiljaisempia lentokoneita, joiden hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti vähäisemmät (linkki tiivistelmään)

  • Biopohjaiset teollisuudenalat (BBI): tarkoituksena on käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ja innovatiivista teknologiaa vihreämpien päivittäistuotteiden valmistamiseksi (linkki tiivistelmään)

  • Elektroniset komponentit ja järjestelmät (ECSEL): tarkoituksena on lisätä elektroniikan tuotantovalmiuksia Euroopassa (linkki tiivistelmään ja MEMO/13/673)

Taustaa

Yhteiset teknologia-aloitteet ovat avoinna useille erityyppisille teollisuudenaloille Euroopassa, pk-yritykset mukaan luettuina, ja kaikentyyppiset tutkimusorganisaatiot voivat hakea rahoitusta. Komissio on kehittänyt uudet aloitteet tiiviissä yhteistyössä teollisuuden kanssa. Teollisuus on puolestaan tarjonnut toimintaan huomattavasti rahoitusta. Nyt esitettyihin aloitteisiin on tehty merkittäviä muutoksia verrattuna nykyisiin aloitteisiin, joita on kritisoitu monimutkaisuudesta ja hankaluudesta.

Innovatiiviset lääkkeet -aloite, Clean Sky -aloite ja polttokenno- ja vetyteknologiaa koskeva aloite ovat jo olemassa. Elektroniikkaa koskeva yhteinen teknologia-aloite puolestaan yhdistää kaksi nykyistä kumppanuutta, ja biopohjaisia teollisuudenaloja koskeva yhteinen teknologia-aloite on uusi aloite. Nyt tarvitaan uusia säädösehdotuksia näiden aloitteiden nivomiseksi EU:n uuden tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman eli Horisontti 2020 -ohjelman yhteyteen. Ohjelmalle on vielä saatava Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyntä.

Pakettiin sisältyy myös neljä julkisen sektorin sisäistä kumppanuutta Euroopan komission ja EU:n jäsenvaltioiden välillä: uudet hoitomuodot köyhyyteen liittyviin sairauksiin, menetelmät teollisuuden kilpailukyvyn mittaamiseksi, tuki korkean teknologian pk-yrityksille sekä ratkaisut, joiden turvin ikääntyneet ja vammaiset voivat elää turvallisesti omissa kodeissaan.

Säädösehdotusten mukana annettavassa komission tiedonannossa esitetään lisäksi se, miten komissio aikoo vahvistaa teollisuuden sitoutumista Horisontti 2020 -ohjelmaan uusilla julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksilla esimerkiksi vähäpäästöisten ajoneuvojen, energiatehokkaiden rakennusten, tulevaisuuden tehtaiden, kestävän prosessiteollisuuden, robotiikan ja fotoniikan aloilla.

Linkit

Tiedonanto

Horisontti 2020

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martínez García (+32 2 298 73 03)

Innovaatioinvestointien paketti – investoinnit yhteensä (2014–20) (milj. euroa)

Yhteiset teknologia-aloitteet

Yhteinen teknologia-aloite

EU (Horisontti 2020) + EU:n jäsenvaltiot (ainoastaan elektroniikan osalta)

Teollisuus

Yhteensä

Innovatiiviset lääkkeet 2

1 725

1 725

3 450

Polttokenno- ja vetyteknologia 2

700

700

1 400

Clean Sky 2

1 800

2 250

4 050

Biopohjaiset teollisuudenalat

1 000

2 800

3 800

Elektroniset komponentit ja järjestelmät

1 215 (+ 1 200 EU:n jäsenvaltioilta)

2 400

4 815

Yhteiset teknologia-aloitteet yhteensä

7 640 (6 440 Horisontti 2020:sta + 1 200 EU:n jäsenvaltioilta)

9 875

17 515

Yhteiset ohjelmat jäsenvaltioiden kanssa

Julkisen sektorin sisäiset kumppanuudet

EU (Horisontti 2020)

Jäsenvaltiot

Yhteensä

Euroopan maiden ja kehitysmaiden kliinisten kokeiden yhteistyökumppanuus 2 (EDCTP 2)

683

683

1 366

Eurooppalainen metrologian tutkimusohjelma (EMPIR)

300

300

600

Eurostars 2 (pk-yrityksille)

287

861

1 148

Aktiivista ja avustettua asumista koskeva tutkimus- ja kehittämisohjelma

175

175

350

Yhteiset ohjelmat yhteensä

1 445

2 019

3 464

SESAR-yhteisyritys

Yhteisyritys

EU (Horisontti 2020)

Eurocontrol ja muut jäsenet

Yhteensä

Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmä (SESAR)

600

1 000 milj. euroa

1 600

YHTEENSÄ

22 579


Side Bar