Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 10. juli 2013

EU og industrien går sammen om at investere 22 mia. EUR i forskning og innovation

Europa-Kommissionen, EU's medlemsstater og den europæiske industri vil over de næste 7 år investere mere end 22 mia. EUR i innovation i sektorer, der skaber job af høj kvalitet. De fleste af investeringerne vil gå til 5 offentlig-private partnerskaber inden for innovative lægemidler, luftfartsteknik, bio-baseret industri, brændselsceller og brint samt elektronik. Disse forskningspartnerskaber vil forbedre den europæiske industris konkurrenceevne i de sektorer, der allerede leverer mere end 4 mio. job. De vil også finde løsninger på store samfundsmæssige udfordringer, der ikke løses hurtigt nok af markedet selv, såsom nedbringelse af kulstofemissionerne og fremstilling af den næste generation af antibiotika (MEMO/13/669). Pakken indeholder også forslag om at forlænge et initiativ, der samler forsknings- og innovationsinvesteringer i lufttrafikstyring (ATM) til støtte for det fælles europæiske luftrum (IP/13/664).

José Manuel Barroso, formand for Europa-Kommissionen, udtaler: "EU skal forblive førende inden for strategisk globale teknologisektorer, der skaber job af høj kvalitet. Denne innovationsinvesteringspakke kombinerer offentlig og privat finansiering med netop dette formål. Det er et perfekt eksempel på, hvorfor EU-budgettet er et vækstbudget."

I alt vil den foreslåede investering på 8 mia. EUR over EU's forsknings- og innovationsprogram, Horisont 2020, sikre ca. 10 mia. EUR fra industrien og næsten 4 mia. EUR fra EU's medlemsstater.

Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissær for forskning, innovation og videnskab, udtaler: "Disse initiativer styrker ikke blot vores økonomi, de er også en investering i en bedre livskvalitet. Dette samarbejde vil gøre os i stand til at håndtere spørgsmål, som en enkelt virksomhed eller et enkelt land ikke kan klare alene."

De 5 offentlig-private partnerskaber, der kaldes "fælles teknologiinitiativer" (FTI), er:

  • Innovative lægemidler 2 (IMI2): udvikling af den næste generation af vacciner, lægemidler og behandlinger, såsom antibiotika (Link til faktaark)

  • Brændselsceller og brint (BCB2): udbredelse af anvendelsen af rene og effektive teknologier i transportsektoren, energisektoren og industrien (Link til faktaark)

  • Clean Sky 2 (CS2): udvikling af renere og mindre larmende luftfartøjer, der udleder væsentlig mindre CO2 (Link til faktaark)

  • Biobaserede industrier (BBI): anvendelse af vedvarende naturressourcer og innovative teknologier ved produktion af grønnere hverdagsprodukter (Link til faktaark)

  • Elektroniske komponenter og systemer: forbedring af den europæiske elektroniksektorens muligheder og evner (Link til faktaark og MEMO/13/673)

Baggrund

De fælles teknologiinitiativer (FTI) er tilgængelige for en bred gruppe af industrier på tværs af Europa, herunder SMV'er, og alle typer forskningsorganisationer kan søge midlerne. Kommissionen har udviklet de nye initiativer i tæt samarbejde med industrien, der for deres del har bidraget med betydelige finansielle ressourcer. Derudover er der indført store ændringer for at imødekomme kritikken af, at de nuværende initiativer er alt for komplekse og svære at deltage i.

Initiativet om innovative lægemidler, Clean Sky-initiativet og brændselsceller og brint-initiativet findes allerede, mens elektronikinitiativet kombinerer to allerede eksisterende initiativer. Initiativet vedrørende biobaserede industrier er nyt. Det er nu nødvendigt med nye lovforslag, som skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet, for at kunne oprette initiativerne under EU's næste forsknings- og innovationsprogram, Horisont 2020.

Pakken omfatter også 4 offentlig-offentlige partnerskaber mellem Europa-Kommissionen og EU's medlemsstater: nye behandlingsformer mod fattigdomsrelaterede sygdomme, teknologier til måling af industriel konkurrenceevne, støtte til højteknologiske SMV’er, og løsninger for ældre og handicappede, der giver dem mulighed for at bo sikkert i deres hjem.

Kommissionens meddelelse, der ledsager lovforslagene, beskriver desuden, hvordan Kommissionen har tænkt sig at styrke industriens engagement i Horisont 2020 gennem flere offentlig-private partnerskaber, f.eks. inden for områderne grønne biler, energieffektive bygninger, fremtidens fabrikker, bæredygtige fremstillingsindustrier samt robotteknik og fotonik.

Link

Meddelelse

Horisont 2020

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martínez García (+32 2 298 73 03)

Innovationsinvesteringspakke - investeringer i alt (2014-20) (i mio. EUR)

Fælles teknologiinitiativer

FTI      

EU (Horisont 2020) + EU's medlemsstater (kun for Elektronik)

Industrien

I alt

Initiativet om innovative lægemidler 2

1 725

1 725

3 450

Brændselsceller og brint 2

700

700

1 400

Clean Sky 2

1 800

2 250

4 050

Biobaserede industrier

1 000

2 800

3 800

Elektroniske komponenter og systemer

1 215 (+ 1 200 fra EU's medlemsstater)

2 400

4 815

FTI i alt

7 640 (6 440 fra Horisont 2020 + 1 200 fra EU's medlemsstater)

9 875

17 515

Fælles programmer med medlemsstaterne

Offentlig-offentlige partnerskaber

EU (Horisont 2020)

Medlemsstater

I alt

Partnerskab mellem de europæiske lande og udviklingslande vedrørende kliniske forsøg 2 (EDCTP 2)

683

683

1 366

Det europæiske meteorologiske forskningsprogram (EMRP)

300

300

600

Eurostars 2 (for SMV'er)

287

861

1 148

Forsknings- og udviklingsprogrammet "længst muligt i eget hjem"

175

175

350

I alt fælles programmer

1 445

2 019

3 464

Fællesforetagendet SESAR

Fællesforetagende

EU (Horisont 2020)

Eurocontrol og andre medlemmer

I alt

Det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)

600

1 000

1 600

I ALT

22 579


Side Bar