Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 10. července 2013

EU a průmyslové odvětví společně investují 22 miliard eur do výzkumu a inovací

Evropská komise, členské státy a evropský průmyslový sektor budou během příštích sedmi let investovat více než 22 miliard eur do inovací v odvětvích, která vytvářejí vysoce kvalitní pracovní místa. Převážná část investic půjde do pěti partnerství veřejného a soukromého sektoru v oborech inovativní léčiva, letectví, biotechnologie, palivové články a vodík a elektronika. Tato výzkumná partnerství zvýší konkurenceschopnost průmyslu EU v odvětvích, která již zaměstnávají více než 4 miliony lidí. Rovněž nabídnou řešení hlavních společenských výzev, které trh nedokáže sám dostatečně rychle vyřešit, například snížení emisí uhlíku nebo zajištění nové generace antibiotik (MEMO/13/669). Balíček rovněž navrhuje rozšířit iniciativu mající za cíl spojit investice do výzkumu a inovací v oblasti uspořádání letového provozu, a podpořit tak realizaci jednotného evropského nebe (IP/13/664).

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso prohlásil: „EU si musí udržet své přední postavení ve strategických globálních technologiích, které poskytují vysoce kvalitní pracovní místa. K dosažení tohoto cíle přispěje tento balíček investic do inovací, který kombinuje zdroje veřejného a soukromého sektoru. Je to dokonalá ukázka toho, proč je rozpočet EU rozpočtem podporujícím růst.“

Celkově investice v hodnotě 8 miliard eur z příštího programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 zajistí okolo 10 miliard eur, které poskytne průmyslové odvětví, a téměř 4 miliardy eur ze členských států EU.

Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová dodala: „Tyto iniciativy nejenže vzpruží naše hospodářství, ale jsou i investicí zvyšující kvalitu života. Díky této spolupráce se pustíme do problémů, na jejichž řešení nemůže jeden podnik nebo jeden stát sám stačit.“

Pěti partnerstvími veřejného a soukromého sektoru, která se nazývají „společné technologické iniciativy“, jsou:

  • Inovativní léčiva 2 (IIL2): vývoj nové generace očkovacích látek, léčiv a léčebných postupů, například nových antibiotik (bližší informace)

  • Palivové články a vodík 2 (FCH2): rozmach využívání ekologických a účinných technologií v dopravě, průmyslu a energetice (bližší informace)

  • Clean Sky (Čisté nebe) 2 (CS2): vývoj ekologičtějších a méně hlučných letadel, které výrazně méně znečišťují ovzduší emisemi CO2 (bližší informace)

  • Biotechnologická odvětví (BBI): používání obnovitelných přírodních zdrojů a inovativních technologií pro ekologičtější výrobky denní potřeby (bližší informace)

  • Elektronické součásti a systémy (ECSEL): zvýšení evropského výrobního potenciálu v elektronice (bližší informace a MEMO/13/673)

Souvislosti

Společné technologické iniciativy jsou k dispozici širokému spektru průmyslových odvětví v celé Evropě, včetně malých a středních podniků. O finanční prostředky mohou zažádat všechny typy výzkumných organizací. Komise vyvinula nové iniciativy v úzkém partnerství s průmyslem, který se zavázal uvolnit značné finanční zdroje. Na základě hlasů, které kritizovaly přílišnou komplikovanost současných iniciativ a obtížnost podmínek jejich účasti, byly provedeny významné změny.

Iniciativa pro inovativní léčiva a iniciativy Clean Sky a Palivové články a vodík již existují. Iniciativa v oblasti elektroniky vzniká na základě spojení dvou stávajích partnerství. Iniciativa v oblasti biotechnologií je nová. Nyní je nutné předložit nové legislativní návrhy a zakomponovat iniciativy do rámce příštího programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020, který bude ještě schvalovat Evropský parlament a Rada.

Balíček rovněž zahrnuje čtyři partnerství veřejného sektoru mezi Evropskou komisí a členskými státy EU: nové léčebné postupy u chorob souvisejících s chudobou, technologie měření průmyslové konkurenceschopnosti, podpora pro malé a střední podniky působící v oblasti vyspělých technologií, řešení umožňují seniorům a zdravotně postiženým osobám bezpečný život v jejich domovech.

Sdělení Komise, jež je k legislativním návrhům připojeno, rovněž uvádí, jak Komise hodlá posílit průmyslový závazek v programu Horizont 2020 prostřednictvím dalších veřejno-soukromých partnerství, například v oblasti ekologických automobilů, energeticky účinných budov, továren budoucnosti, udržitelného zpracovatelského průmyslu, robotiky a fotoniky.

Odkazy

Sdělení

Program Horizont 2020

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martínez García (+32 2 298 73 03)

Balíček investic do inovací – celkové investice (2014–2020)

Společné technologické iniciativy

Společné technologické iniciativy

EU (Horizont 2020) + členské státy EU (pouze v případě elektroniky)

Průmysl

Celkem

Inovativní léčiva 2

1 725 mil. EUR

1 725 mil. EUR

3 450 mil. EUR

Palivové články a vodík 2

700 mil. EUR

700 mil. EUR

1 400 mil. EUR

Clean Sky 2

1 800 mil. EUR

2 250 mil. EUR

4 050 mil. EUR

Biotechnologická odvětví

1 000 mil. EUR

2 800 mil. EUR

3 800 mil. EUR

Elektronické součásti a systémy

1 215 mil. EUR (+ 1 200 milionů z členských států EU)

2 400 mil. EUR

4 815 milionů EUR

Společné technologické iniciativy celkem

7 640 mil. EUR (6 440 mil. EUR z programu Horizont 2020 a 1 200 mil. EUR z členských států EU)

9 875 mil. EUR

17 515 mil. EUR

Společné programy s členskými státy

Partnerství v rámci veřejného sektoru

EU (Horizont 2020)

Členské státy

Celkem

Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních 2 (EDCTP 2)

683 mil. EUR

683 mil. EUR

1 366 mil. EUR

Evropský metrologický výzkumný program (EMPIR)

300 mil. EUR

300 mil. EUR

600 mil. EUR

Eurostars 2 (pro MSP)

287 mil. EUR

861 mil. EUR

1 148 mil. EUR

Výzkumný a rozvojový program v oblasti aktivního a asistovaného života

175 mil. EUR

175 mil. EUR

350 mil. EUR

Společné programy celkem

1 445 mil. EUR

2 019 mil. EUR

3 464 mil. EUR

Společný podnik SESAR

Společný podnik

EU (Horizont 2020)

Eurocontrol a ostatní členové

Celkem

Evropský systém uspořádání letového provozu (SESAR)

600 mil. EUR

1 000 mil. EUR

1 600 mil. EUR

CELKEM

22 579 mil. EUR


Side Bar