Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT LT LV MT SK

Europska komisija

OBAVIJEST

Bruxelles, 10. srpnja 2013.

Europska komisija ulaže 600 milijuna EUR u novo istraživanje kako bi se riješio problem zakrčenosti europskog zračnog prostora

Najčešća pitanja:

Zakrčenost europskog zračnog prostora: izazovi

Europsko nebo i europske zračne luke u opasnosti su od preopterećenja. Već sada svake godine oko 800 milijuna putnika prolazi kroz više od 440 europskih zračnih luka. Svakodnevno se odvija 27 000 kontroliranih letova, što znači da europskim nebom svake godine proleti njih 9 milijuna. 80 % tih letova odvija se unutar EU-a.

Europski sektor zračnog prometa uspješno se nosi sa sadašnjim stanjem, no očekuje se da će u uobičajenim gospodarskim uvjetima zračni promet rasti do 3 % godišnje. U sljedećih 10 do 20 godina očekuje se i povećanje broja letova za 50 %.

Kada ne bismo nešto poduzeli, nastao bi kaos. Osim što bi morala odbiti velik dio potencijalne potražnje, Europa bi bila izložena kašnjenjima i otkazivanjima letova u do sada nezabilježenim razmjerima. Da smo nastavili po starom, do 2050. troškovi zakrčenja povećali bi se za otprilike 50 %.

Središnji je problem rascjepkanost i neučinkovitost europskih sustava za upravljanje zračnim prometom.

Zračni prostor EU-a i dalje je podijeljen na 27 nacionalnih sustava kontrole zračnog prometa koji usluge pružaju iz 60-tak centara, dok je zračni prostor podijeljen na više od 650 sektora. To znači da je zračni prostor trenutačno organiziran na temelju nacionalnih granica te stoga često nisu mogući letovi izravnim pravcem. Zbog rascjepkanosti zračnog prostora zrakoplovi u Europi u prosjeku lete 42 km duže nego što je to potrebno, što uzrokuje duže trajanje letova, kašnjenja, veću potrošnju goriva i emisije ugljičnog dioksida.

Osim toga, sadašnje upravljanje zračnim prometom uglavnom se temelji na tehnologijama osmišljenima 1950-ih, a koje su sada zastarjele.

Posljedica te neučinkovitosti uzrokovane rascjepkanošću europskog zračnog prostora dodatni je trošak u iznosu od oko 5 milijardi EUR godišnje. Ti troškovi prenose se na poduzeća i putnike. Kontrola zračnog prometa trenutačno čini 6 – 12 % troška avionske karte.

Sustav upravljanja zračnim prometom SAD-a dvostruko je učinkovitiji od EU-ova; upravlja dvostrukim brojem letova uz sličan trošak s tri puta manjim brojem kontrolnih centara.

Suočen s tim izazovima, EU je 2004. pokrenuo inicijativu za jedinstveno europsko nebo (Single European Sky – SES), kojom se nastoji ukloniti nacionalne granice i stvoriti jedinstveni europski zračni prostor u cilju:

a) desetorostukog poboljšanja sigurnosti,

b) trostrukog povećanja kapaciteta zračnog prostora,

c) smanjenja troškova upravljanja zračnim prometom za 50 %,

d) smanjenja utjecaja na okoliš za 10 %.

Kako razviti nove tehnologije za povećanje kapaciteta i smanjenje troškova europskog zračnog prostora?

Zajedničko poduzeće za istraživanje o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR) tehnološki je dio jedinstvenog europskog neba. Jedinstvenim europskim nebom utvrđuje se zakonodavni okvir za zadovoljenje budućih potreba u vezi sa sigurnosti, kapacitetom i učinkovitosti na europskoj, umjesto na nacionalnim razinama. Cilj je SESAR-a osigurati tehnička i operativna rješenja za ostvarenje ciljeva jedinstvenog europskog neba.

Kako SESAR djeluje?

Projekt SESAR (Istraživanje o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba) tehnološki je stup jedinstvenog europskog neba. Njime se nastoji modernizirati upravljanje zračnim prometom u Europi provedbom novog koncepta djelovanja i sustava toga upravljanja, što je neophodno za ostvarenje ciljeva jedinstvenog europskog neba. Koncept SESAR-a temelji se na načelu da korisnici i kontrolori zračnog prostora zajednički određuju, putem suradnje i razmjene informacija, optimalnu, predvidivu i pravovremenu putanju leta zrakoplova. Taj koncept utemeljen je na inovativnim tehnologijama i novim operativnim postupcima koji proizlaze iz ciklusa triju povezanih, neprekidnih i razvijajućih postupaka: definiranje sadržaja i prioriteta, putem zajednički dogovorenog plana – Glavni plan za upravljanje zračnim prometom1; istraživanje, razvoj i vrednovanje potrebnih tehnoloških sustava, sastavnica i operativnih postupaka; i na kraju uvođenje novih sustava i operativnih postupaka.

Zajedničko poduzeće za istraživanje o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR) (ZP za SESAR) javno-privatno je partnerstvo osnovano 2007. Upravlja postupcima istraživanja, razvoja i vrednovanja projekta SESAR u skladu s Glavnim planom za upravljanje zračnim prometom, čiji je ZP za SESAR „čuvar” i izvršitelj.

Politika jedinstvenog europskog neba bavi se pitanjima koja nadilaze nacionalne i industrijske sektorske interese. Opći joj je cilj ukloniti prepreke unutarnjem tržištu u zračnom prometu. Ta politika usmjerena je prema ubrzanju napretka radi ostvarenja učinkovitosti, isplativosti, pozitivnog utjecaja na okoliš itd. Postojeće partnerstvo dionika, u okviru kojeg se udružuju sredstva javih i privatnih partnera diljem Europe, učinkovito je i zasnovano na suradnji, a njegova potpora jednako je neophodna danas kao i kada je to zajedničko poduzeće tek osnovano. Istraživanje upravljanja zračnim prometom u Europi treba biti stabilno i dugoročno za potporu njegovih dugotrajnih inovacijskih ciklusa.

Ciljevi ZP-a za SESAR:

 • osigurati koncentraciju i koordinaciju svih relevantnih istraživačkih aktivnosti u području upravljanja zračnim prometom u EU-u za provedbu Glavnog plana;

 • pridonijeti ostvarenju izvedbenih ciljeva jedinstvenog europskog neba (vidi Obavijest 13/525);

 • pružiti učinkovit provedbeni instrument za:

 1. udruživanje i koordinaciju javnih i privatnih ulaganja u istraživanje, u duhu suradnje i okupljanjem ključnih dionika iz tog sektora iz cijele Europe radi provedbe Glavnog plana;

 2. poboljšanje razmjene znanja među dionicima i disciplinama; te

 3. prikupljanje potrebnih resursa za vrednovanje operativnih rezultata istraživanja.

Tko je sve dio Zajedničkog poduzeća za SESAR?

ZP za SESAR sastavljeno je od 2 osnivača (EU i Eurocontrol) i 15 članova koji predstavljaju sve dionike upravljanja zračnim prometom: civilne i vojne pružatelje usluga zračne navigacije, proizvođača zrakoplova Airbus, proizvođače opreme kao što su Thales, Indra, Alenia Aermacchi, Frequentis, Selex SI i Honeywell te zračne luke. Osim toga, u Zajedničko poduzeće uključeni su korisnici zračnog prostora, udruge zaposlenika, znanstvene ustanove i brojni pridruženi partneri, a provode aktivnosti za ostvarenje programa.

Koja su do sada najveća postignuća ZP-a za SESAR?

 1. 4D upravljanje putanjom temelj je koncepta SESAR. Njime se uvodi vrijeme, kao četvrta dimenzija, u upravljanje putanjom leta. Rezultat su, u odnosu na sadašnji sustav, vrlo precizne i predvidive putanje zrakoplova koje se mogu dijeliti s kontrolnim centrima i time omogućiti optimalno i sigurno upravljanje letom.

 2. ZP za SESAR uspješno je proveo početne letove s 4D putanjom u operativom okruženju uz pomoć satelitske tehnologije.

 3. SWIM (infrastruktura upravljanja informacijama povezana s cjelokupnim sustavom) donosi potpunu promjenu načina upravljanja informacijama u čitavom europskom sustavu upravljanja zračnim prometom. Trebao bi postati intranet budućeg sustava za upravljanje zračnim prometom, a prototipom se već pokazalo da je među zračnim lukama, meteorološkim službama, zračnim prijevoznicima i centrima za kontrolu zračnog prometa moguća trenutačna razmjena informacija.

 4. Za uporabu je spreman i prvi toranj za daljinsku kontrolu. Riječ je o novom konceptu prema kojem se kontrola zračnog prometa u zračnoj luci ne odvija u lokalnom kontrolnom tornju, već negdje drugdje. Zahvaljujući njemu ostvarit će se uštede zbog učinkovitije uporabe ljudskih resursa i izbjegavanja izgradnje i održavanja kontrolnih tornjeva i objekata u nekim lokalnim zračnim lukama.

 5. Na temelju inovativnih rješenja SESAR-a već je ostvareno 10 000 letova, od koji 500 vojnih.

 6. 80 % projekata SESAR-a već je iskušano u praksi.

Zašto trebamo produžiti financiranje i mandat ZP-a za SESAR?

Uredbom (EZ) 219/2007 (Uredba o ZP-u za SESAR) određeno je da će 31. prosinca 2016. ZP za SESAR prestati postojati jer su se financijska sredstva Unije namijenjena tom zajedničkom poduzeću morala ograničiti na razdoblje obuhvaćeno financijskim okvirom Unije (2007. – 2013.).

Današnjim prijedlogom nastoji se produžiti postojeća struktura u sklopu sljedećeg financijskog okvira, a posebno u okviru Horizonta 2020., kako bi se nastavile usklađene aktivnosti istraživanja, razvoja i vrednovanja povezane s upravljanjem zračnim prometom. Zadaća ZP-a za SESAR jest upravo koordinacija svih istraživanja povezanih s upravljanjem zračnim prometom u Uniji. Kontinuitet koordinacije tih istraživanja neophodan je za ostvarenje izvedbenih ciljeva jedinstvenog europskog neba.

Program rada ZP-a za SESAR temelji se na Glavnom planu za upravljanje zračnim prometom. Njime je uvođenje koncepta SESAR organizirano u 3 postupna koraka sa sljedećim ciljevima: 1. korak – osigurati potrebne tehnologije za sinkronizaciju europskog sustava upravljanja zračnim prometom učinkovitijom razmjenom informacija među svim dionicima; 2. korak – ostvariti učinkovitije planiranje putanja leta; 3. korak – ostvariti najvišu razinu uspješnosti integriranim i cjelovitim zračnim/zemaljskim sustavom. Sadašnji program rada usmjeren je na realizaciju 1. koraka i većeg dijela 2. koraka. Aktivnosti koje će se provoditi u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2014. – 2020. obuhvaćaju najviši stupanj zrelosti 2. koraka, koji će, prema očekivanjima, biti tehnološki i operativno dostupan do 2016., te 3. korak u potpunosti.

Što će se postići novim financiranjem?

Novo financiranje bit će usmjereno na:

 1. razvoj mehanizama kojima će se zračnim prijevoznicima omogućiti letenje odabranim (i izravnijim) pravcima, uz uporabu nove tehnologije za razmjenu podataka između službi na zemlji i u zraku;

 2. uključivanje novih vrsta letjelica, primjerice bespilotnih letjelica, u sustav upravljanja zračnim prometom;

 3. optimiziranje upravljanja prometom, posebno onog na zemlji, primjerice tako da se pristup uzletno-sletnim stazama i izlaz s njih učini učinkovitijim i sigurnijim u svim vremenskim uvjetima.

Okvirno, financijska sredstva iz tog proračuna dodijelit će se za izviđajno istraživanje (6 %), primijenjeno istraživanje (47 %), predindustrijski razvoj (28 %) i velike demonstracijske projekte (9 %).

Koje su prednosti načina rada ZP-a za SESAR?

 • Svi relevantni dionici u ZP-u za SESAR uključeni su u donošenje odluka i dijele odgovornost. Produženjem mandata Zajedničkog poduzeća dionicima će se omogućiti bolja povezanost s centrima izvrsnosti i produbljivanje strateških partnerstava. Osim toga, budući da su i dobavljači dio tog zajedničkog poduzeća, moći će se ojačati veze s tržištem; u kontekstu pravovremenog uvođenja SESAR-a, a to će značiti definitivnu prednost pri organizaciji potrebnih demonstracijskih aktivnosti.

 • Koordinacija, programiranje i izvedba istraživanja i inovacija te aktivnosti vrednovanja povezanih sa SESAR-om u nadležnosti su ZP-a. Time se osigurava kontinuitet te izbjegava rascjepkanost istraživanja i inovacija. Taj sveobuhvatni europski koncept uključuje međuovisnosti i koordinacijske mehanizme između sudionika i projekata, dok je ustrojstvo sustava osigurano višelateralnim ugovorima.

 • Odabirom javno-privatnog partnerstva na razini EU-a moguće je osigurati uključivanje u program ciljeva jedinstvenog europskog neba od velike društvene važnosti kao što su sigurnost i smanjenje emisija ugljičnog dioksida. Tim pristupom omogućeno je udruživanje sredstava i znanja te smanjenje rascjepkanosti proizašle iz sličnih nacionalnih i regionalnih projekata, a iskorišteni su i stručnosti te inovacijski kapaciteti privatnog sektora, uz odgovarajući dogovor o podjeli rizika.

 • Uvođenjem SESAR-a može se ostvariti znatna gospodarska, društvena i ekološka korist, s procijenjenim učinkom od 428 milijarde EUR2. Udruživanjem resursa, uključivanjem svih dionika u upravljanju zračnim prometom, ispravnim rješavanjem sukoba interesa, ZP za SESAR osigurava ostvarenje svog programa, koji je neophodan za postizanje ciljeva jedinstvenog europskog neba.

 • Zahvaljujući ZP-u za SESAR, sada već priznatoj referentnoj točki u području modernizacije sustava upravljanja zračnim prometom, EU će i dalje uživati važan položaj na međunarodnoj sceni općenito, a posebno među tijelima za standardizaciju.

Koliki su troškovi?

Trenutačno ZP za SESAR upravlja ulaganjem u iznosu od 2,1 milijardu EUR za razdoblje obuhvaćeno sadašnjim višegodišnjim financijskim okvirom (2007. – 2013.). Svaki od osnivača (EU i Eurocontrol) pridonosi sa 700 milijuna EUR, a dodatnih 700 milijuna EUR osigurava industrija. Komisija predlaže izdvajanje iznosa u visini do 600 milijuna EUR3 u okviru programa Horizont 2020.

Više informacija

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

1 :

SESAR, Plan za održivo upravljanje zračnim prometom – Glavni europski plan za upravljanje zračnim prometom (2. izdanje), listopad 2012.

2 :

Procjena makroekonomskog učinka SESAR-a, Zajedničko poduzeće za SESAR (2011.).

3 :

Indikativan iznos po tekućim cijenama. Iznos ovisi o konačnom dogovorenom iznosu za Glavnu upravu za mobilnost i promet za tematsko područje „Pametan, ekološki i integriran promet” koji će proračunsko tijelo odobriti u konačnoj verziji zakonodavne i financijske izjave.


Side Bar