Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. julija 2013

Evropska komisija bo namenila 600 milijonov evrov novim raziskavam za zmanjšanje preobremenjenosti evropskega zračnega prostora

Evropska komisija je danes napovedala, da bo namenila 600 milijonov evrov za zmanjšanje preobremenjenosti evropskega zračnega prostora. Preprečiti želi pomanjkanje zmogljivosti, saj naj bi se v skladu z napovedmi v naslednjih 10 do 20 letih število letov povečalo za 50 %. Cilj Komisije je razviti novo tehnologijo, da se omogoči uresničitev pobude za vzpostavitev enotnega evropskega neba, ambicioznega projekta reforme evropskega zračnega prostora, s čimer se bodo podvojile zmogljivosti in prepolovili stroški upravljanja zračnega prometa.

Evropski komisar za promet Siim Kallas je dejal: „Evropski zračni prostor in letališča bi lahko postali prenasičeni. Če ne bomo uvedli sprememb, bo naš zračni prostor postal preobremenjen in kaotičen. Letališča bodo tako nagnetena, da pri dveh milijonih letov ne bo mogoč vzlet ali pristanek. Zaradi vedno večje preobremenjenosti se povečuje tveganje za varnost, več pa je tudi zamud in dejanskih ekonomskih stroškov. Zadevno financiranje raziskav je ključnega pomena za razvoj tehnologije, potrebne za vzpostavitev čistejšega in učinkovitejšega evropskega zračnega prostora, primernega za 21. stoletje.“

Zaradi neučinkovitosti razdrobljenega evropskega zračnega prostora imajo letalski prevozniki in njihovi uporabniki vsako leto skoraj 5 milijard evrov dodatnih stroškov. Povprečen let je zato 42 kilometrov daljši, letala pa porabijo več goriva, ustvarjajo več emisij, plačajo več visokih pristojbin in si nabirajo večje zamude. ZDA enako velik zračni prostor z več prometa upravljajo s skoraj polovico manjšimi stroški.

Načrtovane raziskave so ključnega pomena za uresničitev enotnega evropskega neba, vodilnega projekta za vzpostavitev enotnega evropskega zračnega prostora, s čimer se bodo zmogljivosti potrojile, stroški zračnega prometa pa prepolovili. Projekt bo še naprej upravljalo skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba (v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje SESAR), katerega mandat se bo podaljšal za nadaljnjih osem let, tj. do leta 2024.

Raziskave naj bi pripomogle k čistejšemu, cenejšemu in varnejšemu letalskemu prevozu. Nova sredstva bodo namenjena zlasti:

  1. razvoju sredstev, s pomočjo katerih bodo lahko letalske družbe izvajale lete na izbranih (bolj direktnih) zračnih poteh z uporabo novih tehnologij za izmenjavo podatkov med zrakoplovi in letališči;

  2. vključitvi novih vrst zrakoplovov, kot so brezpilotni zrakoplovi, v sistem upravljanja zračnega prometa;

  3. optimizaciji upravljanja zračnega prometa, zlasti na letališčih, da se na primer zagotovi učinkovitejši in varnejši vstop na vzletno-pristajalne steze in izhod z njih.

V projektu sodeluje več kot 2500 strokovnjakov, ki pokrivajo celoten spekter strokovnega znanja s področja upravljanja zračnega prometa. Ti bodo nadaljevali z delom na področju usklajenih raziskav v povezavi z upravljanjem zračnega prometa, pa tudi z razvojnimi dejavnostmi in dejavnostmi potrjevanja, vključno z obsežnimi predstavitvami.

Podaljšanje mandata skupnega podjetja SESAR kaže na močno zavezanost Komisije projektu skupnega evropskega neba (glej IP 13/523) ter priznava pomen rezultatov, ki jih je skupno podjetje SESAR že doseglo.

Skupno podjetje SESAR bosta še naprej sofinancirala Eurocontrol in letalska industrija. Delež EU pri financiranju podaljšanja mandata, ki bo znašal do 600 milijonov evrov, se bo kril iz programa Obzorje 2020 kot del novega večletnega finančnega okvira EU. To predstavlja del ocenjenega skupnega proračuna za novi delovni program skupnega podjetja SESAR v višini 1,6 milijarde evrov. Iz tega proračuna se bodo na področju upravljanja zračnega prometa krile predhodne raziskave (6 %), aplikativne raziskave (47 %), predindustrijski razvoj (28 %) in obsežni predstavitveni projekti (9 %).

Ozadje

Skupno podjetje SESAR je edinstveno javno-zasebno partnerstvo, katerega cilj je razvoj sistema upravljanja zračnega prometa nove generacije, ki bo sposoben obvladovati vedno večji obseg zračnega prometa ter zagotavljati njegovo čim večjo varnost, učinkovitost in okoljsko primernost. Prav tako je odgovorno za evropski osrednji načrt za upravljanje zračnega prometa ter časovni načrt za vse dejavnosti skupnega podjetja SESAR in njihov prihodnji razvoj.

Skupno podjetje SESAR je bilo ustanovljeno leta 2007, da bi koordiniralo vse raziskave in razvojne dejavnosti, povezane z upravljanjem zračnega prometa v EU v okviru finančne perspektive za obdobje 2007–2013, ki delovanje skupnega podjetja omejuje do 31. decembra 2016.

Dva ustanovna člana skupnega podjetja SESAR (EU in Eurocontrol) ter njegovih ostalih 15 članov, med katerimi so javni in zasebni subjekti, na primer proizvajalec zrakoplovov Airbus, glavni nacionalni izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa in letališča ter proizvajalci opreme, na primer Thales, Indra, Alenia Aermacchi, Frequentis, Selex SI in Honeywell, je že potrdilo svojo zavezanost nadaljnjemu delu na področju raziskav o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba.

Skupno podjetje SESAR ima ključno vlogo pri razvoju tehnologije, ki bo omogočila uresničitev enotnega evropskega neba, vodilnega projekta za vzpostavitev enotnega evropskega zračnega prostora:

  1. razpolovitev stroškov uporabnikov zračnega prostora, povezanih z upravljanjem zračnega prostora;

  2. zmanjšanje učinka letalskega prometa na okolje za 10 %,

  3. trikratno povečanje zmogljivosti, s čimer se bodo tudi zmanjšale zamude na tleh in v zraku;

  4. desetkratno izboljšanje varnosti.

Več informacij:

IP/13/523

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

Sledite podpredsedniku Kallasu na Twitterju

MEMO/13/666

Kontakti:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar