Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 10 lipca 2013 r.

Komisja Europejska inwestuje 600 milionów euro w badania naukowe, dzięki którym zmniejszy się zagęszczenie w europejskiej przestrzeni powietrznej

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj, że przeznaczy 600 mln euro z nowo udostępnionych środków, aby zmniejszyć zagęszczenie ruchu w europejskiej przestrzeni powietrznej. Komisja pragnie zapobiec kryzysowi przepustowości, ponieważ z prognoz wynika, że w ciągu najbliższych 10–20 lat liczba lotów ma wzrosnąć o 50 proc. Celem jest opracowanie nowych technologii niezbędnych do realizacji jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – szeroko zakrojonego projektu reformy europejskiej przestrzeni powietrznej, który ma zwiększyć przepustowość i o połowę zmniejszyć koszty zarządzania ruchem lotniczym.

Unijny komisarz ds. transportu Siim Kallas powiedział: „Europejskiej przestrzeni powietrznej i europejskim lotniskom grozi przepełnienie. Jeśli nie podejmiemy w związku z tym żadnych działań, w naszej przestrzeni powietrznej zapanuje wielki tłok i chaos. Z kolei lotniska będą tak zatłoczone, że 2 miliony samolotów nie będą mogły wystartować ani wylądować. Większe zagęszczenie ruchu oznacza nie tylko wyższy poziom zagrożenia bezpieczeństwa, lecz również opóźnienia i realne koszty ekonomiczne. Te badania naukowe mogą odegrać pierwszoplanową rolę w opracowaniu technologii, które pozwolą nam stworzyć bardziej ekologiczną i efektywną europejską przestrzeń powietrzną – przestrzeń na miarę XXI wieku”.

Mała efektywność spowodowana rozdrobnieniem europejskiej przestrzeni powietrznej generuje co roku dodatkowe koszty w wysokości prawie 5 mld euro. Ponoszą je przewoźnicy i pasażerowie. Braki w zakresie efektywności wydłużają średnią trasę lotu o 42 km, co w konsekwencji oznacza większe zużycie paliwa, wzrost emisji zanieczyszczeń, a z punktu widzenia użytkowników – wyższe koszty i większe opóźnienia. Stany Zjednoczone kontrolują przestrzeń powietrzną takiej samej wielkości i o większym natężeniu ruchu lotniczego przy prawie o połowę mniejszych kosztach.

Badania w tym zakresie mają zasadnicze znaczenie dla realizacji jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – ważnego projektu, którego celem jest stworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej o trzykrotnie większej przepustowości i o połowę niższych kosztach zarządzania ruchem lotniczym. Zarządzanie badaniami nadal odbywać się będzie w ramach wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego badań w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym (SESAR), którego mandat w tym zakresie zostanie przedłużony o kolejne osiem lat, czyli do 2024 r.

Celem tych badań jest to, aby latanie samolotem było bardziej przyjazne dla środowiska, tańsze i bezpieczniejsze. Nowe środki finansowe przeznaczone zostaną w pierwszym rzędzie na:

  1. opracowanie metod umożliwiających liniom lotniczym obsługiwanie bardziej im odpowiadających (i bardziej bezpośrednich) tras, przy użyciu nowych technologii wymiany danych między przestrzenią powietrzną a ziemią,

  2. włączenie do systemu zarządzania ruchem lotniczym nowych typów statków powietrznych, takich jak statki bezpilotowe,

  3. optymalizację zarządzania ruchem, w szczególności na ziemi oraz na przykład zagwarantowanie efektywniejszego i bezpieczniejszego dostępu do pasów startowych oraz wyjścia z nich, bez względu na warunki pogodowe.

W projekcie uczestniczy ponad 2,5 tys. ekspertów dysponujących fachową wiedzą ze wszystkich obszarów zarządzania ruchem lotniczym. Nadal będą trwały prace z ich udziałem nad skoordynowanymi badaniami związanymi z zarządzaniem ruchem lotniczym, podobnie jak działania rozwojowe i walidacyjne, w tym obejmujące projekty demonstracyjne na dużą skalę.

Rozszerzenie zakresu wspólnego przedsięwzięcia SESAR świadczy o zaangażowaniu Komisji w projekt jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (zob. IP 13/523) oraz o znaczeniu dotychczasowych wyników osiągniętych w ramach projektu SESAR.

Wspólne przedsięwzięcie SESAR będzie nadal współfinansowane przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) oraz branżę lotniczą. Wkład UE w finansowanie projektu, do maksymalnej wysokości 600 mln euro, pochodzić będzie z programu „Horyzont 2020”, w ramach nowych wieloletnich ram finansowych UE. Jest to część całkowitego budżetu szacunkowego obejmującego nowy program prac rozszerzonego wspólnego projektu SESAR, który wynosi 1,6 mld euro. Z tego budżetu finansowane będą badania poszukiwawcze z zakresu zarządzania ruchem lotniczym (6 proc.), badania stosowane (47 proc.), badania poprzedzające produkcję przemysłową (28 proc.) oraz projekty demonstracyjne na dużą skalę (9 proc.). Podane wartości mają charakter orientacyjny.

Kontekst

Wspólne przedsięwzięcie SESAR to jedyne w swoim rodzaju partnerstwo publiczno-prywatne, które ma na celu stworzenie systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji. Ma to być system, który byłby w stanie sprostać wymaganiom związanym ze zwiększonym natężeniem ruchu lotniczego w jak najbezpieczniejszy, najbardziej opłacalny i przyjazny dla środowiska sposób. SESAR nadzoruje również centralny plan zarządzania ruchem lotniczym w Europie obejmujący wszystkie działania wspólnego przedsięwzięcia SESAR i zastosowanie ich wyników w przyszłości.

Wspólne przedsięwzięcie SESAR ustanowiono w 2007 r. w celu skoordynowania wszystkich działań badawczych i rozwojowych związanych z zarządzaniem ruchem lotniczym w UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2007–2013. Wspólne przedsięwzięcie zostało powołane na okres do dnia 31 grudnia 2016 r.

Swoje zainteresowanie kontynuowaniem prac w ramach programu SESAR potwierdzili już jednak dwaj członkowie-założyciele wspólnego przedsięwzięcia SESAR (UE oraz Eurocontrol) oraz jego pozostałych 15 członków, wśród których znalazły się podmioty publiczne i prywatne (takie jak producent samolotów Airbus), duże instytucje krajowe zapewniające służby żeglugi powietrznej oraz porty lotnicze i producenci sprzętu (tacy jak Thales, Indra, Alenia Aermacchi, Frequentis, Selex SI i Honeywell).

SESAR ma do odegrania bardzo ważną rolę w opracowywaniu technologii niezbędnych do realizacji szeroko zakrojonego projektu stworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Jego celem jest:

  1. obniżenie o połowę kosztów związanych z zarządzaniem ruchem lotniczym, jakie ponoszą użytkownicy przestrzeni powietrznej,

  2. ograniczenie o 10 proc. wpływu lotów na środowisko naturalne,

  3. trzykrotne zwiększenie przepustowości, co przyczyni się także do ograniczenia opóźnień, zarówno na ziemi, jak i w powietrzu,

  4. poprawa bezpieczeństwa o współczynnik wynoszący 10.

Więcej informacji:

IP/13/523

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

Wiceprzewodniczący Kallas na Twitterze

MEMO/13/666

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar