Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 juli 2013

EU investeert 600 miljoen euro in onderzoek om Europees luchtverkeer meer ruimte te geven

De Europese Commissie heeft vandaag aangekondigd dat de EU 600 miljoen euro gaat investeren in de verhoging van de capaciteit van het dichtgeslibde Europese luchtruim. Zij wil het capaciteitstekort opvangen, nu verwacht wordt dat het vliegverkeer in de komende 10 à 20 jaar met de helft zal toenemen. Het geld gaat naar de ontwikkeling van nieuwe technologie voor het "gemeenschappelijk Europees luchtruim", een ambitieus project voor de reorganisatie van het luchtruim in Europa dat de capaciteit moet verdubbelen en de kosten van het luchtverkeersbeheer moet halveren.

EU-commissaris voor vervoer Kallas zei hierover:"Het Europese luchtruim en de Europese luchthavens raken verzadigd. Als we niet ingrijpen, zal ons luchtruim te maken krijgen met overbelasting en chaos. Op de luchthavens zelf wordt het zo druk dat twee miljoen vluchten niet meer kunnen vertrekken of landen. Door de toenemende overbelasting wordt het niet alleen minder veilig, maar nemen ook de vertragingen toe en dat kost geld. Het nieuwe onderzoek richt zich op technologie voor een schoner en efficiënter Europees luchtruim dat klaar is voor de eenentwintigste eeuw."

Door de versnippering wordt het Europese luchtruim niet efficiënt benut. Dat kost de luchtvaartmaatschappijen en hun klanten elk jaar bijna 5 miljard euro. Elke vlucht is gemiddeld 42 kilometer te lang. Dat leidt tot extra brandstofverbruik, meer vervuiling, hogere passagierstoeslagen en meer vertraging. De VS controleert een luchtruim dat ongeveer even groot is, met meer verkeer, voor bijna de helft van de kosten.

Het nieuwe onderzoek is van cruciaal belang voor het "gemeenschappelijke Europese luchtruim", een initiatief om de capaciteit van het luchtruim te verdrievoudigen bij een halvering van de kosten. Het wordt beheerd door de gemeenschappelijke onderneming SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research), waarvan het mandaat met acht jaar wordt verlengd tot 2024.

Het onderzoek moet vliegen schoner, goedkoper en veiliger maken. De nieuwe investeringen zijn bestemd voor:

  1. ontwikkeling van nieuwe technologieën voor gegevensuitwisseling tussen het vliegtuig en de grond zodat kortere verbindingen mogelijk worden op de door de luchtvaartmaatschappijen gewenste routes,

  2. integratie van nieuwe luchtvaartuigen, zoals drones, in de systemen voor luchtverkeersbeheer,

  3. optimalisatie van het verkeersbeheer, met name op de grond, bijvoorbeeld door het grondverkeer naar en van de start- en landingsbaan in alle weersomstandigheden efficiënter en veiliger te maken.

Aan het project werken meer dan 2500 deskundigen uit alle sectoren van het luchtverkeersbeheer (ATM). Zij doen onderzoek naar gecoördineerd luchtverkeersbeheer, inclusief ontwikkeling, validatie en grootschalige demonstratieprojecten.

De verlenging van het mandaat van de gemeenschappelijke onderneming SESAR bewijst dat de Commissie voor de volle 100% achter het project van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (zie IP 13/523) staat en toont hoe belangrijk het is wat SESAR al bereikt heeft.

Ook Eurocontrol en de luchtvaartindustrie blijven financieel bijspringen. Het aandeel van de EU in de mandaatverlenging, maximaal 600 miljoen euro, komt ten laste van het programma Horizon 2020 onder het nieuwe meerjarig financieel kader. De totale kosten van het werkprogramma van het verlengde mandaat voor SESAR zijn begroot op 1,6 miljard euro. Dit bedrag is bestemd voor verkennend ATM-onderzoek (6%), toegepast onderzoek (47%), preïndustriële ontwikkeling (28%) en grootschalige demonstratieprojecten (9%).

Achtergrond

De gemeenschappelijke onderneming SESAR is een uniek publiek-privaat partnerschap dat een nieuwe generatie van systemen voor luchtverkeersbeheer (ATM) moet ontwikkelen waarmee de groei van het luchtverkeer op een zo veilig, kostenefficiënt en milieuvriendelijk mogelijke manier kan worden opgevangen. Ze ziet ook toe op het ATM-masterplan, de "routekaart" voor de SESAR-activiteiten en de toekomstige invoering ervan.

Deze gemeenschappelijke onderneming is in 2007 opgericht voor de periode tot en met 31 december 2016. Ze coördineert alle onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten in verband met ATM in de EU in het kader van de financiële vooruitzichten 2007-2013.

De beide oprichters (de EU en Eurocontrol) en de overige 15 leden, waaronder openbare en particuliere organisaties waaronder vliegtuigbouwer Airbus, grote nationale aanbieders van luchtvaartnavigatiediensten en apparatuurfabrikanten zoals Thales, Indra, Alenia Aermacchi, Frequentis, Selex SI en Honeywell, hebben al bevestigd dat zij willen blijven meedoen aan SESAR.

De gemeenschappelijk onderneming SESAR heeft een belangrijke taak bij de realisatie van de doelstellingen van het gemeenschappelijk Europees luchtruim:

  1. een halvering van de ATM-kosten voor de gebruikers van het luchtruim

  2. een vermindering van de milieu-effecten van het luchtverkeer met 10%

  3. een verdrievoudiging van de capaciteit van het vliegverkeer met als gevolg minder vertraging op de grond en in de lucht

  4. een tienmaal zo veilig luchtverkeer

Nadere informatie:

IP/13/523

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

Vicevoorzitter Kallas op Twitter

MEMO/13/666

Contactpersonen:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar