Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 10. jūlijā

Eiropas Komisija atvēl 600 miljonus eiro jaunai pētniecībai nolūkā novērst Eiropas gaisa telpas pārslogotību

Eiropas Komisija šodien paziņoja, ka piešķirts jauns finansējums 600 miljonu eiro apmērā nolūkā novērst Eiropas gaisa telpas pārslogotību. Komisija vēlas novērst kapacitātes samazināšanos, jo tiek prognozēts, ka nākamajos 10–20 gados lidojumu skaits pieaugs par 50 %. Izvirzīts uzdevums izstrādāt jaunu tehnoloģiju, kas vajadzīga, lai īstenotu Eiropas vienoto gaisa telpu − vērienīgu projektu, kura mērķis ir reformēt Eiropas gaisa telpu, divkāršojot kapacitāti un uz pusi samazinot gaisa satiksmes pārvaldības izmaksas.

ES transporta komisārs Sīms Kallass sacīja: "Eiropas gaisa telpa un lidostas tuvojas savu iespēju robežām. Ja nekas netiks darīts, mūsu gaisa telpā radīsies nopietna pārslogotība un valdīs haoss. Arī uz zemes lidostas kļūs tik pārpildītas, ka 2 miljonus lidojumu nebūs iespējams uzsākt vai pabeigt. Lielāka pārslogotība iet roku rokā ar paaugstinātu lidojumu drošuma apdraudējumu, kā arī izraisa kavēšanos un rada reālus zudumus ekonomikai. Šis vitāli svarīgais pētniecības finansējums ir panākumu atslēga, kas ļaus rast tehnoloģiju, kura nepieciešama, lai nodrošinātu tīrāku un efektīvāku Eiropas gaisa telpu, kas atbilst 21. gadsimta prasībām."

Eiropas sadrumstalotās gaisa telpas neefektivitāte aviosabiedrībām un to klientiem rada papildu izmaksas, kas tuvinās 5 miljardiem eiro gadā. To dēļ katrs lidojums ir vidēji 42 kilometrus garāks. Līdz ar to gaisa kuģi sadedzina vairāk degvielas, palielinās emisijas, jāmaksā lielākas lietošanas maksas un rodas ilgākas kavēšanās. Amerikas Savienotās Valstis kontrolē tikpat lielu gaisa telpu, kurā ir pat intensīvāka satiksme, taču par to izdod aptuveni uz pusi mazāk.

Šī pētniecība ir būtisks faktors, kas palīdzēs īstenot Eiropas vienoto gaisa telpu – vadošo projektu, kura mērķis ir Eiropā izveidot vienotu gaisa telpu –, trīskāršojot kapacitāti un uz pusi samazinot gaisa satiksmes izmaksas. Projektu turpinās pārvaldīt Eiropas vienotās gaisa telpas jaunās paaudzes gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas (SESAR) kopuzņēmums (KU), kura pilnvaras pagarinās vēl uz 8 gadiem līdz 2024. gadam

Pētniecības mērķis ir lidojumus padarīt videi nekaitīgākus, lētākus un drošākus. Jauno finansējumu galvenokārt veltīs tam, lai

  1. izstrādātu līdzekļus, kas aviosabiedrībām ļaus veikt lidojumus pa tām vēlamākajiem (un tiešākiem) maršrutiem, izmantojot jaunas tehnoloģijas "zeme-gaiss" datu apmaiņai;

  2. gaisa satiksmes pārvaldības sistēmā integrētu jaunus gaisa kuģu veidus, piemēram, bezpilota lidmašīnas;

  3. optimizētu satiksmes pārvaldību, it sevišķi uz zemes, piemēram, izbraukšanu uz un no skrejceļa padarītu efektīvāku un drošāku jebkādos laika apstākļos.

Projektā iesaistīti vairāk nekā 2500 speciālisti, pilnībā aptverot gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) zināšanu un pieredzes spektru. Viņi turpinās veikt koordinētu pētniecību ar ATM saistītās jomās, kā arī izstrādās un apstiprinās darbības, tostarp liela mēroga demonstrējumus.

SESAR KU darbības paplašināšana liecina par Komisijas nelokāmo apņemšanos īstenot Eiropas vienotās gaisa telpas projektu (sk. IP 13/523) un ir atzinība SESAR KU līdz šim jau sasniegto rezultātu nozīmīgumam.

SESAR KU turpinās saņemt līdzfinansējumu no Eurocontrol un aviācijas nozares. ES devums darbības paplašināšanas finansējumā būs ne vairāk kā 600 miljoni eiro, kas tiks piešķirti no programmas “Apvārsnis 2020” līdzekļiem, kā daļa no ES jaunās daudzgadu finanšu shēmas. Tā ir daļa no paredzamā kopējā budžeta 1,6 miljardu eiro apmērā, no kura segs paplašinātā SESAR KU jaunās darba programmas īstenošanu. No šī budžeta sniegs atbalstu, orientējoši, ATM zinātniskajai pētniecībai (6 %), lietišķajai pētniecībai (47 %), izstrādei pirms ražošanas (28 %) un liela mēroga demonstrējumu projektiem (9 %).

Vispārīga informācija

SESAR KU ir unikāla publiskā un privātā sektora partnerība, kuras mērķis ir izstrādāt jaunas paaudzes gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) sistēmu, kas spēj apmierināt aizvien pieaugošās gaisa satiksmes vajadzības visdrošākajos, rentablākajos un videi nekaitīgākajos apstākļos. Tā pārziņā ir arī Eiropas ATM ģenerālplāns – ceļvedis visām SESAR KU darbībām un to turpmākai izvēršanai.

SESAR KU tika izveidots 2007. gadā, lai koordinētu visas ar ATM saistītās pētniecības un izstrādes darbības Eiropas Savienībā saskaņā ar finanšu plānu 2007.-2013. gadam, tādējādi kopuzņēmuma darbības ilgums ir ierobežots un beidzas 2016. gada 31. decembrī.

Abi SESAR KU dibinātāji (ES un Eurocontrol) un pārējie 15 dalībnieki, starp kuriem ir publiskas un privātas struktūras, piemēram, gaisa kuģu ražotājs Airbus, lieli nacionālie aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji, lidostas un aprīkojuma ražotāji, tādi kā Thales, Indra, Alenia Aermacchi, Frequentis, Selex SI un Honeywell, jau apstiprinājuši apņemšanos turpināt darbu SESAR.

SESAR KU ir būtiski svarīga nozīme tādas tehnoloģijas izstrādē, kas vajadzīga, lai īstenotu Eiropas vienoto gaisa telpu – vadošo projektu, kura mērķis ir Eiropā izveidot vienotu gaisa telpu, proti,

  1. uz pusi samazināt ar ATM saistītās izmaksas gaisa telpas lietotājiem,

  2. par 10 % samazināt lidojumu ietekmi uz vidi,

  3. trīskārtīgi uzlabot kapacitāti, vienlaikus samazinot kavēšanos skaitu gan uz zemes, gan gaisā;

  4. ar koeficientu 10 uzlabot drošumu.

Plašāka informācija:

IP/13/523

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

Sekojiet priekšsēdētāja vietnieka Sīma Kallasa tvītiem

MEMO/13/666

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar