Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 10 d.

Siekdama didesnio oro erdvės pralaidumo į naują mokslinį tyrimą Europos Komisija investuoja 600 milijonų eurų

Šiandien Europos Komisija pranešė apie naują 600 milijonų eurų finansavimą, kuriuo bus siekiama didesnio oro erdvės pralaidumo. Komisija stengiasi išvengti pajėgumų trūkumo, nes prognozuojama, kad per ateinančius 10–20 metų skrydžių padaugės 50 proc. Šiuo finansavimu siekiama kurti naujas technologijas, kurių reikia siekiant įgyvendinti Bendrą Europos dangų – plataus užmojo projektą reformuoti Europos oro erdvę, padvigubinti pajėgumus ir perpus sumažinti oro eismo valdymo sąnaudas.

Už transportą atsakingas Europos Komisijos narys Siimas Kallasas sakė: „Kyla Europos oro erdvės ir oro uostų perpildymo pavojus. Jei nesiimsime priemonių, oro erdvė bus perpildyta ir joje kils chaosas. Oro uostai bus perpildyti tiek, kad 2 milijonų skrydžių orlaiviai negalės pakilti arba nusileisti. Dėl perpildymo didėja ir saugos rizika, daugėja vėlavimo atvejų, didėja faktinės ekonominės išlaidos. Šis gyvybiškai svarbus mokslinio tyrimo finansavimas padės sukurti technologijas, kurių reikia, kad Europos oro erdvė taptų švaresnė, efektyvesnė ir atitiktų, 21-ojo amžiaus poreikius.“

Dėl neefektyvaus suskaidytos Europos oro erdvės valdymo oro transporto bendrovės ir jų klientai kasmet patiria beveik 5 mlrd. eurų papildomų išlaidų. Skrydžiai vidutiniškai pailgėja 42 km, taigi didėja degalų sąnaudos ir išmetama daugiau teršalų, naudotojams tenka mokėti daugiau, taip pat daugėja vėlavimo atvejų. JAV valdo tokio pat dydžio oro erdvę, kurioje oro eismas intensyvesnis, tačiau jos oro eismo valdymo sąnaudos beveik perpus mažesnės.

Šis mokslinis tyrimas yra labai svarbus siekiant įgyvendinti Bendrą Europos dangų – pavyzdinį projektą, kuriuo siekiama sukurti bendrą Europos oro erdvę – patrigubinti pajėgumus ir perpus sumažinti oro eismo išlaidas. Jam ir toliau vadovaus bendroji įmonė Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo moksliniai tyrimai (angl. SESAR), kurios įgaliojimai bus pratęsti dar 8 metams, t. y. iki 2024 m.

Tyrimu siekiama, kad skrydžiai taptų švaresni, pigesni ir saugesni. Visų pirma bus finansuojama:

  1. priemonių, kuriomis būtų sudarytos sąlygos oro linijoms skraidyti jų pageidaujamais (ir tiesesniais) maršrutais, naudojant naujas technologijas, skirtas keistis duomenimis dirbantiems ant žemės ir ore, kūrimas;

  2. naujų orlaivių rūšių, pvz., nepilotuojamų orlaivių, integravimas į oro eismo valdymo sistemą;

  3. eismo valdymo, ypač ant žemės, optimizavimas; pavyzdžiui, siekti, kad įriedėjimas į kilimo ir tūpimo takus ir išriedėjimas iš jų būtų efektyvesnis ir saugesnis bet kokiomis oro sąlygomis.

Projekte dalyvauja daugiau nei 2 500 visų oro eismo valdymo sričių ekspertų. Jie tęs koordinuotus oro eismo valdymo mokslinius tyrimus, taip pat plėtros ir patvirtinimo veiklą, įskaitant didelio masto parodomąją veiklą.

Tai, kad pratęsiami bendrosios įmonės SESAR įgaliojimai, rodo tvirtą Komisijos įsipareigojimą įgyvendinti Bendro Europos dangaus projektą (žr. IP 13/523) ir patvirtina bendrosios įmonės SESAR pasiektų rezultatų svarbą.

Bendrąją įmonę SESAR ir toliau bendrai finansuos Europos saugios oro navigacijos organizacija (Eurokontrolė) ir aviacijos pramonė. ES veiklai pratęsti skirs iki 600 milijonų eurų; lėšos bus skiriamos iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto pagal naują ES daugiametę finansinę programą. Ši suma sudaro dalį bendro numatomo bendrosios įmonės SESAR naujos darbo programos, kuri bus įgyvendinama pratęsus įmonės veiklą, 1,6 mlrd. EUR biudžeto. Numatoma, kad iš šio biudžeto bus remiami bandomieji oro eismo valdymo moksliniai tyrimai (6 proc.), taikomieji moksliniai tyrimai (47 proc.), ikipramoninė plėtra (28 proc.) ir dideli parodomieji projektai (9 proc.).

Pagrindiniai faktai

Bendroji įmonė SESAR yra unikali viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė; ja siekiama sukurti naujos kartos oro eismo valdymo sistemą, kuri užtikrintų, kad vis intensyvėjantis oro eismas būtų valdomas pačiomis saugiausiomis, ekonomiškiausiomis ir ekologiškiausiomis sąlygomis. Ši įmonė taip pat rūpinasi, kad būtų įgyvendintas Europos oro eismo valdymo pagrindinis planas, kuriuo grindžiama visa bendrosios įmonės SESAR veikla ir būsimas jos rezultatų diegimas.

Bendroji įmonė SESAR įsteigta 2007 m. siekiant koordinuoti visus su oro eismo valdymu susijusius tyrimus ir ES technologijų plėtros veiklą pagal 2007–2013 m. finansinę perspektyvą, todėl bendrosios įmonės veikla vykdoma iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Dvi bendrosios įmonės SESAR steigėjos (ES ir Eurokontrolė) ir 15 kitų jos narių (viešojo ir privačiojo sektorių subjektai, pvz., orlaivių gamintojas „Airbus“, didieji nacionaliniai oro navigacijos paslaugų teikėjai bei oro uostai, taip pat įrangos gamintojai, pvz., „Thales“, „Indra“, „Alenia Aermacchi“, „Frequentis“, „Selex SI“ ir „Honeywell“) jau patvirtino savo įsipareigojimą toliau vykdyti SESAR veiklą.

Bendroji įmonė SESAR atlieka labai svarbų vaidmenį kuriant technologijas, padėsiančias įgyvendinti Bendrą Europos dangų – pavyzdinį projektą, kuriuo siekiama sukurti bendrą Europos oro erdvę:

  1. perpus sumažinti su oro eismo valdymu susijusias išlaidas oro erdvės naudotojams;

  2. 10 proc. sumažinti skrydžių poveikį aplinkai;

  3. sudaryti sąlygas trigubai padidinti pajėgumą – dėl to sumažėtų vėlavimas ir ant žemės, ir ore;

  4. dešimteriopai padidinti skrydžių saugą.

Daugiau informacijos:

IP/13/523

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

Pirmininko pavaduotojo S. Kallaso Twitter

MEMO/13/666

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar