Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10. heinäkuuta 2013

Euroopan komissiolta 600 miljoonaa euroa uuteen tutkimukseen ruuhkien purkamiseksi Euroopan ilmatilassa

Euroopan komissio ilmoitti tänään myöntävänsä 600 miljoonaa euroa Euroopan ilmatilan ruuhkien helpottamiseksi Komissio aikoo puuttua kapasiteettipulaan, koska lentojen määrän ennustetaan kasvavan 50 prosenttia seuraavien 10–20 vuoden aikana. Tarvittavaa uutta teknologiaa kehittämällä on tarkoitus toteuttaa yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, joka on Euroopan ilmatilan uudistamiseen, kapasiteetin tuplaamiseen ja ilmaliikenteen hallinnan kustannusten puolittamiseen tähtäävä kunnianhimoinen hanke.

EU:n liikennekomissaari Siim Kallas varoitti Euroopan ilmatilan ja lentoasemien ylikuormittumisesta. ”Ilmatilan ruuhkat ja kaaos vain pahenevat, jos emme tee mitään. Lentoasemat tukkeutuisivat niin pahasti, että kaksi miljoonaa lentoa jäisi suorittamatta. Ruuhkat lisäävät myös turvallisuusriskejä sekä aiheuttavat viivästyksiä ja taloudellisia kustannuksia. Tämän tutkimusrahoituksen merkitys on ratkaiseva pyrittäessä kehittämään teknologiaa, jolla Euroopan ilmatilasta saadaan puhtaampi, tehokkaampi ja kuluvan vuosisadan tarpeisiin soveltuva", Kallas totesi.

Euroopan ilmatila on pirstaloitunut, minkä vuoksi sitä ei käytetä tehokkaasti. Tästä aiheutuu lentoyhtiöille ja niiden asiakkaille joka vuosi lähes viiden miljardin euron lisäkustannukset. Lisäksi tämä pidentää lentoreittejä keskimäärin 42 kilometrillä, mikä lisää polttoainekulutusta, päästöjä, käyttömaksuja ja viivästyksiä. Yhdysvalloilla on samansuuruinen ilmatila ja enemmän liikennettä, mutta kustannukset jäävät lähes puoleen Euroopan kustannuksista.

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ei toteudu ilman tällaista tutkimusta. Tutkimusta hallinnoi jatkossakin eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishankkeen (SESAR) yhteisyritys, jonka toimeksiantoa jatketaan kahdeksalla vuodella vuoteen 2024 asti.

Tutkimuksella pyritään tekemään lentämisestä puhtaampaa, halvempaa ja turvallisempaa. Uudessa rahoituksessa keskitytään seuraaviin tavoitteisiin:

  1. kehitetään tapoja, joilla lentoyhtiöt voivat harjoittaa liikennettä haluamillaan (ja suoremmilla) reiteillä käyttämällä ilma- ja maapalvelujen välisessä tiedonvaihdossa uutta teknologiaa;

  2. integroidaan miehittämättömien ilma-alusten kaltaiset uudet alustyypit ilmaliikenteen hallintajärjestelmään;

  3. optimoidaan liikenteen hallintaa erityisesti maapalveluissa; tehdään esim. kiitotielle siirtymisestä ja sieltä poistumisesta tehokkaampaa ja turvallisempaa kaikissa sääolosuhteissa.

Hankkeeseen osallistuu yli 2 500 asiantuntijaa koko ilmaliikenteen hallinnan alalta. He jatkavat ilmaliikenteen hallinnan tutkimista koordinoidulla tavalla ja toteuttavat kehitys- ja validointitoimia, kuten laajamittaisia demonstrointitoimia.

SESAR-yhteisyrityksen toimeksiannon jatkaminen osoittaa, että komissio on vahvasti sitoutunut yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan (ks. IP 13/523) ja tunnustaa SESAR-yhteisyrityksen tähän mennessä saavuttamat tulokset.

SESAR-yhteisyritys saa jatkossakin rahoituksensa Eurocontrolilta ja ilmailualalta. Toimeksiannon jatkamisen edellyttämä EU:n rahoitusosuus, joka on enintään 600 miljoonaa euroa, saadaan Horisontti 2020 -ohjelmasta osana EU:n uutta monivuotista rahoituskehystä. Tämä kattaa osan SESAR-yhteisyrityksen uuden työohjelman arvioidusta kokonaistalousarviosta (1,6 miljardia euroa). Alustavasti talousarviovaroja on tarkoitus käyttää ilmaliikenteen kokeilevaan tutkimukseen (6 %) soveltavaan tutkimukseen (47 %), tuotantoa edeltävään kehittämiseen (28 %) ja suurimittaisiin demonstrointihankkeisiin (9 %).

Tausta

SESAR-yhteisyritys on ainutlaatuinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus. Sen avulla pyritään kehittämään uuden sukupolven ilmaliikenteen hallintajärjestelmä, joka pystyy selviytymään kasvavasta liikennemäärästä mahdollisimman turvallisesti, kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Se valvoo myös eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelmaa, jolla ohjataan kaikkia SESAR-yhteisyrityksen toimintoja ja niiden tulevaa käyttöönottoa.

SESAR-yhteisyritys perustettiin vuonna 2007 koordinoimaan kaikkia ilmaliikenteen hallintaan liittyviä, vuosien 2007-2013 rahoitusnäkymien mukaisia tutkimus- ja kehitystoimia EU:ssa. Näissä rahoitusnäkymissä rajoitettiin yhteisyrityksen toiminta kestämään 31. joulukuuta 2016 saakka.

SESAR-yhteisyrityksen kaksi perustajajäsentä (EU ja Eurocontrol) ja sen muut 15 jäsentä, joihin kuuluu julkisia ja yksityisiä tahoja (esim. Airbus) sekä tärkeimpiä lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia, lentoasemia ja laitevalmistajia (esim. Thales, INDRA, Alenia Aermacchi, Frequentis, Selex SI ja Honeywell), ovat jo sitoutuneet jatkamaan työtään SESARissa.

SESAR-yhteisyrityksellä on ratkaiseva asema kehitettäessä teknologiaa, jolla seuraavat yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tavoitteet voidaan saavuttaa:

  1. ilmaliikenteen hallinnasta ilmatilan käyttäjille aiheutuvat kustannukset puolitetaan

  2. lentojen ympäristövaikutusta alennetaan 10 prosenttia

  3. kapasiteetti kolminkertaistetaan, mikä puolestaan vähentää viivästymisiä sekä maapalveluissa että ilmassa

  4. turvallisuustasoa parannetaan kymmenkertaisesti.

Lisätietoja:

IP/13/523

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

Seuraa varapuheenjohtaja Kallasia Twitterissä

MEMO/13/666

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar