Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2013

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει 600 εκατ. ευρώ για την αποσυμφόρηση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα χρηματοδότηση νέας έρευνας ύψους 600 εκατ. ευρώ για την αποσυμφόρηση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. Η Επιτροπή επιθυμεί να αποτραπεί μια κρίση χωρητικότητας, δεδομένου ότι για τα επόμενα 10-20 έτη προβλέπεται αύξηση του αριθμού των πτήσεων κατά 50%. Στόχος είναι να αναπτυχθεί η νέα τεχνολογία που απαιτείται για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού — του φιλόδοξου σχεδίου για τη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, τον διπλασιασμό της χωρητικότητάς του και τη μείωση στο ήμισυ του κόστους διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Ο επίτροπος Μεταφορών Σιμ Κάλας δήλωσε τα εξής: «Οι αιθέρες και τα αεροδρόμια της Ευρώπης βρίσκονται στα πρόθυρα του κορεσμού. Αν αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με έντονη συμφόρηση και χάος στον εναέριο χώρο μας. Τα αεροδρόμια θα έχουν κορεσθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορούν να δεχτούν απογειώσεις και προσγειώσεις 2 εκατ. πτήσεων. Η αύξηση της συμφόρησης συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο ως προς την ασφάλεια, καθώς και καθυστερήσεις και σημαντικό οικονομικό κόστος. Η χρηματοδότηση αυτής της ζωτικής σημασίας έρευνας αποτελεί το κλειδί για την εφαρμογή της τεχνολογίας που είναι αναγκαία για έναν καθαρότερο και αποτελεσματικότερο ευρωπαϊκό εναέριο χώρο που θα αρμόζει στον 21ο αιώνα».

Οι αδυναμίες που οφείλονται στον κατακερματισμό του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου συνεπάγονται ετησίως πρόσθετες δαπάνες για τις αεροπορικές εταιρείες και τους πελάτες τους, οι οποίες φθάνουν τα 5 δισ. ευρώ περίπου. Λόγω του κατακερματισμού του εναέριου χώρου, κάθε αεροσκάφος διανύει κατά μέσο όρο 42 χιλιόμετρα περισσότερα απ΄ό,τι χρειάζεται κανονικά, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμων, υψηλότερες εκπομπές ρύπων, αυξημένα τέλη χρηστών και μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Οι ΗΠΑ ελέγχουν με σχεδόν το μισό κόστος τον ίδιο όγκο εναέριου χώρου με περισσότερη κυκλοφορία.

Η έρευνα αυτή έχει καθοριστική σημασία για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, του εμβληματικού σχεδίου για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού εναέριου χώρου που θα έχει ως αποτέλεσμα τον τριπλασιασμό της χωρητικότητας και τη μείωση στο ήμισυ του κόστους της εναέριας κυκλοφορίας. Τη διαχείριση της έρευνας θα εξακολουθήσει να έχει η Κοινή Επιχείρηση του Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR), της οποίας η θητεία θα παραταθεί για άλλα 8 χρόνια, μέχρι το 2024.

Σκοπός της έρευνας είναι να καταστούν οι πτήσεις καθαρότερες, φθηνότερες και ασφαλέστερες. Η νέα χρηματοδότηση θα διατεθεί κυρίως για τα εξής:

  1. ανάπτυξη μέσων που θα επιτρέψουν στις αεροπορικές εταιρείες να ακολουθούν τις προτιμώμενες (και πιο γρήγορες) διαδρομές με τη χρήση νέων τεχνολογιών ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ αέρα και εδάφους·

  2. ενσωμάτωση στο σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας νέων τύπων αεροσκαφών, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη·

  3. βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας, ιδίως στο έδαφος· π.χ. για αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη είσοδο στους τροχόδρομους και έξοδο από αυτούς υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Στο σχέδιο συμμετέχουν περισσότεροι από 2.500 εμπειρογνώμονες που καλύπτουν το πλήρες φάσμα εμπειρογνωσίας στον τομέα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM). Η συμμετοχή τους σε συντονισμένη έρευνα σχετικά μη την ATM θα συνεχιστεί, καθώς επίσης και οι δραστηριότητες ανάπτυξης και επικύρωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιδείξεων μεγάλης κλίμακας.

Η παράταση της θητείας της κοινής επιχείρησης SESAR αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Επιτροπής για την υλοποίηση του σχεδίου για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (βλ. IP 13/523) και αναγνώριση της σημασίας των αποτελεσμάτων που έχει ήδη επιτύχει η κοινή επιχείρηση SESAR.

Η κοινή επιχείρηση SESAR θα εξακολουθήσει να συγχρηματοδοτείται από τον Eurocontrol και τον αεροπορικό κλάδο. Το μερίδιο της ΕΕ στη χρηματοδότηση για την παράταση της λειτουργίας της κοινής επιχείρησης SESAR, μέγιστου ύψους 600 εκατ. ευρώ, θα προέλθει από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ. Το ποσό αυτό εντάσσεται στον συνολικό προϋπολογισμό του νέου προγράμματος εργασιών της παραταθείσας κοινής επιχείρησης SESAR, που εκτιμάται σε 1,6 δισ. ευρώ. Ενδεικτικά, ο προϋπολογισμός αυτός θα στηρίξει αναγνωριστική έρευνα στον τομέα της ATM (6 %), εφαρμοσμένη έρευνα (47 %), προβιομηχανικό στάδιο ανάπτυξης (28 %) και έργα επίδειξης ευρείας κλίμακας (9 %).

Γενικές πληροφορίες

Η κοινή επιχείρηση SESAR είναι μια μοναδική σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας νέας γενιάς, το οποίο θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζει την αυξανόμενη εναέρια κυκλοφορία, υπό τις πλέον ασφαλείς, αποτελεσματικές από την άποψη του κόστους και φιλοπεριβαλλοντικές συνθήκες. Είναι επίσης ο «θεματοφύλακας» του ευρωπαϊκού γενικού σχεδίου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, που αποτελεί τον οδικό χάρτη για όλες τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης SESAR και τη μελλοντική τους ανάπτυξης.

Η κοινή επιχείρηση SESAR συστάθηκε το 2007 για τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης της ATM στην ΕΕ, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013 οι οποίες περιόριζαν τη διάρκεια της κοινής επιχείρησης έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Τα δύο ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης SESAR, (η ΕΕ και ο Eurocontrol), καθώς και τα υπόλοιπα 15 μέλη, μεταξύ των οποίων δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες, όπως η εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Airbus, σημαντικοί εθνικοί πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας και κατασκευαστές αεροδρομίων και σχετικού εξοπλισμού, όπως η Thales, INDRA, η Alenia Αermacchi, FrequentisSelex SI και η Honeywell, έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν το έργο τους στο πλαίσιο της SESAR.

Η κοινή επιχείρηση SESAR πρόκειται να αναλάβει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, δηλαδή του εμβληματικού σχεδίου για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού εναέριου χώρου με σκοπό:

  1. τη μείωση στο ήμισυ τους κόστους διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας για τους χρήστες του εναέριου χώρου

  2. τη μείωση κατά 10 % της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τις πτήσεις

  3. τον τριπλασιασμό της χωρητικότητας του εναέριου χώρου, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα

  4. τη βελτίωση της ασφάλειας στο δεκαπλάσιο.

Περισσότερες πληροφορίες:

IP/13/523

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρος Κάλας στο Twitter

MEMO/13/666

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar