Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ KOMISE

TISKOVÁ ZPRÁVA

Brussel 10. července 2013

Evropská komise investuje 600 milionů EUR do nového výzkumu na řešení přetížení vzdušného prostoru v Evropě

Evropská komise dnes oznámila vyčlenění dalších 600 milionů EUR, které budou použity na řešení přetížení evropského vzdušného prostoru. Komise se tak snaží předejít nedostatku kapacity, protože se předpokládá, že počet letů se v příštích 10–20 letech zvýší o 50 %. Cílem je vyvinout nové technologie potřebné k dosažení jednotného evropského nebe – ambiciózního projektu reformy evropského vzdušného prostoru – a zdvojnásobení kapacity a snížení nákladů na uspořádání letového provozu.

Komisař EU pro dopravu Siim Kallas uvedl: „Hrozí, že kapacita evropského vzdušného prostoru a letišť bude vyčerpána. Pokud necháme věci tak, jak jsou, dočkáme se v našem vzdušeném prostoru velkého přetížení a chaosu. Letiště budou tak přeplněná, že dva miliony letadel nebudou moci vzlétnout ani přistát. S přetížením se zvyšují bezpečnostní rizika a narůstají zpoždění i reálné ekonomické náklady. Toto důležité financování výzkumu je klíčem k vyvinutí technologií nezbytných pro dosažení čistějšího a efektivnějšího evropského vzdušného prostoru hodného 21. století.“

Neefektivnost pramenící z roztříštěnosti evropského vzdušného prostoru stojí ročně letecké společnosti a jejich zákazníky téměř 5 miliard EUR. Každý let se prodlužuje v průměru o 42 kilometrů, následkem čehož letadla spotřebují více paliva, produkují více emisí a uživatelé platí vyšší poplatky. Tato neefektivita vede zároveň i k větším zpožděním. Spojené státy řídí stejně velký vzdušný prostor s větším provozem s téměř polovičními náklady.

Tento výzkum je zásadní pro realizaci jednotného evropského nebe, stěžejního projektu na vytvoření jednotného evropského vzdušného prostoru, který by ztrojnásobil kapacitu a o polovinu snížil náklady na leteckou dopravu. Program bude nadále řídit společný podnik na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR). Mandát společného podniku bude prodloužen o dalších osm let do roku 2024.

Výzkum usiluje o to, aby byl letecký provoz čistější, levnější a bezpečnější. Nové financování se zaměří na

  1. vývoj prostředků umožňujících leteckým společnostem létat na jimi preferovaných (a přímějších) trasách s využitím nových technologií pro výměnu údajů mezi vzduchem a zemí,

  2. využití nových typů letadel (např. bezpilotních letadel) v systému uspořádání letového provozu,

  3. optimalizaci uspořádání provozu, zejména na zemi, například pomocí zefektivnění a zvýšení bezpečnosti vstupu na dráhu a jejího opuštění za všech povětrnostních podmínek.

Na projektu se podílí více než 2 500 expertů, kteří poskytují celou škálu odborných znalostí z oblasti uspořádání letového provozu (ATM). Jejich práce na výzkumu v oblasti koordinovaného uspořádání letového provozu, jakož i na vývoji a ověřování výsledků včetně rozsáhlých ukázkových projektů bude pokračovat.

Prodloužení mandátu společného podniku SESAR ukazuje pevné odhodlání Komise dokončit projekt jednotného evropského nebe (viz IP 13/523) a uznání přínosu výsledků, kterých společný podnik SESAR dosud dosáhl.

Společný podnik SESAR bude i nadále spolufinancovat agentura Eurocontrol a letecký průmysl. Podíl EU na financování jeho pokračující činnosti v maximální výši 600 milionů EUR bude pocházet z rámcového programu Horizont 2020, součásti nového víceletého finančního rámce EU. Jedná se o část odhadovaného celkového rozpočtu ve výši 1,6 miliardy EUR pokrývajícího nový pracovní program prodlouženého mandátu společného podniku SESAR. Orientačně tento rozpočet podpoří předběžný výzkum ATM (6 %), aplikovaný výzkum (47 %), předvýrobní vývoj (28 %) a rozsáhlé demonstrační projekty (9 %).

Souvislosti

Společný podnik SESAR je jedinečným projektem partnerství veřejného a soukromého sektoru, jehož cílem je vyvinout novou generaci systému uspořádání letového provozu (ATM), který by se dokázal vyrovnat s rostoucí intenzitou letového provozu s důrazem na co nejbezpečnější, nákladově efektivní a ekologické podmínky. Podnik rovněž dohlíží na plnění hlavního plánu evropského ATM, t.j. plánu pro všechny činnosti společného podniku SESAR a jejich budoucí využití.

Společný podnik SESAR byl zřízen v roce 2007, aby koordinoval veškerý výzkum a vývoj související s ATM v EU v rámci víceletého finančního výhledu na období 2007–2013, podle kterého měla jeho činnost trvat do 31. prosince 2016.

Závazek pokračovat v práci v rámci projektu SESAR již potvrdila Evropská unie a Eurocontrol – dva zakládající členové společného podniku SESAR – a jeho dalších 15 členů, mezi které se počítají veřejné a soukromé subjekty jako například výrobce letadel Airbus, hlavní vnitrostátní poskytovatelé letových navigačních služeb, letiště a výrobci souvisejících zařízení jako například Thales, Indra, Alenia Aermacchi, Frequentis, Selex SI a Honeywell.

Společný podnik SESAR sehraje zásadní úlohu při rozvoji technologií pro projekt jednotného evropského nebe, stěžejního projektu, jehož cílem je vytvoření jednotného evropského vzdušného prostoru za pomoci:

  1. snížení nákladů souvisejících s ATM pro uživatele vzdušného prostoru na polovinu,

  2. snížení dopadu letecké dopravy na životní prostředí o 10 %,

  3. umožnění trojnásobného nárůstu kapacity, což zároveň omezí zpoždění, a to jak na zemi, tak ve vzduchu,

  4. desetinásobné zvýšení bezpečnosti.

Další informace:

IP/13/523

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

Sledujte komisaře Kallase na Twitteru

MEMO/13/666

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar