Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 юли 2013 г.

Комисията инвестира 600 млн. евро в изследвания с цел да облекчи ситуацията в европейското въздушно пространство

Днес Европейската комисия обяви, че ще предостави 600 млн. евро за нови научни изследвания, за да се облечи ситуацията в претовареното европейско въздушно пространство. Целта на Комисията е да се избегне недостигът на капацитет, тъй като през следващите 10—20 години се очаква броят на полетите да нарасне с 50 %. Целта е да се разработят нови технологии, необходими за изграждането на Единното европейско небе — амбициозният проект за реформа на европейското въздушно пространство, с който ще се постигне удвояване на капацитета и намаляване наполовина на разходите за управление на въздушното движение.

Европейският комисар по въпросите на транспорта Сийм Калас заяви: „Европейското небе и летищата в Европа са заплашени от претоварване. Ако не променим нещо, ще бъдем изправени пред сериозни задръствания и хаос в нашето въздушно пространство. Летищата ще бъдат претоварени в такава степен, че за 2 милиона полета няма да е възможно съответно излитане или кацане. Увеличаването на задръстванията води до нарастване на риска за безопасността, както и до закъснения и реални разходи за икономиката. Това изключително важно финансиране на научните изследвания има ключово значение за разгръщането на потенциала на технологиите, които са необходими за изграждането на по-чисто и по-ефикасно европейско въздушно пространство, което отговаря на изискванията на 21-ви век.“

Липсата на ефективност в разпокъсаното въздушно пространство на Европа носи допълнителни разходи от близо 5 млрд. евро годишно за авиокомпаниите и техните клиенти. Средната дължина на полетите се увеличава с 42 километра, поради което самолетите изразходват повече гориво, произвеждат повече вредни емисии, плащат повече под формата на скъпи разходи за обслужване и понасят последиците от по-големи закъснения. Съединените щати контролират същото по мащаби въздушно пространство с повече трафик, като разходите им са почти наполовина по-малки.

Тези научни изследвания са от решаващо значение за изграждането на Единното европейско небе — водещият проект за създаване на единно европейско въздушно пространство, който ще доведе до утрояване на капацитета на въздушното движение и ще намали наполовина разходите. Проектът ще продължи да се ръководи от съвместното предприятие (СП) за изследване на управлението на въздушния трафик (SESAR) на Единното европейско небе, чийто мандат ще бъде продължен с още 8 години до 2024 г.

С научните изследвания се цели пътуването със самолет да вреди в по-малка степен на околната среда, да бъде по-евтино и по-сигурно. Новото финансиране ще се съсредоточи върху:

  1. разработване на мерки, с които ще се даде възможност на авиокомпаниите да летят по предпочитаните от тях (и по-преки) маршрути, при които се използват нови технологии за обмен на данни между въздуха и земята;

  2. интегриране на нови видове въздухоплавателни средства, например безпилотни летателни апарати, в системата за управление на въздушното движение;

  3. оптимизиране на управлението на въздушното движение, по-специално на земята — например за предоставяне на достъп до и изход от пистите по по-ефикасен и по-сигурен начин при всякакви метеорологични условия.

Проектът включва повече от 2500 експерти, които работят в целия спектър на управлението на въздушното движение (УВД). Тяхната работа във връзка с координираните изследвания в областта на УВД ще продължи, както и дейностите по разработване и валидиране, включително големи демонстрационни проекти.

Разширяването на обхвата СП SESAR показва твърдия ангажимент на Комисията по отношение на проекта „Единно европейско небе“ (виж IP 13/523) и с него се признава важността на постигнатите до момента от СП SESAR резултати.

СП SESAR ще продължи да бъдат съфинансирано от Евроконтрол и от въздухоплавателната индустрия. Участието на ЕС във финансирането на това разширяване на обхвата в размер на максимум 600 млн. евро ще бъде осигурен в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ като част от новата многогодишна финансова рамка на ЕС. Това е част от прогнозен общ бюджет, обхващащ новата работна програма на СП SESAR с разширен обхват, в размер на 1,6 млрд. евро. По приблизителни оценки с този бюджет ще бъдат подпомогнати проучвателните изследвания в областта на УВД (6 %), приложните изследвания (47 %), прединдустриалното разработване (28 %) и големи демонстрационни проекти (9 %).

Контекст

СП SESAR е уникално по своя характер публично-частно партньорство, което има за цел да се разработи ново поколение система за управление на въздушното движение (УВД), която е в състояние да се справи с нарастващия въздушен трафик по възможно най-безопасния, най-рентабилният и най-екологичния начин. Наред с това тя отговаря и за изпълнението на Европейския генерален план за УВД, пътната карта за всички дейности на СП SESAR и бъдещото им разгръщане.

СП SESAR бе създадено през 2007 г. с цел координиране на всички дейности по научни изследвания и развойна дейност в областта на УВД в ЕС в рамките на финансовата перспектива 2007-2013 г., с което периодът на съществуване на съвместното предприятие бе ограничен до 31 декември 2016 г.

Двамата учредители на СП SESAR (ЕС и Евроконтрол) и останалите 15 членове, които включват публични и частни организации, като например производителя на самолети Airbus, големи национални доставчици на аеронавигационно обслужване и летища и производители на оборудване, като Thales, INDRA, Alenia Аermacchi, Frequentis, SELEX SI и Honeywell, вече потвърдиха ангажимента си да продължат работата си в рамките на SESAR.

На СП SESAR е възложена решаваща роля в разработването на технологията за изграждането на Единното европейско небе, водещия проект за създаване на единно европейско въздушно пространство:

  1. Намаляване наполовина на разходите във връзка с УВД за ползвателите на въздушното пространство

  2. Намаляване с 10 % на въздействието на въздухоплаването върху околната среда

  3. Трикратно увеличаване на капацитета, което ще доведе и до намаляване на закъсненията както на земята, така и във въздуха

  4. Десетократно подобряване на безопасността.

За повече информация:

IP/13/523

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

Можете да следите съобщенията на заместник-председателя Сийм Калас в Twitter

MEMO/13/666

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar