Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 9. julija 2013

Ukrepi Komisije za izboljšanje potrošniških pravic za 120 milijonov turistov

Evropska komisija ob začetku poletne sezone sprejema ukrepe za izboljšanje varstva turistov s posodobitvijo pravil EU, ki veljajo za počitniške pakete.

Direktiva EU o paketnem potovanju iz leta 1990 je služila kot temeljna zaščita turistov EU. Potrošnikom, ki rezervirajo vnaprej organizirane počitniške pakete, ki vključujejo kombinacije, na primer, letalskih prevozov, hotelov ali najemanja avtomobilov, zagotavlja celovito zaščito, ki vključuje pravico do prejetja vseh potrebnih informacij pred podpisom pogodbe. To zagotavlja, da je stranka odgovorna za izvedbo vseh storitev v paketu in zagotovitev vrnitve domov v primeru stečaja organizatorja potovanj (glej okvir 1 v Prilogi).

Reforma je odgovor na temeljne spremembe na trgu potovanj. Državljani so namreč čedalje bolj dejavni pri prilagajanju počitnic svojim posebnim zahtevam, zlasti z združevanjem različnih potovalnih ureditev prek spleta, ki mu dajejo prednost pred izbiranjem že pripravljenih paketov iz brošur (glej sliko 1 v Prilogi).

Današnja pravila je v dobi interneta, ko potrošniki vedno pogosteje rezervirajo pakete po meri prek spleta (bodisi pri enem trgovcu ali več poslovno povezanih trgovcih), težko uveljavljati, zaradi česar kupci niso gotovi, ali lahko računajo na zaščito, trgovcem pa ni jasno, kakšne so njihove obveznosti. Zato je današnja posodobitev pravil iz leta 1990 namenjena prilagoditvi direktive o paketnem potovanju digitalni dobi. To pomeni, da bo z direktivo zaščitenih dodatnih 120 milijonov potrošnikov, ki kupujejo potovalne pakete po meri prek spleta.

Z reformo se poleg tega krepi zaščita potrošnikov z izboljšanjem preglednosti in povečanjem zaščite, če gre kaj narobe. Koristila bo tudi podjetjem, saj Komisija ukinja zastarele obveznosti glede obveščanja, kot je zahteva po ponatisu brošur, in zagotavlja, da bodo nacionalni programi za zaščito v primeru insolventnosti priznani tudi v drugih državah.

„V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je večina Evropejcev izbrala vnaprej pripravljene pakete iz brošure in jih rezervirala pri lokalni potovalni agenciji,“ je dejala podpredsednica Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje. „Od takrat lahko milijoni ljudi zaradi evropske zakonodaje brezskrbno uživajo na počitnicah. Vendar so se časi spremenili in zaradi prilagajanja spremembam na trgu je treba pravila posodobiti. Pravila EU o paketnem potovanju morajo biti prilagojena digitalni dobi in izpolnjevati pričakovanja potrošnikov. Danes smo povečali zaščito za milijone potrošnikov, ki rezervirajo potovalne pakete po meri. EU želi s svojimi ukrepi turistom zagotoviti varnost in neobremenjenost v primeru težav.“

„Turizem je v našem gospodarstvu pomemben vir rasti, saj danes predstavlja okoli 1,8 milijona podjetij in približno 9,7 milijona delovnih mest, pri čemer zaposluje precejšen delež mladih,“ je dejal podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani, komisar, odgovoren za podjetništvo in industrijo. „Če se bodo turisti počutili varne pri kupovanju in uporabljanju potovalnih storitev v paketni obliki, na primer, ko kupijo letalsko karto in najamejo avtomobil prek istega ponudnika, bo ta panoga še bolj in hitreje rasla. To je glavni cilj današnjega predloga: podpreti vse potovalne pakete, ne glede na to, ali so kupljeni prek spleta ali kako drugače, ter pri tem vsem potnikom zagotoviti uravnotežen niz pravic.“

Reforma prinaša poleg razširitve obstoječe zaščite na pakete po meri tudi nove koristi za potrošnike in podjetja.

Kupcem tradicionalnih paketov in paketov po meri bo današnji predlog prinesel:

 1. strožji nadzor nad doplačili (z omejitvijo doplačil na največ 10 %) in zahtevo po prenosu znižanj cen v enakovrednih razmerah;

 2. izboljšane pravice do odpovedi: potrošniki bodo deležni večje prožnosti, saj bodo lahko pred odhodom prekinili pogodbo in organizatorju plačali razumno nadomestilo. Prav tako bodo lahko pogodbo pred odhodom brezplačno prekinili v primeru naravnih nesreč, državljanskih nemirov ali podobnih resnih razmer v namembnem kraju, ki bi vplivale na počitnice, kadar na primer veleposlaništva odsvetujejo potovanja;

 3. boljšo obveščenost o odgovornosti: potrošniki bodo morali biti v preprostem in razumljivem jeziku obveščeni, da je organizator odgovoren za pravilno izvedbo vseh vključenih storitev. Danes namreč različna nacionalna pravila, ki se nanašajo na odgovorno stran (organizator, trgovec na drobno ali oba), povzročijo razmere, v katerih organizatorji in trgovci na drobno potrošnika napotijo drug na drugega, nihče od njih pa ne prevzame odgovornosti;

 4. boljše pravno varstvo: potrošniki lahko poleg znižanja cene, če potovalna storitev ni bila izvedena, kot bi morala biti, zahtevajo tudi nadomestilo za kakršno koli „nematerialno škodo“, ki so jo utrpeli, zlasti v primeru pokvarjenih počitnic;

 5. enotno kontaktno točko, če gre kaj narobe: potrošniki bodo lahko pritožbe ali zahtevke naslovili neposredno na prodajalca na drobno (potovalna agencija), pri katerem so kupili potovalni paket.

Za kupce drugih potovalnih paketov po meri današnji predlog vključuje:

 1. pravico do vračila denarja in vrnitve domov, če gre prodajalec, prevoznik ali katerikoli drug ustrezni ponudnik storitve v stečaj, medtem ko so na počitnicah,

 2. boljše informacije o tem, kdo je odgovoren za izvajanje posameznih storitev.

Za podjetja bo današnji predlog zmanjšal birokracijo in stroške usklajevanja s pravili z:

 1. vzpostavitvijo enakih konkurenčnih pogojev za različne operaterje,

 2. odpravo zastarelih zahtev za ponatis brošur, s čimer bodo organizatorji potovanj in potovalne agencije po ocenah prihranili približno 390 milijonov EUR na leto;

 3. izključitvijo upravljanja poslovnih potovanj iz direktive, kar naj bi prineslo do 76 milijonov EUR prihrankov na leto;

 4. zagotavljanjem vseevropskih pravil o obveščanju, odgovornosti in vzajemnem priznavanju nacionalnih programov za zaščito v primeru insolventnosti, kar bo olajšalo čezmejno trgovino.

Ozadje

Direktiva o paketnem potovanju (90/314/EGS) iz leta 1990 je več kot 20 let uspešno varovala potrošnike, ki so rezervirali vnaprej organizirane počitniške pakete. Varuje evropske potrošnike, ki se odpravijo na počitnice, in zajema vnaprej organizirane počitniške pakete, ki združujejo vsaj dve od naslednjih storitev: (1) prevoz, (2) nastanitev in (3) druge turistične storitve, kot so turistični ogledi, kadar storitve zajemajo več kot 24 ur ali vključujejo tudi prenočitev.

Obstoječa direktiva zagotavlja zaščito, ki zajema zahteve po obveščanju in odgovornosti organizatorjev potovanj pri izvajanju potovalnih storitev, kar pomeni, da morajo organizatorji potovanja zagotoviti, da se vse storitve, ki so vključene v paket (npr. letalski poleti in hotelske nastanitve), izvedejo v skladu z zahtevanimi standardi, ter zaščito (povračilo predplačil ali vrnitev domov) v primeru stečaja organizatorja potovanj.

Pravila je treba posodobiti, saj si čedalje več potnikov organizira počitnice prek spleta, kar pomeni, da niso vedno prepričani, kako so zaščiteni, če gre kaj narobe. Približno 23 % potrošnikov rezervira vnaprej organizirane počitniške pakete, ki jih že pokriva direktiva EU o paketnem potovanju iz leta 1990, nadaljnjih 23 % pa kupi počitnice po meri, ki jih sestavijo eden ali več poslovno povezanih trgovcev, tako da ustrezajo željam in potrebam strank. Potrošniki lahko na primer rezervirajo prevoz in hotel prek istega operaterja ali najamejo avto prek spletne strani, na kateri so rezervirali svoj letalski polet. Današnja pravila bodisi preprosto ne pokrivajo takšnih ureditev ali pa jih pokrivajo le zelo dvoumno, zato potrošniki slabo poznajo svoje pravice, trgovci pa svoje obveznosti (glej sliko 2 v Prilogi). Zaradi tega je v nedavni raziskavi 67 % državljanov EU napačno menilo, da bi bili ob nakupu takih potovalnih ureditev zaščiteni, čeprav v resnici niso.

Cilj reforme je zato zagotoviti, da so vsi, ki kupujejo počitnice po meri, primerno zaščiteni, bodisi v paketih ali v novi obliki zaščitenih ureditev.

Današnja reforma je rezultat obsežnih posvetovanj. Komisija je začela javna posvetovanja o prenovi te direktive novembra 2009 (IP/09/1824). Osredotočena so bila na možne načine za reševanje temeljnih omejitev pri obstoječih pravilih o paketnem potovanju.

Komisija je 22. aprila 2010 organizirala delavnico o prenovi direktive o paketnem potovanju z deležniki, 5. junija 2012 pa konferenco na to temo z deležniki in državami članicami. Januarja 2013 se je sestala s skupinami potrošnikov in poslovnimi vodji iz potovalne industrije, da bi razpravljali o pregledu sedanje zakonodaje EU o počitniških paketih (MEMO/13/42).

Več informacij

Evropska komisija — direktiva o paketnem potovanju:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/travel/package/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Priloga

Okvir 1:

DESET KLJUČNIH PRAVIC IZ DIREKTIVE O PAKETNEM POTOVANJU IZ LETA 1990

 • You receive all necessary information about the holiday before you sign the contract.

 • You always have one party (either the retailer or the organiser: the name and address will always be specified in the contract) that is liable for the correct performance of all the services included in the contract.

 • You are given an emergency number or a contact point where you can get in touch with the organiser or the travel agent.

 • You can transfer your booking to another person, if you cannot leave on holiday yourself.

 • The price of your trip cannot be changed later than 20 days before departure, and before that only in very limited situations.

 • You can cancel the contract and get your money back if any of the essential elements of the travel package has been changed.

 • If, before departure, the trader that is responsible for your holiday cancels the package, you can get a refund and compensation, if appropriate.

 • If, after departure, important parts of the package cannot be provided, alternative arrangements have to be made, at no extra cost, for you to continue your holiday.

 • You have the right to be given prompt assistance if you are in difficulty.

 • If the trader responsible goes bankrupt, your pre-payments will be refunded and, if your trip has begun, you will be repatriated.

Slika 1: Razlikovanje med kombiniranimi potovalnimi ureditvami in vnaprej organiziranimi paketi

Pre-arranged packages:

Pre-packaged arrangements by tour operators

Little flexibility for consumers as to the dates and prices; multiple choices but limited ability to customise

Combined travel arrangements:

Packaging is done with the customer in real-time on the basis of available components,

enhanced possibility for the consumer to customise,

real-time availability and real-time booking.

Slika 2: Področje uporabe direktive EU o paketnem potovanju iz leta 1990

The figure illustrates the scope of the Directive in relation to different travel arrangements.


Side Bar