Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 9 juli 2013

Consumentenrechten: Commissie komt in actie om positie van 120 miljoen vakantiegangers te versterken

De Commissie heeft een voorstel ingediend om de EU-regelgeving inzake pakketreizen te moderniseren en vakantiegangers beter te beschermen.

Met de EU-richtlijn pakketreizen van 1990 is de basis gelegd voor de bescherming van vakantiegangers. De richtlijn biedt brede bescherming aan consumenten die vooraf georganiseerde pakketreizen boeken (waarbij bijvoorbeeld vluchten, hotels en autohuur worden gecombineerd). De bescherming houdt onder meer in dat de consument het recht heeft om alle nodige informatie te ontvangen voordat hij de overeenkomst ondertekent, dat er altijd een partij aansprakelijk is voor de uitvoering van alle diensten uit het pakket en dat er voor een terugreis wordt gezorgd als de touroperator op de fles gaat (zie tekstvak 1 in de bijlage).

De voorgestelde hervorming heeft te maken met een ingrijpende verschuiving op de reismarkt: burgers spelen een steeds actievere rol bij het samenstellen van hun vakantie. In plaats van voor een kant-en-klaar pakket uit een brochure te kiezen, combineren zij – met name dankzij internet – zelf reisonderdelen (zie grafiek 1 in de bijlage).

De bestaande regels zijn moeilijk toepasbaar in het internettijdperk. Consumenten maken steeds vaker gebruik van internet voor het boeken van pakketreizen-op-maat (met modules van één handelaar of van meerdere commercieel verbonden handelaars). Daarbij is het voor kopers vaak onduidelijk of zij op bescherming kunnen rekenen en weten handelaars niet goed wat hun verplichtingen zijn. De regelgeving van 1990 wordt nu dan ook in de eerste plaats herzien om de richtlijn pakketreizen aan te passen aan het digitale tijdperk. Het betekent dat de richtlijn ook van toepassing wordt op de 120 miljoen consumenten die reizen-op-maat kopen.

De hervorming bevordert de consumentenbescherming ook door voor meer transparantie te zorgen. Voor de reisbranche zijn er eveneens voordelen: de Commissie schrapt verouderde informatieverplichtingen (zoals de plicht om brochures te herdrukken) en zorgt ervoor dat nationale regelingen voor bescherming bij insolventie ook in het buitenland worden erkend.

In de jaren ‘90 kozen de meeste Europeanen een vooraf georganiseerde pakketreis uit een brochure, die zij vervolgens boekten via hun plaatselijke reisbureau”, aldus vicevoorzitter Viviane Reding, bevoegd voor justitie. “Sindsdien zijn dankzij de Europese wetgeving miljoenen mensen zorgeloos op vakantie gegaan. Maar de tijden zijn veranderd en we moeten de regels bijwerken om gelijke tred te houden met de markt. De EU-regelgeving inzake pakketreizen moet worden aangepast aan het digitale tijdperk en voldoen aan de verwachtingen van de consument. Vandaag zorgen we ervoor dat miljoenen consumenten die reizen-op-maat boeken, een stuk beter worden beschermd. De EU zorgt voor een veiligheidsnet dat vakantiegangers onnodige kopzorgen bespaart, mocht er iets verkeerd gaan."

Toerisme is een belangrijke bron van groei voor onze economie. De sector telt zo'n 1,8 miljoen bedrijven en is goed voor 9,7 miljoen banen, waarvan een groot deel wordt ingevuld door jongeren”, aldus vicevoorzitter Antonio Tajani, bevoegd voor ondernemingen en industrie. “Als toeristen in goed vertrouwen pakketreizen kunnen kopen (bijvoorbeeld door vlucht, huurauto en logies via dezelfde dienstverlener te regelen) zal de branche nog sterker en sneller groeien. Het voorstel van vandaag komt de kwaliteit van alle pakketreizen ten goede – of zij nu online of via een traditioneel verkooppunt worden verhandeld – en het verzekert de reiziger van een afgewogen bundel rechten.”

De hervorming houdt niet alleen in dat de bestaande bescherming wordt uitgebreid met reizen-op-maat, maar brengt ook nieuwe voordelen mee voor zowel de consument als de reisbranche.

Voor kopers van traditionele vakanties en vakanties-op-maat houdt het nieuwe voorstel het volgende in:

 1. striktere controle op prijstoeslagen (prijsverhogingen mogen niet meer dan 10% bedragen) en de plicht om eventuele prijsverlagingen eveneens door te berekenen;

 2. betere annuleringsrechten: het wordt gemakkelijker voor consumenten om de overeenkomst voor vertrek op te zeggen en de organisator een redelijke schadeloosstelling te betalen. Klanten kunnen de overeenkomst voor vertrek ook kosteloos annuleren als zich op de plaats van bestemming natuurrampen, onlusten of vergelijkbare ernstige situaties voordoen, voor zover deze een impact zouden hebben op de vakantie (bijvoorbeeld wanneer de ambassade een negatief reisadvies uitbrengt);

 3. betere informatie over aansprakelijkheid: de consument moet er in heldere taal op worden gewezen dat de organisator verantwoordelijk is voor de correcte uitvoering van alle diensten in het pakket. Daarmee komt een einde aan de huidige situatie waarin de verantwoordelijke partij per nationale wetgeving verschilt en de organisatoren en doorverkopers de consument naar elkaar doorverwijzen;

 4. betere beroepsmogelijkheden: de consument kan niet alleen om een prijsverlaging vragen ingeval een reisdienst niet naar behoren is uitgevoerd, maar ook compensatie eisen voor immateriële schade, met name bij verpeste vakanties;

 5. één contactpunt voor als er iets misgaat: consumenten kunnen klachten of claims rechtstreeks richten tot de doorverkoper (reisbureau) van wie zij de vakantie hebben gekocht.

Voor kopers van andere vakanties-op-maat houdt het nieuwe voorstel het volgende in:

 1. het recht op geld terug en zo nodig een terugreis, wanneer de verkoper, de vervoerder of een andere dienstverlener tijdens de vakantie failliet gaat;

 2. betere informatie over wie er aansprakelijk is voor de uitvoering van de verschillende diensten.

Voor de reisbranche zorgt het nieuwe voorstel voor minder administratieve rompslomp en nalevingskosten:

 1. er komt een gelijk speelveld voor de verschillende touroperators;

 2. de verouderde plicht om brochures te herdrukken wordt afgeschaft, hetgeen touroperators en reisbureaus naar schatting 390 miljoen euro per jaar scheelt;

 3. het beheer van zakenreizen valt niet meer onder de richtlijn, waardoor naar verwachting tot 76 miljoen euro per jaar wordt uitgespaard;

 4. in de hele EU gelden dezelfde regels inzake informatie, aansprakelijkheid en onderlinge erkenning van nationale regelingen voor bescherming bij insolventie, wat de grensoverschrijdende handel bevordert.

Achtergrond

De richtlijn pakketreizen uit 1990 (90/314/EEG) biedt al meer dan twintig jaar bescherming aan consumenten die kant-en-klare pakketreizen boeken. De richtlijn bestrijkt vooraf georganiseerde pakketreizen met twee of meer reiselementen (vervoer, logies of andere toeristische diensten, zoals excursies), mits de diensten meer dan 24 uur duren of een overnachting omvatten.

De bestaande richtlijn biedt de volgende bescherming: touroperators zijn informatieplichtig en aansprakelijk voor de uitvoering van reisdiensten, wat betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat alle diensten van het pakket (vlucht, logies enz.) naar behoren worden verleend. Ook geniet de consument bescherming (terugbetaling van voorafbetalingen of repatriëring) wanneer een touroperator failliet gaat.

De regels moeten worden aangepast nu steeds meer reizigers hun vakantie samenstellen via internet en vakantiegangers niet altijd de zekerheid hebben dat zij beschermd zijn als er iets misgaat. Circa 23% van de consumenten boekt traditionele kant-en-klare pakketreizen, die al onder de EU-richtlijn pakketreizen van 1990 vallen. Nog eens 23% koopt vakanties-op-maat, die naar wens van de klant worden samengesteld door een of meer commercieel verbonden handelaars. Zo kunnen consumenten bij dezelfde touroperator vervoer en een hotel boeken, of een auto huren via de website waarop zij hun vlucht boeken. De bestaande regels dekken dergelijke reizen niet of niet eenduidig, waardoor het voor consumenten vaak onduidelijk is waar zij recht op hebben en handelaars niet goed weten wat hun verplichtingen zijn (zie grafiek 2 in de bijlage). Volgens een recente enquête meent 67% van de EU-burgers ten onrechte dat zij beschermd zijn als zij een dergelijk gecombineerd reisarrangement boeken.

De hervorming moet er dan ook voor zorgen dat iedereen die een vakantie-op-maat koopt passend wordt beschermd, of het nu gaat om pakketreizen of om nieuwe reisformules.

Aan de hervorming die vandaag wordt voorgesteld, is uitgebreid overleg voorafgegaan. De Commissie begon in november 2009 een openbare raadpleging over de herziening van de richtlijn (IP/09/1824). Bij de raadpleging is nagedacht over mogelijke manieren om de belangrijkste beperkingen van de huidige regelgeving inzake pakketreizen te verhelpen.

Op 22 april 2010 hield de Commissie een workshop met belanghebbenden. Op 5 juni 2012 organiseerde zij een conferentie met belanghebbenden en vertegenwoordigers van de lidstaten over de herziening van de richtlijn pakketreizen. In januari 2013 kwam de Commissie bijeen met consumentenorganisaties en ondernemers uit de reisbranche om de herziening van de bestaande EU-wetgeving inzake pakketreizen te bespreken (MEMO/13/42).

Meer informatie

Europese Commissie – richtlijn pakketreizen:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/travel/package/index_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, bevoegd voor justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Algemene nieuwssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bijlage

Tekstvak 1:

DE 10 BELANGRIJKSTE RECHTEN DIE DE RICHTLIJN

PAKKETREIZEN VAN 1990 BIEDT

 • You receive all necessary information about the holiday before you sign the contract.

 • You always have one party (either the retailer or the organiser: the name and address will always be specified in the contract) that is liable for the correct performance of all the services included in the contract.

 • You are given an emergency number or a contact point where you can get in touch with the organiser or the travel agent.

 • You can transfer your booking to another person, if you cannot leave on holiday yourself.

 • The price of your trip cannot be changed later than 20 days before departure, and before that only in very limited situations.

 • You can cancel the contract and get your money back if any of the essential elements of the travel package has been changed.

 • If, before departure, the trader that is responsible for your holiday cancels the package, you can get a refund and compensation, if appropriate.

 • If, after departure, important parts of the package cannot be provided, alternative arrangements have to be made, at no extra cost, for you to continue your holiday.

 • You have the right to be given prompt assistance if you are in difficulty.

 • If the trader responsible goes bankrupt, your pre-payments will be refunded and, if your trip has begun, you will be repatriated.

Grafiek 1: Onderscheid tussen kant-en-klare pakketreizen en samengestelde reizen

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Pre-arranged packages:

Pre-packaged arrangements by tour operators

Little flexibility for consumers as to the dates and prices; multiple choices but limited ability to customise

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Combined travel arrangements:

Packaging is done with the customer in real-time on the basis of available components,

enhanced possibility for the consumer to customise,

real-time availability and real-time booking.

Grafiek 2: Toepassingsgebied van de EU-richtlijn pakketreizen van 1990

The figure illustrates the scope of the Directive in relation to different travel arrangements.


Side Bar