Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 9. jūlijā

Komisija rīkojas, lai uzlabotu patērētāju tiesības 120 miljoniem atpūtnieku

Sākoties vasaras sezonai, Eiropas Komisija rīkojas, lai uzlabotu atpūtnieku aizsardzību, modernizējot ES noteikumus par kompleksajiem ceļojumiem.

ES 1990. gada Direktīva par kompleksajiem ceļojumiem kalpo par pamatu ES atpūtnieku aizsardzībai. Tā nodrošina visaptverošu aizsardzību patērētājiem, kuri rezervē iepriekš organizētus kompleksus brīvdienu ceļojumus, kas ietver dažādas pakalpojumu kombinācijas, piemēram, lidojumu, viesnīcu vai automašīnas nomu. Aizsardzība ietver tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju pirms līguma parakstīšanas, nodrošinot, ka [pārdevēja] puse ir atbildīga par visu komplekso pakalpojumu sniegšanu, kā arī ir atkārtots apliecinājums par atgriešanu mājās ceļojuma rīkotāja likvidācijas gadījumā (skatīt 1. tabulu pielikumā).

Reforma ir atbilde uz fundamentālām pārmaiņām ceļojumu tirgū: jo īpaši izmantojot internetu, iedzīvotāji aizvien aktīvāk iesaistās brīvdienu pielāgošanā savām konkrētajām prasībām, kombinējot ceļojuma pakalpojumus, nevis izvēloties gatavu piedāvājumu no kataloga (skatīt 1. zīmējumu pielikumā).

Spēkā esošie noteikumi ir grūti piemērojami interneta laikmetā, kad patērētāji arvien biežāk rezervē individualizētus kompleksos pakalpojumus tiešsaistē (no viena tirgotāja vai vairākiem komerciāli saistītiem tirgotājiem) — tas atstāj pircējus neziņā par to, vai tie var rēķināties ar aizsardzību, savukārt tirgotājiem nav skaidrības par viņu pienākumiem. Tāpēc šodien atjauninātie 1990. gada noteikumi ir būtiski, lai Komplekso ceļojumu direktīva darbotos arī digitālajā laikmetā. Tas nozīmē, ka šī direktīva aizsargās vēl 120 miljonus patērētāju, kuri iegādājas šos izdividualizētos ceļojumu pakalpojumus.

Reforma vēl vairāk veicina patērētāju aizsardzību, palielinot pārredzamību un pastiprinot aizsardzību gadījumos, ja kaut kas noiet greizi. Labums būs arī uzņēmumiem, jo Komisija likvidē novecojušas prasības attiecībā uz informāciju, piemēram, prasību pārdrukāt katalogus, un nodrošina valsts maksātnespējas aizsardzības shēmu pārrobežu atzīšanu.

"Deviņdesmitajos gados lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju no kataloga izvēlējās iepriekš organizētu kompleksu ceļojumu un rezervēja to savā vietējā ceļojumu aģentūrā," teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Kopš tā laika ES tiesību akti ir palīdzējuši miljoniem cilvēku bez bažām baudīt brīvdienas. Taču laiki ir mainījušies, un mums ir jāatjauno noteikumi, lai neatpaliktu no pārmaiņām tirgū. ES noteikumi par kompleksajiem ceļojumiem ir jāpielāgo digitālajam laikmetam, un tiem ir jāatbilst patērētāju vēlmēm. Šodien mēs palielinām aizsardzību miljoniem patērētāju, kuri rezervē individualizētus ceļojumu pakalpojumus. ES rīkojas, lai izveidotu drošības tīklu un sniegtu sirdsmieru atpūtniekiem gadījumam, ja kaut kas noietu greizi."

"Tūrisms ir nozīmīgs avots mūsu ekonomikas izaugsmei: šajā nozarē šobrīd darbojas aptuveni 1,8 miljoni uzņēmumu, un tā rada apmēram 9,7 miljonus darbvietu, turklāt liela daļa nodarbināto ir jaunieši," paziņoja Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais rūpniecības un uzņēmējdarbības jautājumos Antonio Tajani. "Ja tūristi jūtas droši, iegādājoties un izmantojot komplekso ceļojumu pakalpojumus, piemēram, pērkot lidmašīnas biļetes, viņi pie tā paša pakalpojumu sniedzēja nomā arī automašīnu vai rezervē viesnīcu, tad nozares izaugsme būs vēl straujāka. Tas ir šodien iesniegtā priekšlikuma galvenais mērķis: atbalstīt visus kompleksos ceļojumus – gan internetā, gan pie aģenta pirktos –, vienlaikus nodrošinot proporcionālu tiesību kopumu ceļotājiem."

Papildus tam, ka tiek paplašināta aizsardzība attiecībā uz individualizētajiem kompleksajiem ceļojumiem, reforma sniedz jaunas priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem.

Tradicionālo un individualizēto komplekso ceļojumu pircējiem šodien iesniegtais priekšlikums garantēs:

 1. stingrākas pārbaudes attiecībā uz uzcenojumiem (nosakot 10 % ierobežojumu cenas palielinājumam) un pienākumu klientiem piedāvātajā cenā saglabāt jebkādus izmaksu samazinājumus līdzvērtīgos apstākļos;

 2. uzlabotas atteikuma tiesības patērētājiem tiks nodrošināta lielāka elastība, pārtraucot līgumu pirms došanās ceļā un samaksājot organizatoram atbilstošu kompensāciju. Viņi varēs arī bez maksas pārtraukt līgumu pirms izbraukšanas dabas katastrofu, nemieru vai līdzīgu nopietnu problēmu galamērķī gadījumā, ja tās varētu ietekmēt brīvdienu pavadīšanu, piemēram, gadījumos, kad vēstniecības ir brīdinājušas par iespējamām problēmām ceļojuma laikā;

 3. labāku informāciju par atbildību: patērētāji būs jāinformē vienkāršā un skaidri saprotamā valodā, ka organizētājs ir atbildīgs par visu iekļauto pakalpojumu pienācīgu sniegšanu, jo pašlaik atšķirīgie valstu noteikumi par atbildīgo pusi (organizators, mazumtirgotājs vai abas puses) rada situāciju, kurā rīkotāji un mazumtirgotāji sūta patērētāju viens pie otra un atbildību neuzņemas neviens;

 4. labākas kompensācijas iespējas papildus cenu samazinājumam, ja ceļojuma pakalpojums netiek sniegts pienācīgā līmenī, patērētāji var pieprasīt kompensāciju par jebkuru “nebūtisku kaitējumu”, jo īpaši sabojātu brīvdienu gadījumā;

 5. vienu kontaktpunktu gadījumiem, ja radušās problēmas patērētāji varēs iesniegt sūdzības vai prasību tieši mazumtirgotājam (ceļojumu aģentam), no kura viņi iegādājušies brīvdienu ceļojumu.

Citu izdividualizētu ceļojumu pakalpojumu pircējiem šodien iesniegtais priekšlikums garantēs:

 1. tiesības atgūt naudu un, ja vajadzīgs, atgriešanu mājās gadījumā, kad pārdevējs, pārvadātājs vai jebkurš cits attiecīgs pakalpojumu sniedzējs bankrotē, kamēr pircēji atrodas atvaļinājumā;

 2. labāku informāciju par to, kurš ir atbildīgs par katra pakalpojuma sniegšanu.

Uzņēmumiem šodien iesniegtais priekšlikums mazinās birokrātiju un izmaksas:

 1. radot līdzvērtīgus konkurences apstākļus dažādiem pakalpojumu sniedzējiem,

 2. atceļot novecojušas prasības pārdrukāt katalogus, tādējādi ļaujot ceļojumu rīkotājiem un ceļojumu aģentiem ietaupīt apmēram 390 miljonus eiro gadā;

 3. izslēdzot no direktīvas darbības jomas darījumu braucienus, kas, kā paredzams, radīs ietaupījumus līdz pat 76 miljoniem eiro gadā;

 4. nodrošinot ES mēroga noteikumus par informāciju, atbildību un valstu maksātnespējas aizsardzības sistēmu savstarpēju atzīšanu, tādējādi atvieglojot pārrobežu tirdzniecību.

Vispārīga informācija

Vairāk nekā 20 gadus 1990. gada Komplekso ceļojumu direktīva (90/314/EEK) ir sekmīgi aizsargājusi patērētājus, kas rezervē iepriekš organizētus kompleksos brīvdienu ceļojumus. Tā aizsargā Eiropas patērētājus, kas dodas brīvdienās, un tā attiecas uz iepriekš organizētiem kompleksiem brīvdienu ceļojumiem, kuros ietverti vismaz divi no turpmāk minētajiem pakalpojumiem: 1) transports, 2) izmitināšana, 3) citi tūrisma pakalpojumi, piemēram, ekskursijas, ja pakalpojums attiecas uz laikposmu, kas ir ilgāks par 24 stundām vai tajā ietverta nakšņošana.

Spēkā esošā direktīva nodrošina aizsardzību šādās jomās: informēšanas prasības un ceļojumu rīkotāju atbildība par ceļojumu pakalpojumu sniegšanu, kas nozīmē, ka ceļojumu rīkotājiem ir jānodrošina visu kompleksajā ceļojumā iekļauto pakalpojumu (piemēram, lidojums un izmitināšana viesnīcā) sniegšana un to atbilstība noteiktajam standartam, kā arī aizsardzība (priekšapmaksas atmaksa vai atgriešana mājās) gadījumā, ja ceļojumu rīkotājs bankrotē.

Noteikumi ir jāatjaunina, jo aizvien vairāk ceļotāju organizē savas brīvdienas internetā, kas nozīmē, ka atpūtniekiem ne vienmēr var būt pārliecība par aizsardzību, ja kaut kas noiet greizi. Aptuveni 23 % patērētāju izvēlas iepriekš organizētus tradicionālus kompleksos brīvdienu ceļojumus, un uz tiem jau attiecas 1990. gada ES Komplekso ceļojumu direktīva. Taču vēl citi 23 % patērētāju iegādājas individualizētus brīvdienu ceļojumus, kuros, lai apmierinātu klientu vajadzības un vēlmes, pakalpojumus nokomplektē pie viena vai vairākiem komerciāli saistītiem tirgotājiem. Piemēram, patērētāji var rezervēt transporta biļetes un viesnīcu pie viena un tā paša rīkotāja, vai tīmekļa vietnē, kurā viņi rezervējuši savu lidojumu, nomāt arī automašīnu. Šobrīd spēkā esošie noteikumi vai nu vienkārši neattiecas uz šādiem pakalpojumiem, vai arī ir neskaidri, atstājot patērētājus neziņā par viņu tiesībām, savukārt tirgotājiem nav skaidrības par viņu pienākumiem (sk. 2. zīmējumu pielikumā). Tādēļ nesen veiktā aptaujā izrādījās, ka 67 % ES iedzīvotāju, iegādājoties šādus ceļojumu pakalpojumu, ir kļūdaini pārliecināti par savu aizsardzību, bet patiesībā tās nav.

Tādējādi reformas mērķis ir panākt, lai visi, kas iegādājas individualizētus brīvdienu ceļojumus, ir pienācīgi aizsargāti – vai nu kompleksa ceļojuma ietvaros, vai arī nodrošinot jauna veida aizsardzības pakalpojumu.

Šīs reformas ir plašas apspriešanās rezultāts. Komisija sabiedrisko apspriešanos par direktīvas pārskatīšanu uzsāka 2009. gada novembrī (IP/09/1824). Apspriešanās procesā galvenā uzmanība bija pievērsta iespējamiem veidiem, kā atrisināt galvenos ierobežojumus saistībā ar spēkā esošajiem komplekso ceļojumu noteikumiem.

Komisija 2010. gada 22. aprīlī noorganizēja ieinteresēto personu semināru un 2012. gada 5. jūnijā konferenci ar ieinteresētajām personām un dalībvalstīm par Komplekso ceļojumu direktīvas pārskatīšanu. Komisija 2013. gada janvārī tikās ar patērētāju grupām un tūrisma nozares galvenajiem uzņēmumiem, lai apspriestu spēkā esošo ES tiesību aktu par kompleksajiem brīvdienu ceļojumiem pārskatīšanu (MEMO/13/42).

Sīkāka informācija

Eiropas Komisija — Komplekso ceļojumu direktīva:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/travel/package/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Pielikums

1. tabula

DESMIT PAMATTIESĪBAS SASKAŅĀ AR 1990. GADA KOMPLEKSO CEĻOJUMU DIREKTĪVU

 • Jūs saņemat visu nepieciešamo informāciju par brīvdienu ceļojumu pirms līguma parakstīšanas.

 • Vienmēr ir viena puse (mazumtirgotājs vai organizators: vārds un adrese vienmēr tiks norādīta līgumā), kas ir atbildīga par visu līgumā iekļauto pakalpojumu pareizu sniegšanu.

 • Jums ir norādīts neatliekamās palīdzības numurs vai kontaktpunkts, caur kuru Jūs varat sazināties ar organizatoru vai ceļojumu aģentu.

 • Jūs varat mainīt rezervāciju par labu citai personai, ja Jūs pats nevarat doties atvaļinājumā.

 • Ceļojuma cenu nevar mainīt 20 dienas pirms došanās ceļā, un arī pirms tam to var darīt tikai ļoti nedaudzos gadījumos.

 • Jūs varat atcelt līgumu un saņemt naudu atpakaļ, ja ir mainīti kompleksā ceļojuma būtiski elementi.

 • Ja par Jūsu komplekso brīvdienu ceļojumu atbildīgais tirgotājs to atceļ, pirms Jūs esat devies ceļā, Jūsu nauda tiek atmaksāta un attiecīgā gadījumā Jūs varat saņemt kompensāciju.

 • Ja pēc došanās ceļā izrādās, ka būtiskas kompleksā ceļojuma pakalpojumu daļas nevar sniegt, bez papildu maksas ir jāveic alternatīvi pasākumi Jūsu ceļojuma turpināšanai.

 • Jums ir tiesības saņemt tūlītēju palīdzību, ja Jūs esat nonācis grūtībās.

 • Ja atbildīgais tirgotājs bankrotē, Jūsu veikta priekšapmaksa tiks atmaksāta un, ja Jūsu ceļojums jau ir sācies, Jūs tiksiet atgādāts mājās.

1. zīmējums. Atšķirības starp komplekso ceļojumu un iepriekš organizētu komplekso ceļojumu

Pre-arranged packages:

Pre-packaged arrangements by tour operators

Little flexibility for consumers as to the dates and prices; multiple choices but limited ability to customise

Combined travel arrangements:

Packaging is done with the customer in real-time on the basis of available components,

enhanced possibility for the consumer to customise,

real-time availability and real-time booking.

2. zīmējums. 1990. gada ES Komplekso ceļojumu direktīvas (KCD) darbības joma

The figure illustrates the scope of the Directive in relation to different travel arrangements.


Side Bar