Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. július 9.

A Bizottság 120 millió üdülési célból utazónak biztosít kedvezőbb fogyasztói jogokat

A nyári szezon kezdetével az Európai Bizottság lépéseket tesz annak érdekében, hogy a szervezett utazásokra vonatkozó uniós szabályok korszerűsítése révén javítsa az üdülési célból utazó személyek jogait.

A szervezett utazási formákról szóló, 1990. évi irányelv képezi az üdülési célból utazóknak nyújtott védelem alapkövét. Átfogó védelmet biztosít azon fogyasztók részére, akik szervezett – például repülőjegyeket, szállodai elhelyezést vagy autókölcsönzést tartalmazó – utazásokat foglalnak. A védelem többek között biztosítja a fogyasztó számára az a jogot, hogy a szerződés aláírását megelőzően minden szükséges információt megkapjon, továbbá azt, hogy a szolgáltató fél az utazási csomagban szereplő valamennyi szolgáltatásért felelősséget vállaljon, és az utazásszervező csődje esetén gondoskodjon a hazaszállításról (lásd a mellékletben az 1. szövegdobozt).

A reform egyben válasz az utazási piac alapvető átalakulására: a polgárok immár sokkal aktívabb szerepet játszanak az igényeiknek leginkább megfelelő üdülés megtervezésében, különösen oly módon, hogy a katalógusokból kiválasztott, kész üdülési csomagok helyett inkább az interneten választják ki az utazás különböző elemeit (lásd a melléklet 1. ábráját).

Az internet korszakában a jelenlegi szabályok alkalmazása nehézségekbe ütközik, hiszen a fogyasztók egyre inkább foglalnak online személyre szabott csomagokat (egymással üzleti kapcsolatban álló egy vagy több szolgáltatótól), amely bizonytalanságokhoz vezet mindkét fél esetében: számíthat-e a vevő védelemre, illetve melyek a szolgáltató kötelezettségei? Ezért az 1990. évi szabályok mai felülvizsgálata elengedhetetlen ahhoz, hogy a szervezett utazási formákról szóló irányelvet hozzáigazítsuk a digitális korszakhoz. Ez azt jelenti, hogy az irányelv alkalmazási köre a jövőben további 120 millió, az említett személyre szabott utazási szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztóra is kiterjed.

A reform tovább erősíti a fogyasztók védelmét azáltal, hogy növeli az átláthatóságot és problémák esetén fokozza a védelmet. A vállalkozások számára is előnyt jelent, mivel a Bizottság megszünteti az elavult tájékoztatási követelményeket, például a katalógusok újranyomtatását, valamint biztosítja, hogy a nemzeti fizetésképtelenség elleni védelmi rendszereket a határokon túl is elismerjék.

Az 1990-es években a legtöbb európai polgár katalógusból választott magának szervezett utazást, majd a helyi utazási irodában lefoglalta azt” – nyilatkozta Viviane Reding alelnök, az EU jogérvényesülési biztosa. „Azóta az uniós jogszabályoknak köszönhetően több millió személy élvezhette gondtalanul üdülését. Ma már új időket élünk és szabályainkat korszerűsítenünk kell, hogy lépést tudjunk tartani a változó piaccal. A szervezett utazási formákról szóló uniós szabályoknak meg kell felelniük a digitális korszaknak, valamint a fogyasztók elvárásainak. Ma a személyre szabott utazást foglaló fogyasztók milliói számára biztosítunk magasabb szintű védelmet. Az Unió fellépése védőhálót biztosít az esetleges problémák felmerülése esetén és így hozzájárul az üdülő személyek felhőtlen pihenéséhez.”

Az idegenforgalom gazdaságunk növekedésének fontos hajtóereje, amely jelenleg mintegy 1,8 millió vállalkozást és megközelítőleg 9,7 millió állást jelent, melynek jelentős hányadát fiatal munkavállalók töltik be” – nyilatkozta Antonio Tajani alelnök, ipar- és vállalkozáspolitikáért felelős biztos. „Ha a turisták biztonságosnak tekintik a szervezett utazás formájában nyújtott szolgáltatások vásárlását és igénybe vételét – például a repülőjegyvásárlással egybekötött autóbérlést vagy szállásfoglalást ugyanannál a szolgáltatónál – az ágazat számára ez további és gyorsabb növekedést jelent. Ez a mai javaslat fő célja: hogy valamennyi szervezett utazási formát támogasson – akár online, akár hagyományos módon történik a foglalás – és egyidejűleg kiegyensúlyozott jogokat biztosítson az utazók számára.”

A reform amellett, hogy a védelmet kiterjeszti a személyre szabott utazási csomagokra, egyben új előnyöket jelent a fogyasztók és a vállalkozások számára.

A hagyományos és a személyre szabott utazások vásárlóinak a mai javaslat a következő előnyöket biztosítja:

 1. a felárak szigorúbb ellenőrzése (az áremelés felső határa 10%) és kötelezettség az esetleges árcsökkenések jóváírására a fogyasztók számára,

 2. kedvezőbb felmondási jogok: a fogyasztók nagyobb rugalmasságot élveznek majd, mivel a szervezőnek fizetett méltányos térítés ellenében jogukban áll majd, hogy indulás előtt felmondják a szerződést. Jogosultak lesznek továbbá indulás előtt a szerződés díjmentes felmondására a célállomáson bekövetkezett természeti csapás, zavargás vagy hasonló súlyos esemény esetén, amennyiben annak következményei kihathatnak az üdülésre, például ha a nagykövetségek nem tanácsolják az érintett országba való utazást,

 3. jobb tájékoztatás a szervező felelősségéről: a fogyasztókat egyszerű és érthető nyelven tájékoztatni kell arról, hogy a szervező felel a szerződésben szereplő valamennyi szolgáltatás megfelelő teljesítéséért — mivel jelenleg eltérő nemzeti szabályok vonatkoznak a felelős félre (szervező, közvetítő vagy mindkettő), amely ahhoz vezethet, hogy a szervezők és a közvetítők egymásra hárítják a mulasztást, és egyikük sem vállalja a felelősséget a fogyasztóval szemben,

 4. hatékonyabb jogorvoslat: az árkedvezményeken kívül, amennyiben az utazási szolgáltatást nem teljesítették megfelelően, a fogyasztók „nem vagyoni kár” megtérítését is követelhetik, különösen akkor, ha az üdülés élvezhetetlenné vált,

 5. problémák felmerülése esetén egyedüli kapcsolattartó pont: a jövőben a fogyasztók panaszaikat vagy követeléseiket közvetlenül annál a közvetítőnél (utazási ügynöknél) nyújthatják be, ahol az üdülést lefoglalták.

Az egyéb személyre szabott utazások vásárlóinak a mai javaslat a következő előnyöket biztosítja:

 1. az utazás árának visszatérítéséhez való jog vagy szükség esetén ahhoz, hogy hazaszállítsák őket, amennyiben az értékesítő, a szállító vagy bármely más szolgáltató az üdülésük alatt csődöt jelent,

 2. pontosabb információk arról, ki felelős minden egyes szolgáltatás teljesítéséért.

A vállalkozások számára a mai javaslat csökkenti az adminisztratív terheket és a megfelelési költségeket, mivel:

 1. egyenlő versenyfeltételeket teremt a különböző utazásszervezők között,

 2. megszünteti a katalógusok újranyomtatására vonatkozó elavult tájékoztatási követelményeket, és ezáltal évente mintegy 390 millió EUR költségmegtakarítást tesz lehetővé az utazásszervezők és az utazási irodák számára,

 3. az irányelv alkalmazási köréből kizárja a szervezett üzleti utakat, ami várhatóan 76 millió EUR költségmegtakarításhoz vezethet évente,

 4. uniós szintű szabályokat vezet be az információszolgáltatás, a kötelezettségek, valamint a nemzeti fizetésképtelenség elleni védelmi rendszerek kölcsönös elismerése terén, és ezáltal elősegíti a tagállamok közötti kereskedelmet.

Háttér-információk

A szervezett utazási formákról szóló, 1990. évi 90/314/EGK irányelv mintegy 20 éve hatékony védelmet nyújt az előre szervezett utazásokat foglaló fogyasztóknak. Védi az üdülési célból utazó európai fogyasztók érdekeit és azon előre szervezett utazásokra terjed ki, amelyek a következő szolgáltatások közül legalább kettőt tartalmaznak: 1) utazás, 2) szállás, 3) egyéb turisztikai szolgáltatások, mint pl. a városnéző körutak, amennyiben a szolgáltatások hossza meghaladja a 24 órát vagy egy éjszakázást foglal magában.

A jelenleg hatályos irányelv értelmében a fogyasztók védelme kiterjed az utazásszervezők tájékoztatási kötelezettségeire és felelősségére, ami azt jelenti, hogy utóbbiaknak gondoskodniuk kell az utazási csomag részét képező valamennyi szolgáltatás (pl. a repülőút és a szállodai elhelyezés) megfelelő és kellő színvonalú teljesítéséről, valamint megfelelő védelemről az utazásszervező csődje esetén (az előlegek visszafizetése, illetve hazaszállítás).

Mivel egyre több utazó személy az internet segítségével állítja össze üdülését, és nem minden esetben lehet biztos abban, hogy problémák felmerülése esetén védelmet élvez, a hatályos szabályokat naprakésszé kell tenni. A fogyasztók mintegy 23%-a foglal üdülést hagyományos, előre szervezett utazás formájában — amelyre már kiterjed a szervezett utazási formákról szóló, 1990. évi uniós irányelv hatálya. További 23%-uk azonban személyre szabott utazást vásárol, amelyet egy vagy több kereskedelmi kapcsolatban álló szolgáltató állít össze – az egyes fogyasztók szükségletei és igényei szerint. Ide tartozik például az, ha a fogyasztók az utazást és a szállodai elhelyezést ugyanazon szolgáltatatónál foglalják, vagy ha a repülőjegy-foglalás weboldalán keresztül bérelnek autót. A jelenleg hatályos szabályok ezeket a formákat egyáltalán nem, vagy nem egyértelmű módon szabályozzák, és ezáltal a fogyasztók bizonytalanok abban, milyen jogok illetik meg őket, a szolgáltatók pedig nem ismerik egyértelmű kötelezettségeiket (lásd a mellékletben a 2. ábrát). Egy közelmúltbeli felmérés szerint az uniós polgárok 67%-a ezért tévesen azt hiszi, hogy e „kombinált utazási szolgáltatások” megvásárlásakor védelmet élveznek, holott ez nem így van.

A reform célja ezért az, hogy gondoskodjon a személyre szabott üdülést igénybe vevő valamennyi fogyasztó megfelelő védelméről, függetlenül attól, hogy utazási csomagot vagy olyan utazási formát választott-e, amely az új javaslat értelmében élvez védelmet.

A mai napon előterjesztett reform széles körű konzultációk eredménye. A Bizottság 2009 novemberében nyilvános konzultációt indított az irányelv felülvizsgálatáról (IP/09/1824), amely a hatályos, szervezett utazási formákra vonatkozó szabályok fő hiányosságainak lehetséges orvoslására irányult.

2010. április 22-én a Bizottság munkaértekezletet tartott az érdekelt felekkel, 2012. június 5-én pedig a szervezett utazási formákról szóló irányelv felülvizsgálatával foglalkozó http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/draft_agenda_ptd_en.pdf szervezett az érdekelt felek és a tagállamok részvételével. 2013 januárjában a Bizottság találkozott az utazási ágazatban tevékeny fogyasztói csoportokkal és vállalatvezetőkkel, hogy megvitassa a szervezett utazási formákra vonatkozó jelenleg hatályos uniós jogszabályok felülvizsgálatát (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-42_en.htm).

További információk

Európai Bizottság – a szervezett utazási formákról szóló irányelv:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/travel/package/index_en.htm

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért felelős uniós biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Melléklet

1. szövegdoboz:

AZ ÖN 10 LEGFONTOSABB JOGA A SZERVEZETT UTAZÁSI FORMÁKRÓL SZÓLÓ, 1990. ÉVI IRÁNYELV ÉRTELMÉBEN

 • You receive all necessary information about the holiday before you sign the contract.

 • You always have one party (either the retailer or the organiser: the name and address will always be specified in the contract) that is liable for the correct performance of all the services included in the contract.

 • You are given an emergency number or a contact point where you can get in touch with the organiser or the travel agent.

 • You can transfer your booking to another person, if you cannot leave on holiday yourself.

 • The price of your trip cannot be changed later than 20 days before departure, and before that only in very limited situations.

 • You can cancel the contract and get your money back if any of the essential elements of the travel package has been changed.

 • If, before departure, the trader that is responsible for your holiday cancels the package, you can get a refund and compensation, if appropriate.

 • If, after departure, important parts of the package cannot be provided, alternative arrangements have to be made, at no extra cost, for you to continue your holiday.

 • You have the right to be given prompt assistance if you are in difficulty.

 • If the trader responsible goes bankrupt, your pre-payments will be refunded and, if your trip has begun, you will be repatriated.

1. ábra: a kombinált utazások és a szervezett utazások közötti különbségek

‑{}‑

Pre-arranged packages:

Pre-packaged arrangements by tour operators

Little flexibility for consumers as to the dates and prices;

‑{}‑

Combined travel arrangements:

Packaging is done with the customer in real-time on the basis of available components,

enhanced possibility for the consumer to customise,

real-time availability and real-time booking.

2. ábra: a szervezett utazási formákról szóló, 1990. évi irányelv alkalmazási köre

The figure illustrates the scope of the Directive in relation to different travel arrangements.


Side Bar