Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 9. srpnja 2013.

Aktivnosti Komisije u cilju poboljšanja potrošačkih prava za 120 milijuna turista

S početkom ljetne sezone Europska komisija poduzima mjere kako bi se osuvremenjivanjem pravila EU-a o odmorima u paket aranžmanima poboljšala zaštita turista.

Direktiva EU-a iz 1990. o putovanju u paket aranžmanimapredstavlja temelj pružanja zaštite turistima u EU-u. Njome se omogućuje sveobuhvatna zaštita potrošačima koji rezerviraju unaprijed utvrđene odmore u paket aranžmanima koji uključuju kombinaciju, primjerice, letova, hotelskog smještaja ili iznajmljivanja automobila. Tom zaštitom obuhvaćeno je pravo na dobivanje svih potrebnih informacija prije potpisivanja ugovora, čime se osigurava da za izvršenje svake usluge u paket aranžmanu netko bude odgovoran te omogućuje povratak turista u domovinu ako turoperater ode u stečaj (vidi kućicu 1. u Prilogu).

Reformom se odgovara na temeljite promjene na tržištu uslugama putovanja: Građani preuzimaju sve aktivniju ulogu u oblikovanju odmora po svojim posebnim zahtjevima, posebno uporabom interneta za kombiniranje putnih aranžmana, umjesto da biraju između već sastavljenih paket aranžmana iz brošura (vidi grafički prikaz 1. u Prilogu).

Sadašnja je pravila teško primjenjivati u doba interneta gdje potrošači sve češće na internetu rezerviraju paket aranžmane prilagođene osobnim potrebama (bilo od jednog trgovca ili od više trgovaca koji su poslovno povezani), zbog čega kupci nisu sigurni mogu li računati na zaštitu a trgovcima nisu jasne vlastite obveze. Stoga je pri trenutačnom ažuriranju pravila iz 1990. zapravo riječ o prilagođavanju Direktive u putovanju u paket aranžmanima digitalnom dobu. To znači da će se direktivom štititi i dodatnih 120 milijuna potrošača koji kupuju takve putne aranžmane prilagođene osobnim potrebama.

Reformom se isto tako potiče zaštita potrošača većom transparentnošću i boljom zaštitom u slučaju da s putovanjem nešto ne bude u redu. Od direktive će korist imati i poduzeća jer Komisija ukida zastarjele obveze informiranja, primjerice obvezu ponovnog tiskanja brošura, te osigurava da se nacionalni programi pružanja zaštite u slučaju insolventnosti priznaju u drugim državama.

„U 1990-ima većina je Europljana birala unaprijed utvrđene paket aranžmane iz brošura i rezervirala ih u lokalnoj putničkoj agenciji” rekla je potpredsjednica Viviane Reding, povjerenica EU-a za pravosuđe. „Od tada je europskim zakonodavstvom milijunima ljudi omogućeno uživati u odmoru bez stresa. Ali vremena su se promijenila i moramo osuvremeniti pravila kako bismo održali korak s promjenama na tržištu. Pravila EU-a o putovanju u paket aranžmanima moraju odgovarati digitalnom dobu i biti u skladu sa zahtjevima potrošača. Danas poboljšavamo zaštitu milijuna potrošača koji rezerviraju posebno prilagođene putne aranžmane. EU poduzima mjere kako bi se osigurao sigurnosni mehanizam za turiste i omogućilo im se da ne brinu ako nešto s odmorom ne bude u redu.”

U klimi koja trenutačno vlada potrošači moraju biti sigurni da za svoj novac dobivaju protuvrijednost i to se odnosi na odmore jednako kao i na tjednu kupovinu”, rekao je Neven Mimica, povjerenik EU-a za potrošačku politiku. „Danas smo poboljšali potrošačka prava za 120 milijuna turista: oni mogu rezervirati odmor znajući da su pri donošenju odluka bili dobro informirani te u odmoru bezbrižno uživati.”

Uz proširivanje zaštite na posebno prilagođene paket aranžmane, reformom se omogućuju i nove pogodnosti za potrošače i poduzeća.

Za osobe koje kupuju tradicionalne i posebno prilagođene paket aranžmane, današnjim će se prijedlogom omogućiti:

 1. stroži nadzor naplaćivanja dodatnih troškova (uz gornju granicu povećanja cijene od 10 %) i obvezom omogućivanja sniženja cijena u odgovarajućim okolnostima

 2. veća prava u vezi s otkazivanjem: potrošačima će biti omogućena veća fleksibilnost tako što će moći raskinuti ugovor prije nego što pođu na put, uz plaćanje razumne nadoknade organizatoru. Imat će pravo i na besplatno raskidanje ugovora u slučaju prirodnih katastrofa, građanskih nemira ili sličnih ozbiljnih situacija na odredištu koje bi mogle poremetiti odmor, nakon što veleposlanstva u vezi s tim izdaju upozorenja.

 3. bolje informiranje o odgovornosti: potrošače će se jednostavnim i razumljivim jezikom morati informirati o tome da je organizator odgovoran za pravilno izvršenje svih uključenih usluga, dok se trenutačnim različitim nacionalnim pravilima tome koja je strana odgovorna (organizator, prodavatelj ili oba) dovodi do situacije gdje organizatori i prodavatelji potrošače upućuju na onu drugu stranu i nijedan od njih ne preuzima odgovornost.

 4. bolja pravna zaštita: uz sniženje cijene u slučaju kad usluga putovanja nije pružena onako kako je trebala biti, potrošači mogu tražiti i nadoknadu za svaku „nematerijalnu štetu” koju pretrpe, posebno u slučaju narušenog odmora

 5. jedinstvena kontaktna točka u slučaju da nešto ne bude u redu: potrošači će svoje prigovore i zahtjeve moći upućivati izravno prodavatelju (putničkoj agenciji) kod kojeg su uplatili odmor.

Za osobe koje kupuju ostale posebno prilagođene putne aranžmane u današnjem je prijedlogu predviđeno:

 1. pravo na povrat novca i, prema potrebi, na omogućenje povratka u domovinu u slučaju da prodavač, prijevoznik ili bilo koji drugi pružatelj usluga ode u stečaj dok su oni na odmoru

 2. bolja informiranost o tome tko je odgovoran za izvršenje svake usluge.

Za poduzeća današnjim se prijedlogom smanjuju administrativne formalnosti i troškovi usklađivanja:

 1. uspostavljanjem ravnopravnih uvjeta poslovanja između različitih operatera

 2. ukidanjem zastarjelih obveza u vezi s ponovnim tiskanjem brošura, čime se turoperaterima i putničkim agencijama omogućuje ušteda koja se procjenjuje na 390 milijuna EUR godišnje

 3. isključenjem usluga upravljanja poslovnim putovanjima iz Direktive, kojim će se, kako se očekuje, ostvariti ušteda do 76 milijuna EUR godišnje

 4. utvrđivanjem pravila na razini EU-a o informiranju, odgovornosti i uzajamnom priznavanju programa zaštite u slučaju insolventnosti, čime se olakšava prekogranična trgovina.

Pozadina

Direktivom o putovanjima u paket aranžmanima iz 1990 (90/314/EEZ) više od 20 godina uspješno se štite prava potrošača koji rezerviraju unaprijed utvrđene odmore u paket aranžmanima. Njome se pruža zaštita europskim potrošačima na odmoru i obuhvaćaju unaprijed utvrđeni odmori u paket aranžmanima pri kojima se kombiniraju najmanje dvije od sljedećih usluga: (1) prijevoz, (2) smještaj (3) ostale turističke usluge, primjerice razgledavanje, ako se uslugama obuhvaća razdoblje duže od 24 sata ili ako uključuju noćenje.

Postojećom se Direktivom pruža zaštita kojom se obuhvaćaju sljedeći elementi: obveze informiranja i odgovornost turoperatora za izvršenje usluga putovanja, što znači da turoperateri moraju osigurati da se pruže sve usluge uključene u paket aranžman (npr. let i hotelski smještaj) i da one budu u skladu s traženim normama, kao i zaštita u slučaju da operater ode u stečaj (povrat prethodno uplaćenih iznosa i osiguranje povratka u domovinu).

Ta se pravila moraju ažurirati zato što sve više putnika svoje odmore sastavlja putem interneta, što znači da turisti više nisu uvijek sigurni u zaštitu ako s putovanjem nešto ne bude u redu. Oko 23 % potrošača rezervira unaprijed utvrđene tradicionalne odmore u paket aranžmanima, koji su jasno obuhvaćeni Direktivom o putovanjima u paket aranžmanima iz 1990. Ali daljnjih 23 % uplaćuje posebno prilagođene odmore koje u skladu s potrebama i željama potrošača sastavlja jedan ili više trgovaca koji su poslovno povezani. Potrošači, primjerice, mogu rezervirati prijevoz i hotelski smještaj kod istog operatera, ili iznajmiti automobil preko web-mjesta na kojem su rezervirali let. Sadašnjim se pravilima ili uopće ne obuhvaćaju takvi aranžmani ili se obuhvaćaju samo neodređeno, zbog čega postrošač nije siguran u svoja prava a trgovcima nisu jasne njihove obveze (vidi grafički prikaz 2. u Prilogu). Kao rezultat toga u nedavnoj anketi 67 % građana EU-a pogrešno je mislilo da su pri kupnji takvih aranžmana zaštićeni, iako zapravo nisu.

Stoga je cilj reforme osigurati da sve osobe koje uplaćuju posebno prilagođene odmore budu primjereno zaštićene, bilo u okviru paket aranžmana ili u okviru novog oblika zaštićenih aranžmana.

Današnja je reforma rezultat opsežnih savjetovanja. Komisija je pokrenula javno savjetovanje o reviziji Direktive u studenome 2009. (IP/09/1824). Savjetovanje je bilo usmjereno na mogućnosti rješenja glavnih problema u vezi s ograničenim dosegom postojećih pravila o putovanjima u paket aranžmanima.

Komisija je 22. travnja održala radionicu za dionike a 5. lipnja 2012.konferencijus dionicima i državama članicama o reviziji Direktive o putovanjima u paket aranžmanima. U siječnju 201. Komisija se susrela s potrošačkim skupinama i voditeljima poduzeća u sektoru usluga putovanja kako bi raspravljali o reviziji sadašnjeg EU-ova zakonodavstva o odmorima u paket aranžmanima(MEMO/13/42).

Dodatne informacije

Europska komisija - direktiva o putovanjima u paket aranžmanima

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/travel/package/index_en.htm

Internetska stranica potpredsjednice Viviane Reding, povjerenice EU-a za pravosuđe:

http://ec.europa.eu/reding

Portal vijesti Glavne uprave za pravosuđe:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Prilog

Kućica 1.:

DESET KLJUČNIH PRAVA IZ DIREKTIVE O PUTOVANJIMA U PAKET ARANŽMANIMA IZ 1990.

 • Prije potpisivanja ugovora primate sve potrebne informacije o odmoru.

 • Postoji uvijek jedna ugovorna stranka (prodavatelj ili organizator: ime i adresa uvijek su navedeni u ugovoru) koja je odgovorna za pravilno izvršenje svih ugovorom obuhvaćenih usluga.

 • Dobili ste broj telefona za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki gdje se možete obratiti organizatoru ili putničkoj agenciji.

 • Ako ne možete otići na odmor, svoju rezervaciju možete prenijeti na drugu osobu.

 • Cijena vašeg putovanja ne može se izmijeniti unutar 20 dana prije polaska a izvan tog roka samo u veoma ograničenim okolnostima.

 • Ugovor možete poništiti i ostvariti povrat novca ako je izmijenjen ijedan od temeljnih elemenata putovanja u paket aranžmanu.

 • Ako trgovac koji je odgovoran za vaše putovanje poništi paket aranžman, možete ostvariti povrat novca i nadoknadu štete, gdje je to primjereno.

 • Ako vam se nakon polaska ne mogu pružiti važni dijelovi paket aranžmana, moraju se ponuditi alternativna rješenja, bez dodatne naplate troškova, kako biste mogli nastaviti svoj odmor.

 • U slučaju poteškoća imate pravo na pravovremenu pomoć.

 • Ako odgovorni trgovac ode u stečaj, bit će vam vraćeni prethodno uplaćeni iznosi a ako je putovanje već započelo, omogućit će vam se povratak u domovinu.

Grafički prikaz 1.: Razlikovanje kombiniranih putnih aranžmana i unaprijed utvrđenih paket aranžmana

Unaprijed utvrđeni paket aranžmani:

paket aranžmani koje prethodno utvrđuju turoperateri

mala fleksibilnost za potrošače u vezi s datumima i cijenama više mogućnosti izbora, ali s ograničenom mogućnošću prilagođavanja osobnim potrebama

Kombinirani putni aranžmani:

utvrđivanje paketa usluga vrši se zajedno s kupcem, u stvarnom vremenu ili na osnovi raspoloživih sastavnih dijelova

potrošač ima više mogućnosti posebnog prilagođavanja

prikaz raspoloživih usluga i rezerviranje u stvarnom vremenu

Grafički prikaz 2: Područje primjene Direktive EU-a o putovanjima u paket aranžmanima iz 1990.

Brojka prikazuje područje primjene Direktive u odnosu na različite putne aranžmane.


Side Bar