Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2013

Η Επιτροπή προασπίζει τα καταναλωτικά δικαιώματα 120 εκατομμυρίων παραθεριστών

Καθώς ξεκινά η περίοδος των καλοκαιρινών διακοπών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα προστασίας των παραθεριστών εκσυγχρονίζοντας τους κανόνες που ισχύουν στην ΕΕ για τα οργανωμένα ταξίδια.

Η οδηγία ΕΕ του 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας των καταναλωτών κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Εγγυάται ολοκληρωμένη προστασία όσον αφορά τα οργανωμένα πακέτα διακοπών τα οποία περιλαμβάνουν συνδυασμό, για παράδειγμα, πτήσεων, ξενοδοχείων ή/και ενοικίασης αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι καταναλωτές δικαιούνται να λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προτού υπογράψουν τη σύμβαση, να έχουν τη διαβεβαίωση ότι ένα μέρος αναλαμβάνει την ευθύνη για την παροχή όλων των υπηρεσιών που περιλαμβάνει το πακέτο και ότι δικαιούνται επαναπατρισμό σε περίπτωση που ο ταξιδιωτικός πράκτορας πτωχεύσει (βλέπε Θέση 1 του παραρτήματος).

Η μεταρρύθμιση ανταποκρίνεται σε μια θεμελιώδη μεταμόρφωση της αγοράς ταξιδίων: οι καταναλωτές όλο και περισσότερο συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό των διακοπών τους, κυρίως χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για να συνδυάσουν οι ίδιοι τις λεπτομέρειες του ταξιδιού τους, και δεν επιλέγουν ένα έτοιμο πακέτο διακοπών από τα διαφημιστικά φυλλάδια (βλέπε Γράφημα 1 του παραρτήματος).

Οι ισχύοντες κανόνες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής του διαδικτύου, όπου όλο και περισσότεροι καταναλωτές αγοράζουν ηλεκτρονικά εξατομικευμένα πακέτα διακοπών (είτε απευθείας από έναν επαγγελματία είτε από διάφορους εμπορικά συνδεόμενους επαγγελματίες) γεγονός που δημιουργεί, αφενός στους αγοραστές, αβεβαιότητα όσον αφορά τα δικαιώματά τους και, αφετέρου στους επαγγελματίες, ασάφεια όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους. Ως εκ τούτου, η σημερινή επικαιροποίηση των κανόνων του 1990 αποτελεί κατά κύριο λόγο προσαρμογή της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια στην ψηφιακή εποχή. Σημαίνει ότι με την οδηγία θα προστατεύονται και οι επιπλέον 120 εκατομμύρια καταναλωτές που αγοράζουν τέτοιες εξατομικευμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Η μεταρρύθμιση ενισχύει την προστασία των καταναλωτών καθώς προβλέπει μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερα δικαιώματα σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα. Παράλληλα, θα ωφεληθούν και οι επιχειρήσεις, καθώς η Επιτροπή καταργεί παρωχημένες απαιτήσεις, όπως η επανεκτύπωση των διαφημιστικών φυλλαδίων, και διασφαλίζει ότι τα εθνικά καθεστώτα προστασίας σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης αναγνωρίζονται και εκτός των συνόρων.

"Τη δεκαετία του ’90 οι περισσότεροι Ευρωπαίοι επέλεγαν οργανωμένα πακέτα διακοπών από φυλλάδια και τα έκλειναν στο τοπικό πρακτορείο ταξιδίων, δήλωσε η Βίβιαν Ρέντινγκ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Δικαιοσύνης. "Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία βοήθησε εκατομμύρια άτομα να απολαύσουν τις διακοπές τους χωρίς άγχος. Οι καιροί όμως έχουν αλλάξει και πρέπει να επικαιροποιήσουμε τους κανόνες ώστε να προσαρμοστούμε σε μια αγορά που αλλάζει. Οι κανόνες της ΕΕ για τα οργανωμένα ταξίδια πρέπει να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή και να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών. Σήμερα ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την προστασία εκατομμυρίων καταναλωτών που αγοράζουν εξατομικευμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει την προστασία και την ηρεμία των παραθεριστών σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα."

"Ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός είναι τώρα η σημαντικότερη ενιαία θαλάσσια οικονομική δραστηριότητα, καθώς απασχολεί πάνω από 2 εκατομμύρια άτομα", τόνισε η Μαρία Δαμανάκη, επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας. Μειώνουμε τα βάρη για τις επιχειρήσεις και επίσης αυξάνουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τον κλάδο αυτόν. Έτσι θα ωφεληθούν οι τοπικές οικονομίες και οι παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται από τον τουρισμό."

Παράλληλα με την επέκταση της ισχύουσας προστασίας και στα εξατομικευμένα πακέτα διακοπών, η μεταρρύθμιση παρέχει νέα οφέλη στους καταναλωτές αλλά και στις επιχειρήσεις.

Για τους αγοραστές παραδοσιακών και εξατομικευμένων πακέτων, η σημερινή πρόταση συνεπάγεται:

 1. αυστηρότερους ελέγχους για τις προσαυξήσεις τιμών (με ανώτατο όριο προσαύξησης 10%) και υποχρέωση μείωσης των τιμών σε αντίστοιχες περιπτώσεις

 2. ενισχυμένα δικαιώματα σε περίπτωση ακύρωσης: οι καταναλωτές θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία καθώς θα μπορούν να θέτουν τέρμα στη σύμβαση πριν από την αναχώρησή τους από την πατρίδα τους και να πληρώνουν στον διοργανωτή εύλογη αποζημίωση. Θα μπορούν επίσης να ακυρώνουν τη σύμβαση, δωρεάν, πριν από την αναχώρησή τους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, πολιτικής αστάθειας, ή παρόμοιων σοβαρών καταστάσεων στον προορισμό τους, που θα επηρέαζαν αρνητικά τις διακοπές τους, όταν, για παράδειγμα, οι πρεσβείες εκδίδουν αρνητικές ταξιδιωτικές οδηγίες.

 3. καλύτερη ενημέρωση για την ευθύνη: οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, για το ότι ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την ορθή παροχή όλων των περιλαμβανόμενων υπηρεσιών, ενώ σήμερα λόγω των διαφορετικών εθνικών κανόνων το ένα μέρος (διοργανωτές, πωλητές λιανικής, ή και οι δύο) επιρρίπτει τις ευθύνες και παραπέμπει τον καταναλωτή στο άλλο μέρος.

 4. καλύτερη αποκατάσταση: παράλληλα με τη μείωση των τιμών όταν η παρασχεθείσα υπηρεσία δεν ανταποκρίνεται στα συμφωνηθέντα, οι καταναλωτές μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση για κάθε "μη υλική ζημία" που υπέστησαν, ειδικότερα στην περίπτωση που "καταστράφηκαν" οι διακοπές τους.

 5. ενιαίο σημείο επικοινωνίας σε περίπτωση προβλήματος: οι καταναλωτές θα μπορούν να απευθύνονται για καταγγελίες, παράπονα ή απαιτήσεις απευθείας στον πωλητή λιανικής (ταξιδιωτικό πράκτορα) από τον οποίο αγόρασαν τις διακοπές τους.

Για τους αγοραστές άλλων εξατομικευμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η σημερινή πρόταση θα παρέχει:

 1. το δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων και επαναπατρισμού, εφόσον χρειάζεται, σε περίπτωση που ο πωλητής, ο μεταφορέας ή κάθε άλλος πάροχος συναφούς υπηρεσίας κηρύξει πτώχευση κατά τη διάρκεια των διακοπών,

 2. καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος κάθε φορά για την παρεχόμενη υπηρεσία.

Για τις επιχειρήσεις, η σημερινή πρόταση θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και τις δαπάνες συμμόρφωσης καθώς:

 1. θα καθιερώσει ισότιμους όρους λειτουργίας των διάφορων επιχειρηματιών,

 2. θα καταργήσει παρωχημένες απαιτήσεις επανεκτύπωσης φυλλαδίων, με αποτέλεσμα εξοικονόμηση περίπου 390 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τους τουριστικούς πράκτορες και τα ταξιδιωτικά γραφεία

 3. θα εξαιρεί τα επιχειρηματικά ταξίδια από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, γεγονός που θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 76 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως,

 4. θα προβλέπει κανόνες που θα ισχύουν σε όλη την ΕΕ σχετικά με την πληροφόρηση, την ευθύνη και την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών καθεστώτων προστασίας σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό το διασυνοριακό εμπόριο.

Ιστορικό

Εδώ και τουλάχιστον μια 20ετία, η οδηγία του 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια (90/314/ΕΟΚ) προστατεύει με επιτυχία τους καταναλωτές που αγοράζουν οργανωμένα πακέτα διακοπών. Προστατεύει τους ευρωπαίους καταναλωτές που ταξιδεύουν για τις διακοπές τους και καλύπτει τα οργανωμένα πακέτα διακοπών τα οποία συνδυάζουν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα στοιχεία: (1) μεταφορά, (2) κατάλυμα (3) άλλες τουριστικές υπηρεσίες, όπως επίσκεψη σε αξιοθέατα, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται για διάστημα άνω των 24 ωρών ή περιλαμβάνουν μία διανυκτέρευση.

Η ισχύουσα οδηγία παρέχει προστασία όσον αφορά τις απαιτήσεις πληροφόρησης και την ευθύνη των τουριστικών πρακτόρων για τις παρεχόμενες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, που σημαίνει ότι οι τουριστικοί πράκτορες πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλες οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο πακέτο (π.χ. πτήσεις και κατάλυμα) παρέχονται όντως, και στο συμφωνηθέν επίπεδο. Επίσης, παρέχει προστασία στην περίπτωση πτώχευσης του τουριστικού πράκτορα (επιστροφή προκαταβολών ή επαναπατρισμός).

Οι κανόνες πρέπει να επικαιροποιηθούν καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές σχεδιάζουν και κλείνουν τις διακοπές τους μέσω του διαδικτύου, που σημαίνει ότι δεν εξασφαλίζεται πάντα η αναγκαία προστασία σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Το 23% των καταναλωτών αγοράζουν τα παραδοσιακά οργανωμένα πακέτα διακοπών, τα οποία καλύπτονται ήδη από την οδηγία του 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια. Ωστόσο, ένα άλλο 23% αγοράζουν εξατομικευμένες διακοπές οι οποίες σχεδιάζονται από έναν ή περισσότερους εμπορικά συνδεόμενους επαγγελματίες ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν την μεταφορά και το κατάλυμα από τον ίδιο επαγγελματία, ή να νοικιάσουν αυτοκίνητο από τον ίδιο ιστότοπο που αγόρασαν και την πτήση τους. Οι κανόνες που ισχύουν σήμερα, είτε δεν καλύπτουν τέτοιες αγορές ή τις καλύπτουν με αμφιλεγόμενο τρόπο, αφήνοντας απορίες στους καταναλωτές ως προς τα δικαιώματά τους και στους επαγγελματίες ως προς τις υποχρεώσεις τους (βλέπε Γράφημα 2 του παραρτήματος). Αυτό φαίνεται και από πρόσφατη έρευνα, όπου το 67% των ερωτηθέντων εσφαλμένα νόμιζε ότι προστατεύεται όταν αγοράζει τέτοιες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, ενώ στην πράξη δεν έχει καμία κάλυψη.

Στόχος της μεταρρύθμισης κατά συνέπεια είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι όσοι αγοράζουν εξατομικευμένες διακοπές θα έχουν και την ανάλογη προστασία, είτε πρόκειται για πακέτα είτε για νέας μορφής ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Η σημερινή μεταρρύθμιση είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένων διαβουλεύσεων. Τον Νοέμβριο 2009, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας (IP/09/1824). Η διαβούλευση αυτή εστίασε στην εξεύρεση τρόπων άρσης των περιορισμών που θέτουν οι σημερινοί κανόνες για τα οργανωμένα ταξίδια.

Στις 22 Απριλίου 2010, η Επιτροπή διοργάνωσε διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων, και στις 5 Ιουνίου 2012 διάσκεψη με τους ενδιαφερομένους και τα κράτη μέλη με θέμα την αναθεώρηση της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια. Τον Ιανουάριο 2013, η Επιτροπή συναντήθηκε με ομάδες καταναλωτών και επιχειρηματικούς παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας για να συζητήσουν την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια (MEMO/13/42).

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/travel/package/index_en.htm

Ιστοσελίδα της αντιπροέδρου Βίβιαν Ρέντιγκ, επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/reding

Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Παράρτημα

Θέση 1:

ΤΑ 10 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ 1990 ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

 • You receive all necessary information about the holiday before you sign the contract.

 • You always have one party (either the retailer or the organiser: the name and address will always be specified in the contract) that is liable for the correct performance of all the services included in the contract.

 • You are given an emergency number or a contact point where you can get in touch with the organiser or the travel agent.

 • You can transfer your booking to another person, if you cannot leave on holiday yourself.

 • The price of your trip cannot be changed later than 20 days before departure, and before that only in very limited situations.

 • You can cancel the contract and get your money back if any of the essential elements of the travel package has been changed.

 • If, before departure, the trader that is responsible for your holiday cancels the package, you can get a refund and compensation, if appropriate.

 • If, after departure, important parts of the package cannot be provided, alternative arrangements have to be made, at no extra cost, for you to continue your holiday.

 • You have the right to be given prompt assistance if you are in difficulty.

 • If the trader responsible goes bankrupt, your pre-payments will be refunded and, if your trip has begun, you will be repatriated.

Γράφημα 1: Διάκριση μεταξύ συνδυασμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και οργανωμένων πακέτων

Pre-arranged packages:

Pre-packaged arrangements by tour operators

Little flexibility for consumers as to the dates and prices; multiple choices but limited ability to customise

Combined travel arrangements:

Packaging is done with the customer in real-time on the basis of available components,

enhanced possibility for the consumer to customise,

real-time availability and real-time booking.

Γράφημα 2: Πεδίο εφαρμογής της οδηγίας του 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια

The figure illustrates the scope of the Directive in relation to different travel arrangements.


Side Bar