Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 juli 2013

Flygsäkerhet: kommissionen uppdaterar listan över svartlistade flygbolag

EU-kommissionen antog i dag den tjugoförsta uppdateringen av den europeiska listan över flygbolag med verksamhetsförbud eller andra driftsrestriktioner i EU, mer känd som ”svarta listan”. Efter förbättringar av säkerhetssituationen i Filippinerna, är Philippine Airlines det första flygbolag från detta land som tillåts återvända till det europeiska luftrummet sedan 2010. Samma sak gäller för de venezuelanska flygbolaget Conviasa, som förbjöds 2012. Framsteg har också noterats i Libyen, men de libyska myndigheterna gick med på att libyska flygbolag inte tillåts trafikera Europa innan de omcertifierats till EU:s fulla belåtenhet.

Siim Kallas, kommissionens vice ordförande med ansvar för transportfrågor, säger: ”Svarta listan inrättades till skydd för det europeiska luftrummet och vår allmänhet, men den kan också fungera som en väckarklocka för länder och flygbolag som behöver få ordning på sina säkerhetsrutiner. Idag vi har kunnat bekräfta vårt engagemang för att avföra länder och flygbolag från förteckningen om de visar verklig vilja och förmåga att genomföra internationella säkerhetsnormer på ett hållbart sätt. Utöver Filippinerna, Venezuela och Mauretanien visar även ett antal andra afrikanska länder goda tecken på framsteg.”

Den nya listan ersätter och uppdaterar den tidigare, som antogs i december 2012 och kan konsulteras på kommissionens webbplats1.

Med hänsyn till förbättringarna i fråga om den säkerhetstillsyn som de behöriga myndigheterna i Filippinerna tillhandahåller och lufttrafikföretaget Philippine Airlines förmåga att säkerställa en effektiv efterlevnad av relevanta bestämmelser om luftfartssäkerhet, och efter ett kontrollbesök på plats i juni förra året, beslutade man att häva förbudet för detta flygbolag som är registrerat i Filippinerna. För alla andra lufttrafikföretag registrerade i Filippinerna kvarstår förbudet.

Conviasa, som registrerades i Venezuela, togs också bort från svarta listan efter en framgångsrik lösning av de allvarliga säkerhetsbrister som ledde till dess förbud från EU:s luftrum i april 2012. Dessa förbättringar visade sig vid samråd med kommissionen och EU:s byrå för luftfartssäkerhet (EASA), samt genom nyligen genomförda revisioner som utförts av Spanien och av Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) i Venezuela.

I december 2012 blev Mauretanien det första landet som helt ströks från svarta listan, där det tagits upp under 2010. De förbättringar som lett till detta beslut har kontrollerats vid ett kontrollbesök på plats som genomfördes av kommissionen i april 2013.

Samråd har hållits med de civila luftfartsmyndigheterna i Libyen. Kommittén noterade framsteg, men de libyska civila luftfartsmyndigheterna enades om att upprätthålla den frivilliga begränsningen för alla flygbolag med licens i Libyen. Denna frivilliga begränsning utesluter libyska flygbolag från att flyga till EU så länge de inte är fullt omcertifierade i enlighet med internationella säkerhetsnormer. Det pågående genomförandet av dessa åtgärder kommer även fortsättningsvis att övervakas noga av kommissionen och EU:s flygsäkerhetskommitté.

Kommissionen lovordade också de goda framsteg som gjorts i Sudan samt i Moçambique.

Kommissionen erkänner de ansträngningar som gjorts av tillsynsmyndigheterna i Demokratiska republiken Kongo, Indonesien, Kazakstan, Libyen, Mauretanien, Moçambique, Filippinerna, Ryssland och Sudan för att reformera ländernas system för civil luftfart och för att förbättra säkerheten, i syfte att en dag kunna säkerställa effektiv tillämpning av internationella säkerhetsnormer. Kommissionen fortsätter att aktivt tillhandahålla stöd för dessa reformer i samarbete med ICAO, medlemsstaterna och EASA.

Ytterligare uppdateringar av svarta listan berodde på att vissa flygbolag upphört att existera tagits bort och att nya som nyligen grundats lagts till i ett antal svartlistade länder: Demokratiska republiken Kongo, Indonesien, Kirgizistan, Moçambique, Sudan och Filippinerna.

Slutligen ändrades bilaga B till svarta listan (som innehåller flygbolag som får erbjuda trafik i EU men med stränga begränsningar och villkor) för att avspegla Air Madagascars förnyelse av flottan (bolaget tillåts använda ytterligare ett flygplan) och Air Astana från Kazakstan förnyade flotta (de gamla Fokkerplanen som inte längre används har strukits från bilagan).

Kommissionens beslut i dag baseras på det enhälliga yttrandet från EU:s flygsäkerhetskommitté, som består av företrädare för de 28 EU-länderna, Norge, Island, Schweiz och Easa.

Bakgrundsinformation

EU:s uppdaterade lista omfattar alla flygbolag som är certifierade i tjugo länder, med sammanlagt 278 flygbolag som är helt förbjudna i EU:s luftrum: Afghanistan, Angola, Benin, Republiken Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ekvatorialguinea, Eritrea, Gabon (med undantag av tre flygbolag som bedriver trafik med vissa begränsningar och på vissa villkor), Indonesien (med undantag av fem flygbolag), Kazakstan (med undantag av ett flygbolag som bedriver trafik med vissa begränsningar och på vissa villkor), Kirgizistan, Liberia, Moçambique, Filippinerna, Sierra Leone, São Tomé och Príncipe, Sudan, Swaziland och Zambia. I förteckningen ingår också två enskilda flygbolag: Blue Wing Airlines från Surinam och Meridian Airways från Ghana, dvs. totalt omfattar listan 280 flygbolag.

Dessutom omfattar listan tio flygbolag som omfattas av verksamhetsvillkor och därför tillåts bedriva trafik i EU med strikta begränsningar: Air Astana från Kazakstan, Afrijet, Gabon Airlines och SN2AG från Gabon, Air Koryo från Demokratiska folkrepubliken Korea, Airlift International från Ghana, Air Service Comores, Iran Air, TAAG Angolan Airlines från Angola samt Air Madagascar från Madagaskar.

Läs mer:

Följ vice ordförande Siim Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar