Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 10 lipca 2013 r.

Bezpieczeństwo lotnicze: Komisja aktualizuje europejski wykaz bezpieczeństwa dotyczący linii lotniczych objętych zakazem

Po raz dwudziesty pierwszy Komisja Europejska zaktualizowała dziś europejski wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów na terytorium Unii Europejskiej, zwany również unijnym wykazem bezpieczeństwa lotniczego. Z uwagi na poprawę sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa na Filipinach, na powrót do europejskiej przestrzeni powietrznej zezwolono Philippine Airlines, jako pierwszej od 2010 r. linii lotniczej z tego kraju. Wycofano także zakaz nałożony w 2012 r. na wenezuelskiego przewoźnika, Conviasa. Postępy odnotowano również w Libii, lecz władze libijskie przystały na to, by libijskie linie lotnicze nie mogły wykonywać przewozów w Europie, dopóki cały proces ich ponownej certyfikacji nie zostanie zakończony w sposób niebudzący zastrzeżeń Unii Europejskiej.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport, powiedział: „Unijny wykaz bezpieczeństwa lotniczego powstał, by chronić europejską przestrzeń powietrzną i obywateli, ale może także posłużyć jako sygnał alarmowy dla poszczególnych państw i linii lotniczych, aby przywróciły one poziom bezpieczeństwa na poziomie krajowym. Dziś potwierdziliśmy naszą gotowość do wykreślenia z wykazu państw i linii lotniczych, które faktycznie chcą i są w stanie wdrażać międzynarodowe normy bezpieczeństwa w zrównoważony sposób. Poza Filipinami, Wenezuelą i Mauretanią, wiele innych krajów afrykańskich także poczyniło widoczne postępy w tym zakresie.”

Nowy wykaz zastępuje i aktualizuje poprzedni wykaz z grudnia 2012 r. Można się z nim zapoznać na stronie internetowej Komisji1.

Biorąc pod uwagę poprawę nadzoru w zakresie bezpieczeństwa sprawowanego przez właściwe władze Filipin oraz zdolność Philippine Airlines do zapewnienia rzeczywistego przestrzegania odpowiednich regulacji w zakresie bezpieczeństwa lotniczego, w następstwie oceny bezpieczeństwa przeprowadzonej w czerwcu na miejscu. zdecydowano o zniesieniu zakazu nałożonego na tego przewoźnika zarejestrowanego na Filipinach. Zakaz zostaje utrzymany w stosunku do wszystkich innych przewoźników zarejestrowanych na Filipinach.

Conviasa, przewoźnik zarejestrowany w Wenezueli, został również wykreślony z unijnego wykazu bezpieczeństwa lotniczego w wyniku pomyślnego wyeliminowania poważnych uchybień w zakresie bezpieczeństwa, które spowodowały nałożenie na niego zakazu w kwietniu 2012 r. Potwierdzenie tej poprawy uzyskano w trakcie konsultacji z Komisją i Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz w trakcie ostatnich kontroli przeprowadzonych w Wenezueli przez Hiszpanię i Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

W grudniu 2012 r. Mauretania stała się pierwszym krajem w pełni wykreślonym z unijnego wykazu bezpieczeństwa lotniczego, w którym została umieszczona w 2010 r. Usprawnienia leżące u podstaw tej decyzji zostały poddane weryfikacji w trakcie oceny bezpieczeństwa na miejscu przeprowadzonej przez Komisję w kwietniu 2013 r.

Prowadzono konsultacje z libijskim urzędem lotnictwa cywilnego. Komitet odnotował postępy, ale libijski urząd lotnictwa cywilnego zgodził się utrzymać dobrowolne ograniczenia obowiązujące w stosunku do wszystkich linii lotniczych posiadających koncesje wydane w Libii. Ograniczenia te uniemożliwiają libijskim liniom lotniczym wykonywanie lotów do UE, dopóki nie zostanie przeprowadzona pełna ponowna certyfikacja tych przewoźników zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Wdrażanie tych środków będzie nadal ściśle monitorowane przez Komisję oraz Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

Komisja wyraziła również uznanie dla postępów Sudanu oraz Mozambiku.

Komisja doceniła również starania organów nadzorujących bezpieczeństwo w Demokratycznej Republice Konga, na Filipinach, w Indonezji, Kazachstanie, Libii, Mauretanii, Mozambiku, Rosji i Sudanie na rzecz reformy systemu lotnictwa cywilnego oraz na rzecz poprawy bezpieczeństwa w celu zagwarantowania skutecznego i jednolitego stosowania międzynarodowych norm w tym zakresie. Komisja będzie nadal udzielać tym reformom aktywnego wsparcia i pomocy we współpracy z ICAO, państwami członkowskimi UE i EASA.

Unijny wykaz bezpieczeństwa lotniczego został zaktualizowany także w celu usunięcia niektórych linii lotniczych, które zaprzestały działalności, i uwzględnienia nowych, niedawno powstałych w kilku krajach objętych zakazem: Demokratycznej Republice Konga, na Filipinach, w Indonezji, Kirgistanie, Mozambiku i Sudanie.

Zmieniono także załącznik B do wykazu (zawierający nazwy przewoźników mogących wykonywać przewozy w UE, ale których działalność podlega ścisłym ograniczeniom i warunkom) w celu uwzględnienia modernizacji floty Air Madagascar (której zezwolono na wykorzystanie dodatkowego statku powietrznego) oraz Air Astana z Kazachstanu (nieużywane już stare samoloty Fokker zostały wykreślone z załącznika).

Dzisiejsza decyzja Komisji została podjęta w oparciu o jednomyślną opinię Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, w skład którego wchodzą eksperci ds. bezpieczeństwa z 28 państw członkowskich UE oraz Norwegii, Islandii, Szwajcarii i EASA.

Kontekst

Zaktualizowany europejski wykaz bezpieczeństwa lotniczego obejmuje wszystkie linie lotnicze posiadające certyfikaty wydane w następujących 20 państwach (łącznie 278 linii lotniczych podlegających całkowitemu zakazowi wykonywania przewozów w Unii Europejskiej): Afganistan, Angola, Benin, Dżibuti, Erytrea, Filipiny (z wyjątkiem jednej linii), Gabon (z wyjątkiem trzech linii, których działalność podlega ograniczeniom i warunkom), Gwinea Równikowa, Indonezja (z wyjątkiem pięciu przewoźników), Kazachstan (z wyjątkiem jednego przewoźnika, którego działalność podlega ograniczeniom i warunkom), Kirgistan, Republika Konga, Demokratyczna Republika Konga, Liberia, Mozambik, Sierra Leone, Suazi, Sudan, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca oraz Zambia. Wykaz obejmuje również dwóch indywidualnych przewoźników: Blue Wing Airlines z Surinamu oraz Meridian Airways z Ghany. W sumie w wykazie figuruje 280 linii lotniczych.

Wykaz obejmuje także 10 linii lotniczych podlegających ograniczeniom w wykonywaniu przewozów, którym w związku z tym zezwolono na wykonywanie lotów do UE na ściśle określonych warunkach: Air Astana z Kazachstanu, Afrijet, Gabon Airlines i SN2AG z Gabonu, Air Koryo z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Airlift International z Ghany, Air Service Comores z Komorów, Iran Air z Iranu, TAAG Angolan Airlines z Angoli i Air Madagascar z Madagaskaru.

Dodatkowe informacje:

Wiceprzewodniczący Kallas na Twitterze

Kontakt :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar