Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 juli 2013

Luchtvaartveiligheid: de Commissie werkt de Europese "zwarte lijst" van luchtvaartmaatschappijen bij

De Europese Commissie heeft vandaag voor de eenentwintigste maal de Europese lijst bijgewerkt van luchtvaartmaatschappijen waaraan in de Europese Unie een exploitatieverbod of operationele beperkingen zijn opgelegd, beter bekend als "de zwarte lijst" van de EU op het gebied van veiligheid van de luchtvaart. Nu de veiligheid op de Filipijnen is verbeterd, is Philippine Airlines de eerste maatschappij uit dit land die sinds 2010 opnieuw wordt toegelaten in het Europese luchtruim. Hetzelfde geldt voor de Venezolaanse maatschappij Conviasa, die een verbod kreeg opgelegd in 2012. Ook Libië heeft vooruitgang geboekt, maar de Libische autoriteiten vonden zelf ook dat het beter was de Libische luchtvaartmaatschappijen nog niet toe te staan op Europa te vliegen zolang zij niet ten genoegen van de Europese Unie volledig zijn gehercertificeerd.

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer: "De zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen van de EU is er gekomen met het oog op de bescherming van het Europese luchtruim en van de EU-burgers, maar hij kan eveneens dienen om landen en luchtvaartmaatschappijen waar de veiligheidssituatie uit de hand is gelopen, wakker te schudden. Wij hebben vandaag nogmaals laten zien dat wij bereid zijn landen en maatschappijen van de lijst te verwijderen als zij daadwerkelijk blijk geven van engagement om de internationale veiligheidsnormen op duurzame wijze toe te passen en daartoe ook over de nodige capaciteit beschikken. Op de Filipijnen en in Venezuela en Mauritanië zijn er blijken van vooruitgang, alsook in een aantal andere Afrikaanse landen."

De vorige zwarte lijst van december 2012 wordt door deze nieuwe vervangen en bijgewerkt. De nieuwe lijst kan worden geraadpleegd op de website van de Commissie1.

Rekening houdend met het door de bevoegde Filipijnse instanties verstrekte overzicht van de verbeterde veiligheid en met het feit dat de luchtvaartmaatschappij Philippine Airlines er nu in slaagt de desbetreffende veiligheidsnormen voor de luchtvaart na te leven, werd na een veiligheidsbeoordeling bij een bezoek ter plaatse in juni, beslist het exploitatieverbod tegen deze maatschappij op te heffen. Voor alle andere op de Filipijnen geregistreerde luchtvaartmaatschappijen blijft het verbod van kracht.

Ook het in Venezuela geregistreerde Conviasa werd geschrapt van de zwarte lijst, nadat de ernstige tekortkomingen op het vlak van veiligheid die in april 2012 tot een exploitatieverbod binnen het Europese luchtruim hadden geleid, waren verholpen. Deze verbeteringen werden aangetoond tijdens overleg met de Commissie en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) en via recente audits die werden uitgevoerd door Spanje en door de Internationale burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) in Venezuela.

In december 2012 was Mauritanië, dat in 2010 aan de zwarte lijst was toegevoegd, het eerste land dat volledig van de lijst werd geschrapt. De verbeteringen die hiertoe aanleiding hadden gegeven, werden onderzocht tijdens een veiligheidsbeoordeling bij een bezoek ter plaatse van de Commissie in april 2013.

Er werd overleg gepleegd met de burgerluchtvaartautoriteiten van Libië. Volgens het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart werd er vooruitgang geboekt, maar de Libische burgerluchtvaartautoriteiten stemden ermee in de vrijwillige beperkingen voor alle luchtvaartmaatschappijen met een Libische vergunning te handhaven. Door deze vrijwillige beperking mogen Libische luchtvaartmaatschappijen niet op de EU vliegen tot zij weer volledig gehercertificeerd zijn overeenkomstig de internationale veiligheidsnormen. De uitvoering van deze maatregelen blijft onder scherp toezicht van de Commissie en van het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart van de EU.

De Commissie prees ook de merkbare vooruitgang in Soedan en Mozambique.

De Commissie erkent de inspanningen die de veiligheidsautoriteiten van de Democratische Republiek Congo, de Filipijnen, Indonesië, Kazachstan, Libië, Mauritanië, Mozambique, Rusland en Soedan hebben geleverd om hun burgerluchtvaartsysteem te hervormen en de veiligheid te verbeteren om zo uiteindelijk te kunnen waarborgen dat de internationale veiligheidsnormen daadwerkelijk worden toegepast. De Commissie blijft deze hervormingen actief steun en bijstand bieden in samenwerking met de ICAO, de EU-lidstaten en EASA.

Verdere wijzigingen van de zwarte lijst van de EU houden verband met de schrapping van enkele luchtvaartmaatschappijen die niet meer bestaan en met de toevoeging van nieuwe maatschappijen die recentelijk zijn opgericht in enkele landen waar een exploitatieverbod geldt, namelijk de Democratische Republiek Congo, de Filipijnen, Indonesië, Kirgizië, Mozambique en Soedan.

Ten slotte is bijlage B bij de lijst (met luchtvaartmaatschappijen die enkel onder strikte beperkingen en voorwaarden op de EU mogen vliegen) aangepast aan de vernieuwing van de vloot van Air Madagascar (dat een extra toestel mag gebruiken) en van Air Astana uit Kazachstan (de oude Fokker, die niet meer wordt gebruikt, is geschrapt uit de bijlage).

Het besluit dat de Commissie vandaag heeft genomen, is gebaseerd op het unanieme advies van het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart van de EU, dat bestaat uit veiligheidsdeskundigen uit de 28 lidstaten van de EU, Noorwegen, IJsland en Zwitserland en van EASA.

Achtergrondinformatie

De bijgewerkte zwarte lijst bevat in totaal 278 luchtvaartmaatschappijen – die in 20 staten zijn gecertificeerd - waaraan een volledig exploitatieverbod binnen het EU-luchtruim is opgelegd: Afghanistan, Angola, Benin, de Republiek Congo, de Democratische Republiek Congo, Djibouti, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Gabon (met uitzondering van drie maatschappijen, waaraan beperkingen en voorwaarden zijn opgelegd), Indonesië (met uitzondering van vijf maatschappijen), Kazachstan (met uitzondering van één maatschappij, waaraan beperkingen en voorwaarden zijn opgelegd), Kirgizië, Liberia, Mozambique, de Filipijnen (met uitzondering van één maatschappij), Sierra Leone, Sao Tomé en Principe, Soedan, Swaziland en Zambia. De lijst bevat ook twee individuele maatschappijen: Blue Wing Airlines uit Suriname en Meridian Airways uit Ghana, goed voor een totaal van 280 maatschappijen.

De lijst bevat daarnaast ook tien maatschappijen waaraan exploitatiebeperkingen zijn opgelegd en die dus alleen onder strenge voorwaarden op de EU mogen vliegen: Air Astana uit Kazachstan; Afrijet, Gabon Airlines en SN2AG uit Gabon; Air Koryo uit de Democratische Volksrepubliek Korea; Airlift International uit Ghana; Air Service Comores uit de Comoren; Iran Air uit Iran; TAAG Angolan Airlines uit Angola en Air Madagascar uit Madagaskar.

Meer informatie:

Volg vicevoorzitter Kallas op Twitter.

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_nl.htm


Side Bar