Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 10. jūlijā

Lidojumu drošība: Komisija atjaunina nedrošo aviokompāniju Eiropas „melno sarakstu”

Eiropas Komisija šodien 21. reizi atjaunināja to aviokompāniju sarakstu, kurām Eiropas Savienībā noteikts darbības aizliegums vai darbības ierobežojumi; šis saraksts labāk pazīstams kā „nedrošo aviokompāniju ES melnais saraksts”. Pēc tam, kad tika konstatēti uzlabojumi drošības situācijā Filipīnās, pirmo reizi kopš 2010. gada Eiropas gaisa telpā ir atļauts atgriezties šīs valsts aviokompānijai Philippine Airlines. Tas pats attiecas uz Venecuēlas aviokompāniju Conviasa, kurai aizliegumu piemēroja 2012. gadā. Progress ir dokumentēts arī Lībijā, tomēr Lībijas iestādes piekrita, ka Lībijas aviokompānijām darbības aizliegums Eiropā netiks atcelts, iekams tās savus gaisa pārvadātājus nebūs pilnībā un atbilstīgi Eiropas Savienības prasībām atkārtoti sertificējušas.

Par transportu atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass sacīja: „Šis nedrošo aviokompāniju ES „melnais saraksts” tika izveidots, lai aizsargātu Eiropas gaisa telpu un pilsoņus, taču daudzām valstīm un aviokompānijām tas var arī kalpot kā brīdinājums par drošības atjaunošanu šajā nozarē. Šodien mēs apliecinājām savu vēlmi no šā saraksta svītrot valstis un aviokompānijas, ja tās parāda patiesu apņemšanos un spēju apņēmīgi īstenot starptautiskos drošības standartus. Bez Filipīnām, Venecuēlas un Mauritānijas progresa pazīmes novērojamas arī vairākās citās Āfrikas valstīs.”

Jaunais saraksts aizstāj un atjaunina iepriekšējo 2012. gada decembrī sagatavoto sarakstu un ir pieejams Komisijas tīmekļa vietnē1.

Ņemot vērā Filipīnas kompetento iestāžu iesniegto pārskatu par drošības uzlabošanu un gaisa pārvadātāja Philippine Airlines spēju nodrošināt atbilstīgo aviācijas drošības noteikumu efektīvu ievērošanu, kā arī pēc apmeklējuma uz vietas pagājušā gada jūnijā, tika nolemts atcelt šim Filipīnās reģistrētajam gaisa pārvadātājam piemēroto aizliegumu. Aizliegumu joprojām piemēro visiem pārējiem Filipīnās reģistrētajiem pārvadātājiem.

No ES „melnā saraksta” tika svītrota arī Venecuēlā reģistrētā aviokompānija Conviasa pēc tam, kad tika veiksmīgi likvidēti nopietnie trūkumi drošības jomā, kuru dēļ šī aviokompānija 2012. gada aprīlī ES gaisa telpā tika aizliegta. Minētie uzlabojumi tika pierādīti apspriešanās laikā ar Komisiju un Eiropas Aviācijas drošības aģentūru (EASA), kā arī nesenajā audita apmeklējumā, ko Venecuēlā veica Spānijas un Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) pārstāvji.

Mauritānija 2012. gada decembrī kļuva par pirmo valsti, kas tika pilnībā svītrota no ES „melnā saraksta”, kurā tā tika iekļauta 2010. gadā. Šādu lēmumu veicināja uzlabojumi, kurus Komisija 2013. gada aprīlī pārbaudīja drošības novērtējuma apmeklējumā uz vietas.

Notika apspriešanās ar Lībijas civilās aviācijas iestādēm. Komiteja dokumentēja progresu, tomēr Lībijas civilās aviācijas iestādes piekrita attiecībā uz visiem Lībijā licencētajiem gaisa pārvadātājiem saglabāt brīvprātīgus ierobežojumus. Šie brīvprātīgie ierobežojumi paredz, ka Lībijas aviokompānijas nedrīkst veikt lidojumus uz ES tikmēr, kamēr tās nav pilnībā veikušas starptautiskajiem drošības standartiem atbilstīgu atkārtoto sertifikāciju. Šo pasākumu īstenošanas procesu joprojām stingri uzraudzīs Komisija un ES Aviācijas drošības komiteja.

Komisija arī uzslavēja Sudānas un Mozambikas sekmīgo progresu.

Komisija atzinīgi vērtē Kongo Demokrātiskās Republikas, Indonēzijas, Kazahstānas, Lībijas, Mauritānijas, Mozambikas, Filipīnu, Krievijas un Sudānas drošības uzraudzības iestāžu centienus reformēt civilās aviācijas sistēmu un uzlabot drošību, lai garantētu starptautisko drošības standartu efektīvu un konsekventu piemērošanu. Komisija sadarbībā ar ICAO, ES dalībvalstīm un EASA turpina aktīvi sniegt palīdzību un atbalstu šo reformu īstenošanai.

ES „melnais saraksts” tika atjaunināts arī tālab, lai no tā svītrotu dažas aviokompānijas, kuras ir izbeigušas savu darbību, un tajā pievienotu jaunas, nesen nodibinātas aviokompānijas vairākās „aizliegtajās” valstīs: Kongo Demokrātiskajā Republikā, Indonēzijā, Kirgizstānā, Mozambikā, Sudānā un Filipīnās.

Visbeidzot, ES aviokompāniju „melnā saraksta” B pielikums (kurā iekļauti pārvadātāji, kuriem noteikti stingri darbības ierobežojumi un nosacījumi) tika grozīts, lai ņemtu vērā Air Madagascar (atļauts izmantot papildu gaisa kuģus) un Kazahstānas Air Astana (no pielikuma svītroja novecojušos gaisa kuģus Fokker, kuri vairs netiek izmantoti) atjaunotās flotes.

Komisijas lēmums, kas tika pieņemts šodien, pamatojas uz vienprātīgu atzinumu, ko panāca ES Aviācijas drošības komiteja, kurā piedalās 28 ES dalībvalstu, kā arī Norvēģijas, Islandes, Šveices un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) pārstāvji.

Vispārīga informācija

Saskaņā ar nedrošo aviokompāniju ES „melnā saraksta” atjaunināto redakciju pilnīgs darbības aizliegums Eiropas Savienībā noteikts visiem gaisa pārvadātājiem, kas sertificēti 20 valstīs, t. i., kopā 278 gaisa pārvadātājiem šādās valstīs: Afganistānā, Angolā, Beninā, Kongo Republikā, Kongo Demokrātiskajā Republikā, Džibutijā, Ekvatoriālajā Gvinejā, Eritrejā, Gabonā (izņemot 3 aviokompānijas, kuras drīkst nodrošināt lidojumus, ievērojot konkrētus ierobežojumus un nosacījumus), Indonēzijā (izņemot 5 aviokompānijas), Kazahstānā (izņemot vienu aviokompāniju, kura drīkst nodrošināt lidojumus, izvērojot konkrētus ierobežojumus un nosacījumus), Kirgizstānā, Libērijā, Mozambikā, Filipīnās (izņemot vienu aviokompāniju), Sjerraleonē, Santomē un Prinsipi, Sudānā, Svazilendā un Zambijā. Sarakstā iekļauti arī 2 atsevišķas aviokompānijas: Blue Wing Airlines, kas reģistrēts Surinamā, un Ganas Meridian Airways, kopā — 280 aviokompāniju.

Turklāt sarakstā ir iekļautas 10 aviokompānijas, kam jāievēro stingri ierobežojumi un līdz ar to ir atļauts veikt lidojumus uz ES: Kazahstānas Air Astana, Gabonas Afrijet, Gabon Airlines un SN2AG, Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas Air Koryo, Ganas Airlift International, kā arī Air Service Comores no Komoru salām, Iran Air no Irānas, TAAG Angolan Airlines no Angolas un Madagaskaras Air Madagascar.

Plašāka informācija

Sekojiet priekšsēdētāja vietniekam Kallasam Tviterī.

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar