Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 10 d.

Aviacijos sauga. Komisija atnaujina oro transporto bendrovių, kurioms draudžiama vykdyti veiklą Europoje, sąrašą

Šiandien Europos Komisija dvidešimt pirmą kartą atnaujino oro transporto bendrovių, kurioms dėl saugos priežasčių draudžiama vykdyti veiklą Europos Sąjungoje arba kurių veikla Europos Sąjungoje ribojama, sąrašą. Pagerėjus saugos padėčiai Filipinuose, bendrovei „Philippine Airlines“ pirmai atšauktas nuo 2010 m. šios šalies oro transporto bendrovėms taikomas draudimas įskristi į Europos oro erdvę. Tas pats pasakytina ir apie Venesuelos bendrovę „Conviasa“, kuriai įskristi į Europos Sąjungą buvo uždrausta 2012 m. Pažanga padaryta ir Libijoje, tačiau Libijos institucijos sutiko, kad Libijos oro transporto bendrovėms nebūtų leidžiama vykdyti skrydžių Europoje tol, kol nebus baigta naujų pažymėjimų išdavimo Europos Sąjungai priimtina tvarka procedūra.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Šis sąrašas sudarytas siekiant apsaugoti Europos oro erdvę ir piliečius, tačiau jis gali būti ir paskata šalims ir oro transporto bendrovėms imti spręsti savo saugos problemas. Šiandien patvirtinome esą pasirengę išbraukti iš šio sąrašo šalis ir bendroves, kurios iš tiesų stengiasi ir geba nuosekliai taikyti tarptautinius saugos standartus. Be Filipinų, Venesuelos ir Mauritanijos, gerų pažangos ženklų matyti ir kai kuriose Afrikos šalyse.“

Su naujuoju sąrašu, kuriuo keičiamas ir atnaujinamas ankstesnis sąrašas, priimtas 2012 m. gruodžio mėn., galima susipažinti Komisijos svetainėje1.

Atsižvelgiant į Filipinų kompetentingų institucijų imtą geriau vykdyti saugos priežiūrą ir bendrovės „Philippine Airlines“ gebėjimą užtikrinti, kad būtų faktiškai laikomasi reikiamų aviacijos saugos taisyklių, taip pat į praėjusių metų birželio mėn. lankantis vietoje atlikto saugos vertinimo rezultatus, nuspręsta atšaukti šiai Filipinuose registruotai oro transporto bendrovei taikytą draudimą. Visoms likusioms Filipinuose registruotoms oro transporto bendrovėms šis draudimas tebetaikomas.

Sėkmingai pašalinusi rimtus saugos trūkumus, dėl kurių jai 2012 m. balandžio mėn. buvo uždrausta vykdyti skrydžius ES oro erdvėje, Venesueloje registruota bendrovė „Conviasa“ taip pat išbraukta iš sąrašo. Teigiamų pokyčių įrodymų buvo pateikta per konsultacijas su Komisija ir ES aviacijos saugos agentūra (EASA), be to, jų gauta per Ispanijos bei Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Venesueloje neseniai atliktus audito patikrinimus.

2012 m. gruodžio mėn. Mauritanija tapo pirmąja šalimi, visiškai išbraukta iš ES sąrašo, į kurį ji buvo įrašyta 2010 m. Šį sprendimą lėmusiais teigiamais pokyčiais įsitikinta Komisijai 2013 m. balandžio mėn. atlikus saugos vertinimą vietoje.

Įvyko konsultacijų su Libijos civilinės aviacijos institucijomis. Komitetas atkreipė dėmesį į padarytą pažangą, tačiau Libijos civilinės aviacijos institucijos sutiko visoms oro bendrovėms, kurioms pažymėjimai išduoti Libijoje, ir toliau savanoriškai taikyti apribojimus. Savanoriškai taikant šiuos apribojimus, Libijos oro transporto bendrovėms neleidžiama įskristi į Europos Sąjungą tol, kol, laikantis tarptautinių saugos standartų, nebus baigta naujų pažymėjimų išdavimo procedūra. Komisija ir ES skrydžių saugos komitetas ir toliau įdėmiai stebės, kaip įgyvendinamos šios priemonės.

Už padarytą didelę pažangą Komisija taip pat pagyrė Sudaną ir Mozambiką.

Komisija pripažino Kongo Demokratinės Respublikos, Indonezijos, Kazachstano, Libijos, Mauritanijos, Mozambiko, Filipinų, Rusijos ir Sudano saugos priežiūros institucijų pastangas pertvarkyti civilinės aviacijos sistemą ir didinti saugą, kad ilgainiui būtų galima užtikrinti, jog būtų faktiškai taikomi tarptautiniai saugos standartai. Komisija, bendradarbiaudama su ICAO, ES valstybėmis narėmis ir EASA, toliau aktyviai remia ir padeda įgyvendinti šias reformas.

Atnaujinant ES sąrašą taip pat išbrauktos kelios veiklos nebevykdančios oro transporto bendrovės ir įrašyta naujų neseniai įsisteigusių bendrovių iš šių šalių, kurioms taikomas draudimas: Kongo Demokratinės Respublikos, Indonezijos, Kirgizijos, Mozambiko, Sudano ir Filipinų.

Galiausiai buvo iš dalies pakeistas ES sąrašo B priedas (jame nurodytos oro transporto bendrovės, kurioms leidžiama vykdyti veiklą Europos Sąjungoje, tačiau tik taikant griežtus apribojimus ir sąlygas) – atnaujinta informacija apie bendrovės „Air Madagascar“ (leista naudoti papildomą orlaivį) ir Kazachstano bendrovės „Air Astana“ (iš priedo išbrauktas nebenaudojamas senas orlaivis „Fokker“) laivynų sudėtį.

Šiandien priimtas Komisijos sprendimas pagrįstas vieninga ES Skrydžių saugos komiteto, kurį sudaro saugos ekspertai iš 28 Europos Sąjungos valstybių narių, Norvegijos, Islandijos ir Šveicarijos, ir EASA nuomone.

Pagrindiniai faktai

Į atnaujintą ES sąrašą įtrauktos visos oro transporto bendrovės, kurioms pažymėjimai išduoti vienoje iš šių 20 valstybių (vykdyti skrydžius ES oro erdvėje iš viso uždrausta 278 oro transporto bendrovėms): Afganistane, Angoloje, Benine, Kongo Respublikoje, Kongo Demokratinėje Respublikoje, Džibutyje, Pusiaujo Gvinėjoje, Eritrėjoje, Gabone (išskyrus tris oro transporto bendroves, kurių veiklai taikomi apribojimai ir tam tikros sąlygos), Indonezijoje (išskyrus penkias oro transporto bendroves), Kazachstane (išskyrus vieną oro transporto bendrovę, kurios veiklai taikomi apribojimai ir tam tikros sąlygos), Kirgizijoje, Liberijoje, Mozambike, Filipinuose (išskyrus vieną oro transporto bendrovę), Siera Leonėje, San Tomėje ir Prinsipėje, Sudane, Svazilande ir Zambijoje. Be to, į sąrašą įtrauktos dvi atskiros oro transporto bendrovės – Surinamo bendrovė „Blue Wing Airlines“ ir Ganos bendrovė „Meridian Airways“. Taigi iš viso draudimas taikomas 280 oro transporto bendrovių.

Be to, į sąrašą įrašyta 10 oro transporto bendrovių, kurių veikla yra ribojama ir kurios vykdyti skrydžius į Europos Sąjungą gali tik laikydamosis griežtų sąlygų: Kazachstano „Air Astana“, Gabono „Afrijet“, „Gabon Airlines“ ir „SN2AG“, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos „Air Koryo“, Ganos „Airlift International“, Komorų „Air Service Comores“, Irano „Iran Air“, Angolos „TAAG Angolan Airlines“ ir Madagaskaro „Air Madagascar“.

Daugiau informacijos

Pirmininko pavaduotojo S. Kallaso Twitter

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61


Side Bar