Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. juuli 2013

Lennuohutuse tagamiseks ajakohastab Euroopa Komisjon ELi nimekirja keelustatud lennuettevõtjatest

Euroopa Komisjon ajakohastas täna 21. korda nimekirja (nn musta nimekirja) lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ELis tegevuskeeldu või -piiranguid. Seoses ohutusalase olukorra paranemisega Filipiinidel, on Philippine Airlines esimene selle riigi lennuettevõtja, kellel on alates 2010. aastast taas lubatud kasutada Euroopa õhuruumi. Sama kehtib ka Venezuela lennuettevõtja Conviasa suhtes, kelle lennud keelustati 2012. aastal. Edusamme on tehtud ka Liibüas, kuid Liibüa ametiasutuste nõusolekul ei lubata riigi lennuettevõtjatel lennata ELi enne, kui nad on Euroopa Liidu jaoks rahuldavalt ümber sertifitseeritud.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas sõnas: „ELi must nimekiri on loodud Euroopa õhuruumi ja kodanike kaitseks, kuid see võib olla ka „äratuskellaks" riikidele ja lennuettevõtjatele, kes peavad ohutusküsimustes korra majja looma. Täna kinnitasime oma tahet kõrvaldada nimekirjast riigid ja lennuettevõtjad, kes näitavad üles tõelist soovi ja suutlikkust rahvusvahelisi ohutusstandardeid jätkusuutlikult rakendada. Lisaks Filipiinidele, Venezuelale ja Mauritaaniale on edusamme teinud ka mitmed Aafrika riigid.”

Uus ajakohastatud nimekiri asendab eelmist, mis võeti vastu 2012. aasta detsembris. Uue nimekirjaga saab tutvuda komisjoni veebilehel1.

Võttes arvesse Filipiinide pädevate asutuste esitatud ülevaadet ohutuse parandamise kohta ja lennuettevõtja Philippine Airlines võimekust tagada tõhus vastavus asjakohastele lennuohutuseeskirjadele, otsustati pärast eelmise aasta juunis toimunud kohapealset kontrollkäiku tühistada keeld Filipiinidel registreeritud nimetatud lennuettevõtja suhtes. Kõigi muude Filipiinidel registreeritud lennuettevõtjate suhtes jääb keeld kehtima.

Venezuelas registreeritud Conviasa eemaldati ELi mustast nimekirja pärast seda, kui said kõrvaldatud tõsised puudused, mille tõttu kohaldati tema suhtes alates 2012. aasta aprillist ELi õhuruumi sisenemise keeldu. Olukorra paranemise kohta on esitatud tõendeid komisjoni ja ELi Lennundusohutuse Ameti (EASA) konsultatsioonide käigus ning seda on tõendanud Hispaania ja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) hiljutine Venezuelas tehtud audit.

2012. aasta detsembris sai Mauritaaniast esimene riik, kes eemaldati täielikult ELi mustast nimekirjast, millesse ta lisati 2010. aastal. Otsuse puhul lähtuti olukorra paranemisest, mida kontrolliti ohutuse hindamiseks 2013. aasta aprillis kohapeal läbi viidud kontrollkäigu raames.

Konsultatsioone peeti ka Liibüa tsiviillennundusametiga. Komisjon tunnustas edusamme, kuid Liibüa tsiviillennundusametiga lepiti kokku, et kõigi Liibüas litsentseeritud lennuettevõtjate suhtes kohaldatakse vabatahtlikke piiranguid. Nende piirangutega nähakse ette, et Liibüa lennuettevõtjad ei saa lennata Euroopa Liitu enne, kui nad on rahvusvaheliste ohutusstandardite kohaselt täielikult ümber sertifitseeritud. Komisjon ja ELi lennuohutuskomitee jälgivad hoolikalt kõnealuste meetmete rakendamist.

Komisjon andis kiitva hinnangu ka Sudaanis ja Mosambiigis tehtud edusammudele.

Komisjon tunnistas, et Kongo Demokraatliku Vabariigi, Indoneesia, Kasahstani, Liibüa, Mauritaania, Mosambiigi, Filipiinide, Venemaa ja Sudaani ohutusalase järelevalve eest vastutavad asutused on teinud jõupingutusi tsiviillennundussüsteemi ümberkorraldamisel ning ohutustaseme parandamisel, et tagada rahvusvaheliste ohutusstandardite tulemuslik kohaldamine. Koostöös Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni, ELi liikmesriikide ja Euroopa Lennundusohutusametiga on komisjonil kavas nimetatud ümberkorraldusi ka edaspidi aktiivselt toetada.

ELi musta nimekirja ajakohastamise tingis vajadus kõrvaldada sellest mõned tegevuse lõpetanud lennuettevõtjad ja lisada uued hiljuti loodud ettevõtjad, mis on registreeritud mitmes keeldudega hõlmatud riigis nagu Kongo Demokraatlik Vabariik, Indoneesia, Kõrgõzstan, Mosambiik, Sudaan ja Filipiinid.

Muudeti ka nimekirja B lisa, mis hõlmab lennuettevõtjaid, kelle tegevusele ELis on seatud ranged piirangud ja tingimused. Muudatus kajastab lennukipargi uuendamist nii lennufirmas Air Madagascar, kellel on nüüd lubatud kasutada veel ühte lennukit, kui ka Kasahstani lennufirmas Air Astana, kes ei kasuta enam vana Fokker-tüüpi õhusõidukit ning on seetõttu kõnealusest lisast kustutatud.

Komisjoni tänane otsus põhineb ELi 28 liikmesriigi, Norra, Islandi, Šveitsi ja Euroopa Lennundusohutusameti esindajatest koosneva lennuohutuskomitee üksmeelsel arvamusel.

Taustteave

Ajakohastatud nimekiri hõlmab kokku 20 riigi 278 sertifitseeritud lennuettevõtjat, kellele ELi õhuruum on täielikult suletud. Need riigid on Afganistan, Angola, Benin, Djibouti, Ekvatoriaal-Guinea, Eritrea, Filipiinid (v.a üks lennuettevõtja), Gabon (v.a kolm lennuettevõtjat, kelle tegevusele on kehtestatud piirangud ja tingimused), Indoneesia (v.a viis lennuettevõtjat), Kasahstan (v.a üks lennuettevõtja, kelle tegevusele on kehtestatud piirangud ja tingimused), Kõrgõzstan, Kongo Demokraatlik Vabariik, Kongo Vabariik, Libeeria, Mosambiik, Sambia, São Tomé ja Príncipe, Sierra Leone, Sudaan ja Svaasimaa. Kokku 280 lennuettevõtjat hõlmavas nimekirjas on ka kaks konkreetset lennuettevõtjat – Suriname lennuettevõtja Blue Wing Airlines ja Ghana lennuettevõtja Meridian Airways.

Lisaks sellele on nimekirja kantud 10 lennuettevõtjat, kelle suhtes kehtivad tegevuspiirangud ning kellel on seega lubatud lennata ELi rangete tingimuste alusel. Need lennuettevõtjad on Afrijet, Air Astana (Kasahstan), Gabon Airlines ja SN2AG (Gabon), Air Koryo (Korea Rahvademokraatlik Vabariik), Airlift International (Ghana), Air Service Comores (Komoorid), Iran Air (Iraan), TAAG Angolan Airlines (Angola) ja Air Madagascar (Madagaskar).

Lisateave:

Siim Kallas twitteris

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar