Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2013

Ασφάλεια πτήσεων: Η Επιτροπή επικαιροποιεί τον ευρωπαϊκό κατάλογο ασφαλείας των αερομεταφορέων που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε σήμερα για 21η φορά τον ευρωπαϊκό κατάλογο των αεροπορικών εταιρειών που υπόκεινται σε απαγόρευση ή περιορισμούς λειτουργίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι γνωστός ως «ευρωπαϊκός κατάλογος αεροπορικής ασφάλειας». Μετά τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια πτήσεων στις Φιλιππίνες, η εταιρεία Philippine Airlines είναι η πρώτη εταιρεία από τη χώρα αυτή που επιστρέφει στους ευρωπαϊκούς αιθέρες από το 2010. Το ίδιο ισχύει και για την εταιρεία Conviasa της Βενεζουέλας, που είχε απαγορευτεί το 2012. Σημειώθηκε επίσης πρόοδος στη Λιβύη, αλλά οι λιβυκές αρχές συμφώνησαν ότι οι λιβυκές αεροπορικές εταιρείες δεν θα έπρεπε να πραγματοποιούν πτήσεις στην Ευρώπη μέχρι να πιστοποιηθούν εκ νέου εξ ολοκλήρου ώστε να πληρούν τα κριτήρια που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Σίιμ Κάλας, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Μεταφορών δήλωσε: «Ο ευρωπαϊκός κατάλογος αεροπορικής ασφάλειας δημιουργήθηκε για την προστασία των ευρωπαϊκών αιθέρων και των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά μπορεί να λειτουργεί και ως προειδοποίηση για τις χώρες και τις αεροπορικές εταιρείες που οφείλουν να βελτιώσουν την ασφάλεια των πτήσεών τους. Σήμερα επιβεβαιώσαμε τη βούλησή μας να αφαιρέσουμε από τον κατάλογο χώρες και αεροπορικές εταιρείες που δείχνουν ότι έχουν την πρόθεση και την ικανότητα να εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας με βιώσιμο τρόπο. Μαζί με τις Φιλιππίνες, τη Βενεζουέλα και τη Μαυριτανία, και ορισμένες άλλες αφρικανικές χώρες έχουν δώσει δείγματα προόδου.»

Ο νέος κατάλογος αντικαθιστά και επικαιροποιεί τον προηγούμενο, ο οποίος εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 και δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Επιτροπής1.

Λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση του ελέγχου τήρησης των κανόνων ασφάλειας από τις αρμόδιες αρχές των Φιλιππίνων, και την ικανότητα της αεροπορικής εταιρείας Philippine Airlines να συμμορφωθεί αποτελεσματικά με τους σχετικούς κανονισμούς ασφάλειας των πτήσεων, και μετά από επιτόπιο έλεγχο τον περασμένο Ιούνιο, η ΕΕ αποφάσισε να άρει την απαγόρευση εις βάρος του εν λόγω αερομεταφορέα που είναι καταχωρισμένος στις Φιλιππίνες. Η απαγόρευση παραμένει για όλους τους υπόλοιπους αερομεταφορείς που είναι καταχωρισμένοι στις Φιλιππίνες.

Η Conviasa, η οποία είναι καταχωρισμένη στη Βενεζουέλα, αφαιρέθηκε επίσης από τον ευρωπαϊκό κατάλογο αεροπορικής ασφάλειας, αφότου κάλυψε επιτυχώς τις σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια, οι οποίες είχαν οδηγήσει στην απαγόρευση της κυκλοφορίας της στους ευρωπαϊκούς αιθέρες τον Απρίλιο του 2012. Οι βελτιώσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν στο πλαίσιο διαβουλεύσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), και μέσω των πρόσφατων ελέγχων που διενεργήθηκαν από την Ισπανία και τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), στη Βενεζουέλα.

Τον Δεκέμβριο του 2012 η Μαυριτανία ήταν η πρώτη χώρα που αφαιρέθηκε πλήρως από τον ευρωπαϊκό κατάλογο αεροπορικής ασφάλειας, στον οποίο είχε προστεθεί το 2010. Οι βελτιώσεις που οδήγησαν στην απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου της ασφάλειας πτήσεων που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Απρίλιο του 2013.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τις αρχές πολιτικής αεροπορίας της Λιβύης. H Επιτροπή διαπίστωσε πρόοδο, αλλά οι λιβυκές αρχές πολιτικής αεροπορίας συμφώνησαν να διατηρήσουν τους εθελοντικούς περιορισμούς που ισχύουν για όλους τους αερομεταφορείς που λειτουργούν στη Λιβύη. Αυτοί οι εθελοντικοί περιορισμοί αποκλείουν τις αεροπορικές εταιρείες της Λιβύης από την εκτέλεση πτήσεων στην ΕΕ μέχρις ότου πιστοποιηθούν εκ νέου εξ ολοκλήρου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η επιτροπή για την ασφάλεια των πτήσεων της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή των μέτρων αυτών.

Η Επιτροπή επίσης εξήρε την ικανοποιητική πρόοδο στο Σουδάν και στη Μοζαμβίκη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε τις προσπάθειες για μεταρρύθμιση του συστήματος πολιτικής αεροπορίας και βελτίωση της ασφάλειας, που καταβάλλουν οι αρχές εποπτείας της ασφάλειας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Ινδονησίας, του Καζακστάν, της Λιβύης, της Μαυριτανίας, της Μοζαμβίκης, των Φιλιππίνων, της Ρωσίας και του Σουδάν, προκειμένου οι χώρες αυτές να είναι σε θέση να εγγυηθούν την αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών προτύπων ασφαλείας. Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρέχει στήριξη και βοήθεια για την υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων, σε συνεργασία με την ICAO, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τον EASA.

Περαιτέρω επικαιροποιήσεις του ευρωπαϊκού καταλόγου αεροπορικής ασφάλειας ήταν αναγκαίες μετά την αφαίρεση ορισμένων αεροπορικών εταιρειών που έπαψαν να λειτουργούν και την προσθήκη νέων εταιρειών που τέθηκαν σε λειτουργία στις εξής απαγορευμένες χώρες: Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ινδονησία, Κιργιζιστάν, Μοζαμβίκη, Σουδάν και Φιλιππίνες.

Τέλος, το παράρτημα Β του ευρωπαϊκού καταλόγου αεροπορικής ασφάλειας (που περιλαμβάνει τους αερομεταφορείς που επιτρέπεται να λειτουργούν στην ΕΕ, αλλά υπό αυστηρούς περιορισμούς και όρους) τροποποιήθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει την ανανέωση του στόλου της Air Madagascar (επιτρέπεται να χρησιμοποιεί αεροσκάφη ενός ακόμη τύπου) και της Air Astana του Καζακστάν (τα παλαιά αεροσκάφη τύπου Fokker που δεν χρησιμοποιούνται πλέον διεγράφησαν από το παράρτημα).

Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίστηκε στην ομόφωνη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας των πτήσεων της ΕΕ στην οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τα 28 κράτη μέλη, καθώς και από τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία και τον EASA.

Γενικές πληροφορίες

Για 20 χώρες, και για όλες τις αεροπορικές εταιρείες που είναι καταχωρισμένες σ' αυτές, 278 στο σύνολό τους, ισχύει πλήρης απαγόρευση πτήσεων στην ΕΕ. Οι χώρες αυτές είναι οι εξής: Αφγανιστάν, Αγκόλα, Μπενίν, Δημοκρατία του Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Τζιμπουτί, Ισημερινή Γουινέα, Ερυθραία, Γκαμπόν (με εξαίρεση τρεις αερομεταφορείς που εκτελούν πτήσεις υπό περιορισμούς και όρους), Ινδονησία (με εξαίρεση έξι αερομεταφορείς), Καζακστάν (με εξαίρεση έναν αερομεταφορέα που εκτελεί πτήσεις υπό περιορισμούς και όρους), Κιργιζιστάν, Λιβερία, Μοζαμβίκη, Φιλιππίνες, (με εξαίρεση έναν αερομεταφορέα) Σιέρα Λεόνε, Σάο Τομέ και Πρίντσιπε, Σουδάν, Σουαζιλάνδη και Ζάμπια. Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης δύο μεμονωμένες αεροπορικές εταιρείες: Blue Wing Airlines του Σουρινάμ και Meridian Airways της Γκάνας, έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός των αεροπορικών εταιρειών να ανέρχεται σε 280.

Επιπλέον, ο κατάλογος περιλαμβάνει δέκα αεροπορικές εταιρείες που υπόκεινται σε περιορισμούς λειτουργίας και στις οποίες επιτρέπεται, κατά συνέπεια, να εκτελούν πτήσεις στην ΕΕ υπό αυστηρούς όρους: Air Astana του Καζακστάν, Gabon Airlines, Afrijet και SN2AG της Γκαμπόν, Air Koryo της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, Airlift International της Γκάνας, Air Service Comores των νήσων Κομόρες, Iran Air του Ιράν, TAAG Angolan Airlines της Αγκόλας και Air Madagascar της Μαδαγασκάρης.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Κάλας στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar