Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 10. juli 2013

Luftfartssikkerhed: Kommissionen ajourfører EU's sortliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Europa-Kommissionen har for 21. gang ajourført den europæiske liste over luftfartsselskaber med driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger i EU, bedre kendt som "EU's sortliste" på luftfartssikkerhedsområdet. Da sikkerhedssituationen i Filippinerne er forbedret, er Philippines Airlines det første fillipinske luftfartsselskab siden 2010, som igen har tilladelse til at beflyve det europæiske luftrum. Det samme gælder det venezuelanske luftfartsselskab Conviasa, som blev sortlistet i 2012. Endvidere er der sket fremskridt i Libyen, men de libyske myndigheder har indvilliget i, at libyske luftfartsselskaber ikke må flyve i Europa, så længe de ikke er gencertificeret til EU's tilfredshed.

Siim Kallas, næstformand i Kommissionen med ansvar for transport, siger: "EU’s sortliste på luftfartssikkerhedområdet blev oprettet for at beskytte Europas luftrum og borgere, men den kan også bruges som en påmindelse til lande og luftfartsselskaber om at bringe sikkerheden i orden. I dag bekræfter vi vores vilje til at fjerne lande og luftfartsselskaber fra listen, hvis de viser et reelt engagement og har kapacitet til at gennemføre internationale sikkerhedsstandarder på bæredygtig vis. Ud over Filippinerne og Venezuela er der også sket fremskridt i Mauretanien og i en række andre afrikanske lande".

Den nye liste erstatter og ajourfører den forrige, som blev vedtaget i december 2012. Listen kan ses på Kommissionens websted1.

Det er blevet besluttet at ophæve forbuddet mod luftfartsselskabet Philippine Airlines, som er registreret i Filippinerne. Det sker under hensyntagen til, at de kompetente myndigheder i Filippinerne har forbedret sikkerhedstilsynet, og at Philippines Airlines er blevet bedre til at sikre en effektiv overholdelse af de relevante forskrifter for luftfartsikkerhed, ligesom der er foretaget sikkerhedskontrol på stedet i juni sidste år. For alle andre luftfartsselskaber registreret i Filippinerne opretholdes forbuddet fortsat.

Det venezuelansk registrerede Conviasa er også fjernet fra sortlisten, efter at de alvorlige sikkerhedsmangler, som i april 2012 førte til, at selskabet blev forment adgang til EU's luftrum, er blevet afhjulpet. Forbedringerne blev påvist i forbindelse med et samråd med Kommissionen og EU’s Agentur for Luftfartssikkerhed (EASA) og gennem de seneste kontroller, som Spanien og Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) har foretaget i Venezuela.

I december 2012 blev Mauretanien det første land, som blev fuldstændig fjernet fra EU’s sortliste. Landet blev tilføjet listen i 2010. De forbedringer, som har ført til afgørelsen om at fjerne landet fra listen, blev bekræftet i forbindelse med et sikkerhedskontrolbesøg på stedet gennemført af Kommissionen i april 2013.

Der er blevet afholdt konsultationer med de civile luftfartsmyndigheder i Libyen. Udvalget har konstateret fremskridt, men de libyske civile luftfartsmyndigheder har indvilliget i at opretholde de frivillige begrænsninger for alle luftfartsselskaber med licens i Libyen. Denne frivillige begrænsning udelukker Libyan Airlines fra at beflyve EU, indtil de fuldt ud har gennemgået en fornyet certificering i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder. Den igangværende gennemførelse af disse foranstaltninger vil blive nøje overvåget af Kommissionen og EU's Udvalg for Luftfartssikkerhed.

Kommissionen roser ligeledes fremskridtene i Sudan og Mozambique.

Kommissionen anerkender de bestræbelser, som sikkerhedstilsynsmyndighederne i Den Demokratiske Republik Congo, Indonesien, Kasakhstan, Libyen, Mauretanien, Mozambique, Filippinerne, Rusland og Sudan har gjort for at reformere deres civile luftfartssystem og forbedre sikkerheden for på sigt at kunne garantere en effektiv anvendelse af de internationale sikkerhedsstandarder. Kommissionen vil fortsat aktivt yde støtte og bistand til gennemførelsen af disse reformer i samarbejde med ICAO, EU-medlemsstaterne og EASA.

De øvrige ajourføringer af EU's liste skyldes, at visse luftfartsselskaber, som ikke længere eksisterer, er blevet fjernet, og at der er tilføjet nye selskaber, der for nyligt er oprettet i lande, som er pålagt forbud: Den Demokratiske Republik Congo, Indonesien, Kirgisistan, Mozambique, Sudan og Filippinerne.

Endelig er bilag B til EU’s sortliste (der omfatter luftfartsselskaber med tilladelse til at operere i EU under strenge begrænsninger og betingelser) ændret for at afspejle fornyelsen af flåden hos Air Madagascar (tilladelse til at anvende et ekstra fly) og Air Astana fra Kasakhstan (det gamle Fokker-fly, som ikke længere anvendes, er blevet slettet fra bilaget).

Kommissionens afgørelse i dag bygger på en enstemmig udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed, der består af sikkerhedseksperter fra hver af de 28 EU-medlemsstater samt Norge, Island, Schweiz og EASA.

Baggrund

Den opdaterede liste omfatter 278 selskaber med totalt driftsforbud i EU’s luftrum, dvs. alle selskaber registreret i 20 lande: Afghanistan, Angola, Benin, Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Djibouti, Ækvatorialguinea, Eritrea, Gabon (med undtagelse af tre luftfartsselskaber, der opererer med visse begrænsninger og på visse betingelser), Indonesien (med undtagelse af fem luftfartsselskaber), Kasakhstan (med undtagelse af ét luftfartsselskab, der opererer med visse begrænsninger og på visse betingelser), Kirgisistan, Liberia, Mozambique, Filippinerne (med undtagelse af ét luftfartsselskab), Sierra Leone, São Tomé og Príncipe, Sudan, Swaziland og Zambia. Listen omfatter også to individuelle luftfartsselskaber: Blue Wing Airlines fra Surinam og Meridian Airways fra Ghana, hvilket bringer det samlede antal luftfartsselskaber på listen op på 280.

Endelig omfatter listen 10 luftfartsselskaber, der har tilladelse til at beflyve EU under strenge driftsmæssige begrænsninger og på nærmere bestemte betingelser: Air Astana fra Kasakhstan, Afrijet, Gabon Airlines og SN2AG fra Gabon, Air Koryo fra Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Airlift International fra Ghana, Air Service Comores fra Comorerne, Iran Air fra Iran, TAAG Angolan Airlines fra Angola og Air Madagascar fra Madagaskar.

Yderligere oplysninger

Følg næstformand Kallas på Twitter.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar