Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Bruselu 10. července 2013

Bezpečnost v letectví: Komise aktualizuje černou listinu leteckých společností

Evropská komise dnes provedla 21. aktualizaci seznamu leteckých společností, které v rámci Evropské unie nesmějí provozovat leteckou dopravu nebo je jejich provoz omezen. Tuto „černou listinu“ EU sestavuje v zájmu zachování bezpečnosti letecké dopravy na svém území. Díky zlepšení bezpečnosti filipínského leteckého odvětví se na evropské nebe může vrátit společnost Philippine Airlines jako první filipínská letecká společnost od roku 2010. Vrací se rovněž venezuelská letecká společnost Conviasa, která dostala zákaz v roce 2012. K určitému pokroku došlo také v Libyi, nicméně libyjské orgány souhlasily s tím, že libyjští dopravci nebudou smět lety do Evropy provozovat do té doby, dokud neobdrží opětovné oprávnění k úplné spokojenosti orgánů EU.

Siim Kallas, místopředseda Komise odpovědný za dopravu, v této souvislosti prohlásil: „Seznam EU pro leteckou bezpečnost byl vytvořen na ochranu evropského nebe a občanů, ale slouží rovněž jako poslední varovný signál pro ty země a letecké společnosti, které musí výrazně zapracovat na bezpečnostních opatřeních v této oblasti. Dnes jsme potvrdili naši ochotu vymazat země a letecké společnosti ze seznamu, pokud prokážou skutečné odhodlání a reálnou schopnost trvale dodržovat mezinárodní bezpečnostní normy. Kromě Filipín, Venezuely a Mauritánie jsme dobré zprávy o pokroku obdrželi také z řady dalších afrických zemí.“

Nový seznam nahradí ten předchozí z prosince 2012 a je do něj možno nahlédnout na internetových stránkách Komise1.

Ke zrušení zákazu pro uvedeného leteckého dopravce, které je registrován na Filipínách, došlo proto, že se zlepšil bezpečnostní dohled ze strany filipínských orgánů a společnost Philippines Airlines je nyní schopná zajistit dodržování příslušných bezpečnostních předpisů. Loni v červnu byla v této souvislosti provedena inspekce v terénu. Pro všechny ostatní dopravce registrované na Filipínách zákaz trvá.

Společnost Conviasa registrovaná ve Venezuele byla rovněž ze seznamu odstraněna po úspěšném vyřešení závažných bezpečnostních nedostatků, které vedly k zákazu provozování letecké dopravy z EU v dubnu 2012. Tato zlepšení byla doložena během konzultací s Komisí a Agenturou EU pro bezpečnost letectví (EASA), a to prostřednictvím auditů provedených ve Venezuele španělskými orgány a Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO).

V prosinci 2012 se stala Mauritánie první zemí, která byla z seznamu, kam byla zařazena v roce 2010, EU odstraněna zcela. Zlepšení, která vedla k tomuto rozhodnutí, byla ověřena během inspekce v terénu provedené Komisí v dubnu 2013.

Konzultace dále proběhly s úřady pro civilní letectví v Libyi. Příslušný výbor zaznamenal pokrok, ale libyjské úřady pro civilní letectví souhlasily se zachováním dobrovolného omezení vztahujícího se na všechny v Libyi licencované letecké dopravce. Toto dobrovolné omezení libyjským společnostem zakazuje lety do EU do doby, kdy jim budě vydáno nové bezvýhradné osvědčení v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Přijatá opatření budou i nadále Komisí a Výborem EU pro leteckou bezpečnost přísně sledována.

Komise rovněž vyjádřila uspokojení nad pokrokem, který učinil Súdán a Mosambik.

Komise dále projevila uznání za úsilí na poli bezpečnosti úřadům Demokratické republiky Kongo, Indonésie, Kazachstánu, Libye, Mauritánie, Mosambiku, Filipín, Ruska a Súdánu, které pracují na reformě systému civilního letectví a na zlepšení bezpečnosti, jež by jim měla nakonec umožnit dodržování mezinárodních bezpečnostních norem. Komise tyto reformy aktivně podporuje ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro civilní letectví ICAO, členskými státy EU a Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví.

Aktualizace seznamu byla nutná také kvůli tomu, že některé společnosti přestaly existovat a některé naopak vznikly ve státech, pro které trvá ze strany EU zákaz, konkrétně v Demokratické republice Kongo, Indonésii, Kyrgyzstánu, Mosambiku, Súdánu a na Filipínách.

V neposlední řadě byla též aktualizována příloha B seznamu (obsahující dopravce, kteří mají povoleno poskytovat letecké služby v EU za zpřísněných podmínek), aby odrážela obnovu flotily společnosti Air Madagascar (jíž bylo uděleno povolení používat další letadlo) a společnosti Air Astana z Kazachstánu (z přílohy bylo odstraněno její vyřazené letadlo Fokker).

Dnešní rozhodnutí Komise bylo přijato na základě jednomyslného stanoviska Výboru pro leteckou bezpečnost v EU – ve kterém zasedají experti na bezpečnost z každého z 28 členských států a z Norska, Islandu a Švýcarska – a agentury EASA.

Související informace

Aktualizovaný seznam EU obsahuje všechny letecké společnosti 20 států, které byly shledány jako problematické, tedy celkem 278 leteckých společností, jež mají zakázán vstup do vzdušného prostoru EU. Jedná se o tyto země: Afghánistán, Angola, Benin, Konžská republika, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Rovníková Guinea, Eritrea, Gabon (s výjimkou 3 dopravců, kteří provozují leteckou dopravu s určitými omezeními a za určitých podmínek), Indonésie (s výjimkou 5 dopravců), Kazachstán (s výjimkou jednoho dopravce, který provozuje leteckou dopravu s určitými omezeními a za určitých podmínek), Kyrgyzstán, Libérie, Mosambik, Filipíny (s výjimkou jedné společnosti), Sierra Leone, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Súdán, Svazijsko a Zambie. Seznam rovněž zahrnuje 2 jednotlivé letecké společnosti – Blue Wing Airlines ze Surinamu a Meridian Airways z Ghany. Celkový počet společností na černé listině tedy činí 280.

Kromě toho je na seznam zařazeno dalších 10 leteckých společností, které podléhají provozním omezením, což praxi znamená, že v EU smějí provozovat lety za přísných podmínek. Jedná se o Air Astana z Kazachstánu, Afrijet, Gabon Airlines a SN2AG z Gabonu, Air Koryo z Korejské lidově demokratické republiky, Airlift International z Ghany, Air Service Comores z Komor, Iran Air z Íránu, TAAG Angolan Airlines z Angoly a Air Madagascar z Madagaskaru.

Další informace:

Aktuality místopředsedy Kallase na Twitteru.

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar