Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 juli 2013

45 % av de europeiska internetanvändarna är villiga att uppgradera eller byta leverantör för att få högre hastighet

Enligt den senaste EU-omfattande undersökningen av hur européerna använder internet håller internethastigheten på att bli en viktig fråga för internetanvändarna. Nästan hälften (45 %) av Europas hushåll vill uppgradera sitt internetabonnemang eller byta leverantör till ett bredband med högre hastighet. Det innebär att hastigheten är nästan lika viktig som priset när kunderna väljer internet.

Konsumenterna är i ökad grad måna om att internet är tillräckligt snabbt för att exempelvis titta på film. För de som sköter sina företag från hemmet är hastigheten också en konkurrensfråga. Konsumenterna fokuserar nu både på hastighet och pris när de gör sina val, säger Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes.

– Undersökningen visade också att över hälften av hushållen (54 %) begränsar sina nationella och internationella mobilsamtal eftersom de är oroade över kostnaderna. Vi lever i smarttelefonens tidevarv där mobiltjänster med hög kvalitet är en nödvändig del av det dagliga livet. Det är inte acceptabelt att halva befolkningen begränsar sina telefonsamtal på grund av höga kostnader och det är inte acceptabelt att bristen på en sammankopplad inre marknad uppmuntrar dessa begränsningar. Undersökningen 2013 visar emellertid på en minskning med 11 % (från 60 % till 49 %) när det gäller antalet hushåll som är oroade över kostnaden för samtal till andra nät än sina egna inhemska nät, säger Neelie Kroes vidare.

Bland andra viktiga resultat i denna Eurobarometerundersökning kan nämnas följande:

Hastigheten blir allt viktigare

  1. Konkurrensen har lett till överkomliga priser, medan behovet av att säkerställa att högre hastigheter uppfylls måste uppmärksammas i ökad grad.

  2. Cirka 40 % av hushållen anser att det är svårt att få tillgång till innehåll och applikationer på nätet på grund av otillräcklig hastighet eller nedladdningskapacitet.

Tjänsternas kvalitet

  1. 20 % svarade att det ibland var svårt att få tillgång till innehåll på nätet eller att appar blev blockerade på mobiltelefonerna (en uppgång med 4 % jämfört med december 2011). Detta hände oftast när de försökte titta på film (42 %), lyssna på musik (22 %), ladda ner gratis videoinnehåll (22 %), titta på direktsändningar (20 %) eller spela spel på nätet (19 %).

  2. Ljudkvaliteten hade brister. Endast 38 % höll med om att ljudkvaliteten är mycket god på deras mobiltelefoner jämfört med 49 % för fasta telefoner och 25 % för internetsamtal.

Öppet internet och nätneutralitet

  1. Videoblockeringar är den mest irriterande frågan vad gäller nätneutralitet/upphovsrätt

  2. 34 % av de vuxna använder IP-telefoni (upp från 27 % 2012)

Inköpstrender

  1. 44 % av hushållen har minst ett abonnemang på mobilt internet (en ökning från 30 % 2012)

  2. 45 % av hushållen köper ett paket med kommunikationstjänster (t.ex. en kombination av tv-, bredbands-, telefon- och mobiltjänster) från samma leverantör (45 %)

  3. 40 % (av dessa 45 % av hushållen) har övervägt att byta leverantör, men 29 % säger att det är svårt att jämföra paketvillkoren

Bakgrund

Undersökningen av hushållens e-kommunikation har genomförts årligen sedan 2006. Den fullständiga rapporten kommer att offentliggöras under de kommande veckorna.

Undersökningen syftar till att stödja utvecklingen av strategier inom området e-kommunikation genom regelbunden insamling av fakta och trender när det gäller hushållens och de enskildas attityder avseende tillhandahållande av de viktigaste elektroniska kommunikationstjänsterna.

Fältarbetet för denna undersökning avslutades i mars 2013. 27 786 deltagare från olika representativa samhällsgrupper och demografiska grupper i EU-befolkningen intervjuades personligen hemma. Eftersom fältarbetet genomfördes före det officiella datumet för Kroatiens anslutning till Europeiska unionen den 1 juli 2013 presenteras resultaten för EU-27 och Kroatien, och EU-genomsnittet gäller endast EU-27.

Användbara länkar

Resultattavlan för den digitala agendan

Den digitala agendan

Neelie Kroes

Följ Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tfn: +32 2 295 73 61 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar