Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 8. julija 2013

Potreba po hitrosti: za hitrejšo internetno povezavo je 45 % evropskih uporabnikov interneta pripravljenih povezavo nadgraditi ali zamenjati ponudnika

Na podlagi najnovejše raziskave o rabi interneta, ki je zajela celotno Evropsko unijo, postaja za evropske uporabnike hitrost internetne povezave ključni dejavnik. Skoraj polovica (45 %) evropskih gospodinjstev želi nadgraditi naročniško razmerje ali zamenjati ponudnika, da bi prišla do hitrejše širokopasovne internetne povezave, saj je postala hitrost povezave pri izbiri internetne sheme enako pomemben dejavnik kot cena.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je dejala: „Potrošnike vse bolj zanimajo hitre internetne povezave, da bi lahko, na primer, gledali videoposnetke. Za tiste pa, ki poslujejo od doma, je hitrost tudi vprašanje konkurenčnosti. Potrošniki se ne odločajo več samo glede na ceno, ampak tudi glede na hitrost.“

Raziskava je pokazala tudi, da skuša več kot polovica (54 %) gospodinjstev varčevati pri nacionalnih in mednarodnih klicih z mobilnih telefonov. Neelie Kroes je o tem dejala: „Živimo v obdobju pametnih telefonov in mobilne storitve visoke kakovosti so bistvena prvina vsakdanjega življenja. Nesprejemljivo je, da si polovica prebivalstva zaradi stroškov omejuje telefoniranje, nesprejemljivo pa je tudi, da slaba povezanost enotnega trga spodbuja tako samoomejevanje.“ Vendar pa je v letošnji raziskavi 11 odstotkov manj vprašanih (49 % v primerjavi s 60 % leto poprej) izrazilo pomisleke zaradi stroškov klicev v omrežja, ki niso njihova domača omrežja. To je jasen znak, da prizadevanja Komisije za znižanje cen zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih koristijo potrošnikom.

Raziskava Eurobarometra med drugim razkriva:

Hitrost je vse pomembnejša

  1. Konkurenca je dejansko omogočila dostopne cene, toda več pozornosti bo treba posvetiti zagotavljanju večjih hitrosti.

  2. Približno 40 % vprašanim se je že zgodilo, da so imeli zaradi prepočasnih zvez ali prenizkih prenosnih hitrosti težave pri dostopu do spletnih vsebin in aplikacij.

Kakovost storitve

  • 20 % vprašanim (4 odstotne točke več kot decembra 2011) se občasno dogaja, da imajo težave z dostopom do spletnih vsebin ali da jim aplikacije na mobilnih telefonih niso dostopne. Te težave so pogostejše kot težave pri gledanju videoposnetkov (42 %), poslušanju glasbe (22 %), prenašanju brezplačnih videoposnetkov (22 %), spremljanju dogodkov v živo (20 %) ali igranju spletnih iger (19 %).

  • Uporabniki niso zadovoljni s kakovostjo zvoka. Le 38 % vprašanih meni, da je kakovost zvoka na njihovih mobilnih telefonih zelo dobra, medtem ko je s kakovostjo zvoka na fiksnih omrežjih zadovoljnih 49 % vprašanih, s kakovostjo zvoka pri spletnih klicih pa 25 % vprašanih.

Odprti internet in nevtralnost omrežja

  1. Onemogočanje dostopa do videoposnetkov je največja težava v zvezi z omrežno nevtralnostjo in avtorskimi pravicami.

  2. 34 % odraslih uporablja storitve internetne telefonije (povečanje s 27 % v letu 2012).

Nakupovalni trendi

  1. 44 % gospodinjstev ima sklenjeno vsaj eno naročniško razmerje za mobilni dostop do interneta (povečanje s 30 % v letu 2012).

  2. 45 % gospodinjstev sklene razmerje za paket komunikacijskih storitev (npr. kombinacijo televizije, širokopasovne povezave ter fiksne in mobilne telefonije) pri istem ponudniku.

  3. Od teh 45 % gospodinjstev jih je 40 % že razmišljalo o zamenjavi ponudnika paketa, a 29 % jih pravi, da je težko primerjati pogoje različnih paketov.

Ozadje

Raziskava e-komunikacij po gospodinjstvih se izvaja od leta 2006 – celotno poročilo bo objavljeno v prihodnjih tednih.

Namen raziskave je spodbujati razvoj politik na področju e-komunikacij z rednim zbiranjem dejstev in trendov v zvezi z odnosom gospodinjstev in posameznikov do ponudbe glavnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Anketa na terenu je bila zaključena marca 2013. Nanjo je ob obisku na domu odgovorilo 27 786 oseb iz različnih reprezentativnih socialnih in demografskih skupin prebivalstva EU. Ker je bilo anketiranje izvedeno pred 1. julijem 2013, ko je Hrvaška uradno pristopila k Evropski uniji, so rezultati sicer predstavljeni za 27 držav članic in Hrvaško, povprečne vrednosti pa se nanašajo le na 27 držav članic.

Uporabne povezave

Kazalnik napredka digitalne agende

Digitalna agenda

Neelie Kroes

Spremljajte komisarko na twitterju

Kontakti

E-naslov: comm-kroes@ec.europa.eu, telefon: +32 22957361, Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar