Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 8. júla 2013

Stále rýchlejšie – 45 % európskych spotrebiteľov by prešlo na nadštandardný program alebo zmenilo poskytovateľa, ak by tak získali rýchlejší internet

Podľa najnovšieho celoeurópskeho prieskumu o používaní internetu Európanmi je pre používateľov najpodstatnejším parametrom rýchlosť internetu. Takmer polovica európskych domácností (45 %) by prešla na kvalitnejší balík v rámci predplatených internetových služieb alebo zmenila poskytovateľa s cieľom získať rýchlejšie širokopásmové pripojenie. Rýchlosť pripojenia sa pri výbere internetových služieb stáva rovnako dôležitým faktorom ako cena.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová: „Spotrebitelia kladú čoraz väčší dôraz na dostatočnú rýchlosť internetu, napríklad na sledovanie videí. Pre tých, ktorí podnikajú zo svojho domova, je rýchlosť aj otázkou ich konkurencieschopnosti. Spotrebitelia sa teraz pri výbere zameriavajú na rýchlosť, ako aj na cenu.“

Prieskum tiež ukázal, že viac ako polovica domácností (54 %) z obáv o vysoké náklady obmedzuje svoje vnútroštátne a medzinárodné hovory z mobilných telefónov. Kroesová uvádza, že „žijeme v období smartfónov, v ktorom sú vysokokvalitné mobilné služby kľúčovou súčasťou každodenného života. Nie je prijateľné, aby polovica obyvateľstva obmedzovala svoje telefonické hovory pretože sú pridrahé, a nie je prijateľné, aby nedostatočne prepojený jednotný trh takéto obmedzenia podporoval.“ Prieskum z roku 2013 zaznamenal 11 % pokles (zo 60 % na 49 %) počtu spotrebiteľov, ktorí obmedzujú volania kvôli vysokým nákladom na telefonáty do zahraničných sietí. Ide o jasný znak toho, že znižovanie sadzieb za ukončenie hovorov v mobilných sieťach Komisiou má pozitívny prínos pre spotrebiteľov.

Medzi ďalšie dôležité zistenia tohto prieskumu Eurobarometer patria:

Rýchlosť je stále viac dôležitejšia

  1. Vďaka hospodárskej súťaži sme dosiahli prijateľné ceny, avšak väčšiu pozornosť bude potrebné venovať uspokojeniu požiadaviek na vyššiu rýchlosť.

  2. Približne 40 % respondentov uviedlo ťažkosti pri prístupe k online obsahu a aplikáciám z dôvodu nedostatočnej rýchlosti alebo sťahovacej kapacity.

Kvalita služieb

  1. 20 % opýtaných uviedlo, že niekedy mávajú ťažkosti s prístupom k online obsahu alebo s blokovanými aplikáciami na ich mobilnom telefóne (o 4 percentuálne body viac ako v decembri 2011). Najčastejšie sa to stáva pri pozeraní videí (42 %), počúvaní hudby (22 %), bezplatnom sťahovaní videí (22 %), pozeraní podujatí naživo (20 %) a pri online hrách (19 %).

  2. Dôležitým aspektom je aj kvalita zvuku. Pokiaľ ide o kvalitu zvuku, iba 38 % respondentov uviedlo, že je veľmi dobrá v prípade ich mobilných telefónov, 49 % v prípade pevnej siete a 25 % v prípade telefonátov prostredníctvom internetu.

Otvorený internet a neutralita siete

  1. Blokovanie videí patrí medzi najnepríjemnejšie skutočnosti súvisiace s neutralitou siete a autorskými právami

  2. 34 % dospelých osôb používa telefónne služby VoIP (nárast z 27 % v roku 2012)

Nákupné trendy

  1. 44 % domácností má aspoň jednu predplatenú službu mobilného internetu (nárast z 30 % v roku 2012)

  2. 45 % domácností si kúpilo balík komunikačných služieb (napr. kombinácia televízie, širokopásmového pripojenia, telefónu a mobilných služieb) od rovnakého poskytovateľa (45 %)

  3. 40 % (zo 45 % domácností) zvažuje prechod na iného poskytovateľa balíka, avšak 29 % tvrdí, že podmienky týchto balíkov nie je jednoduché porovnať.

Kontext

Prieskum zameraný na elektronickú komunikáciu v domácnostiach sa uskutočňuje každoročne od roku 2006. Celá správa bude uverejnená v nasledujúcich týždňoch.

Cieľom prieskumu je podporovať rozvoj politík v oblasti elektronických komunikácií prostredníctvom pravidelného zhromažďovania faktov a trendov, pokiaľ ide o postoj domácností a jednotlivcov k hlavným elektronickým komunikačným službám.

Zber odpovedí sa ukončil v marci 2013. Rozhovory s 27 786 respondentmi zastupujúcimi rôzne sociálne a demografické skupiny obyvateľstva EÚ sa uskutočnili osobne v domácom prostredí. Pretože sa zber odpovedí uskutočnil pred dátumom oficiálneho vstupu Chorvátska do Európskej únie 1. júla 2013, výsledky sú prezentované pre EÚ 27 a Chorvátsko, a priemery pre EÚ zahŕňajú len EÚ 27.

Užitočné odkazy

Hodnotiaca tabuľka digitálnej agendy

Digitálna agenda

Neelie Kroes

Sledujte Neelie Kroesovú na Twitteri

Kontakty

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar