Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 8 d.

Ryšio sparta tampa vis svarbesnė. 45 proc. Europos interneto naudotojų norėtų pakeisti interneto paslaugų teikėją arba abonementą, kad galėtų naudotis spartesniu ryšiu

Iš naujausios ES masto apklausos, kaip europiečiai naudojasi internetu, rezultatų matyti, kad didžiausias interneto naudotojų poreikis – spartus interneto ryšys. Beveik pusė (45 proc.) Europos namų ūkių rinktųsi geresnį interneto paslaugų abonementą arba pakeistų tokių paslaugų teikėją, kad galėtų naudotis spartesniu plačiajuosčiu ryšiu, nes, rinkdamiesi interneto planą, ryšio spartą laiko ne mažiau svarbia nei kaina.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Vartotojams vis labiau rūpi, kad jų interneto ryšys būtų pakankamai spartus ir jie galėtų, pavyzdžiui, žiūrėti vaizdo siužetus. O verslu namuose užsiimantiems asmenims ryšio sparta svarbi dar ir todėl, kad nuo jos priklauso jų verslo konkurencingumas. Dabar vartotojų pasirinkimą lemia tiek ryšio sparta, tiek kaina.

Per apklausą taip pat nustatyta, kad daugiau nei pusė (54 proc.) namų ūkių riboja vietinius ir tarptautinius pokalbius judriojo ryšio telefonu, nes jie brangiai kainuoja. N. Kroes teigimu, „išmaniųjų telefonų epochoje aukštos kokybės judriojo ryšio paslaugos yra būtina kasdienio gyvenimo dalis. Negalima taikstytis su tuo, kad dėl brangaus ryšio pusei gyventojų tenka riboti savo pokalbius telefonu ir kad nėra susietos bendrosios rinkos, kuri padėtų spręsti šią problemą.” Tačiau per 2013 m. apklausą nustatyta, kad 11 proc. (nuo 60 iki 49 proc.) sumažėjo susirūpinusiųjų dėl pokalbių skambinant į kitos šalies tinklus kainos. Akivaizdu, kad Komisijos pastangos mažinti judriojo ryšio skambučių užbaigimo tarifus turi teigiamą poveikį vartotojams.

Toliau aptariami kiti svarbiausi per šią „Eurobarometro“ apklausą nustatyti dalykai.

Ryšio sparta yra vis svarbesnė

  1. Konkurencija padėjo iš esmės užtikrinti prieinamas kainas, tačiau reikės daugiau dėmesio skirti tam, kad būtų patenkinta didesnės ryšio spartos paklausa.

  2. Maždaug 40 proc. apklausos dalyvių nurodė, kad dėl nepakankamos ryšio spartos arba atsisiuntimo pajėgumo sunku naudotis interneto turiniu ir įvairiomis programomis.

Paslaugų kokybė

  1. 20 proc. respondentų (4 procentiniais punktais daugiau nei 2011 m. gruodžio mėn.) atsakė, kad kartais yra sunku naudotis interneto turiniu arba kad jų programos judriojo ryšio telefone yra blokuojamos. Tai daugiausiai pasitaiko bandant žiūrėti vaizdo siužetus (42 proc.), klausytis muzikos (22 proc.), nemokamai atsisiųsti vaizdo turinį (22 proc.), stebėti tiesiogines transliacijas (20 proc.) ar žaisti internetinius žaidimus (19 proc.).

  2. Apklausos dalyviai nurodė ir garso kokybės problemą. Tik 38 proc. apklausos dalyvių teigė, kad garso kokybė jų judriojo ryšio telefone yra labai gera, palyginti su 49 proc. – fiksuotojo ryšio telefone ir 25 proc. – skambinant internetu.

Atviras internetas ir neutralus tinklas

  1. Su tinklo neutralumu ir (arba) autorių teisėmis susijusi problema, kuri labiausiai trikdo interneto naudotojus, yra ta, kad yra blokuojami vaizdo siužetai.

  2. 34 proc. suaugusiųjų naudojasi VOIP skambinimo paslaugomis (palyginti su 27 proc. 2012 m.).

Pirkimo tendencijos

  1. 44 proc. namų ūkių naudojasi bent vienu judriojo ryšio interneto abonementu (palyginti su 30 proc. 2012 m.)

  2. 45 proc. namų ūkių perka ryšio paslaugų paketą (pvz., televizijos, plačiajuosčio ryšio, telefono ir judriojo ryšio paslaugų derinį) iš to paties paslaugų teikėjo.

  3. 40 proc. iš tų 45 proc. namų ūkių svarstė keisti paslaugų paketo teikėją, bet 29 proc. mano, kad nėra lengva palyginti paslaugų paketų sąlygas.

Pagrindiniai faktai

Apklausa dėl elektroninių ryšių namų ūkiuose atliekama kasmet nuo 2006 m. Visa ataskaita bus paskelbta per ateinančias savaites.

Atliekant šią apklausą reguliariai renkama informacija apie faktus ir tendencijas, susijusius su namų ūkių ir asmenų požiūriu į pagrindines elektroninių ryšių paslaugas, – taip siekiama remti elektroninių ryšių srities politikos plėtrą.

Ši apklausa baigta 2013 m. kovo mėn. Namuose buvo apklausti 27 786 respondentai, priklausantys įvairioms socialinėms ir demografinėms ES gyventojų grupėms. Kadangi apklausa vyko iki 2013 m. liepos 1 d., prieš Kroatijai oficialiai įstojant į Europos Sąjungą, atskirai pateikiami 27 ES valstybių narių ir Kroatijos rezultatai, o ES vidurkis nustatytas remiantis tik 27 ES valstybių narių duomenimis.

Naudingos nuorodos

Skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinė

Skaitmeninė darbotvarkė

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitter

Kontaktiniai duomenys

E. paštas comm-kroes@ec.europa.eu, tel. +32 229 57361, Twitter @RyanHeathEU


Side Bar