Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

PRIOPĆENJE ZA TISAK

Bruxelles, 8. srpnja 2013.

Potreba za brzinom: 45 % europskih korisnika spremno je radi bržeg interneta unaprijediti pretplatu ili promijeniti operatera

Prema najnovijem istraživanju na razini EU-a o tome kako Europljani koriste internet, brzina interneta javlja se kao najbitnije pitanje za korisnike. Gotovo polovina (45 %) europskih kućanstava prešlo bi na napredniju internetsku pretplatu ili promijenilo operatera radi brže širokopojasne veze, čime se brzina interneta približava cijeni kao najbitnijem čimbeniku pri odabiru internetskog paketa.

Potpredsjednica Europske komisije Neelie Kroes rekla je: „Korisnicima je sve važnije da je brzina interneta dostatna kako bi npr. mogli gledati video snimke. Za poduzetnike koji rade iz svog doma brzina je i pitanje konkurentnosti. Korisnici su sada prilikom odabira usmjereni na brzinu kao i na cijenu.”.

Istraživanje je pokazalo da više do pola (54 %) kućanstava ograničava svoje nacionalne i međunarodne mobilne pozive jer se brinu zbog troškova. Potpredsjednica Kroes dodala je: „Živimo u eri pametnih telefona i visokokvalitetna mobilna usluga bitan je dio svakodnevnog života. Neprihvatljivo je da polovina stanovništva ograničava svoje telefonske pozive zbog problema troška te da nedostatak povezanog jedinstvenog tržišta pridonosi tim ograničenjima.” Međutim, u istraživanju za 2013. zabilježen je pad od 11 % (sa 60 % na 49 %) broja ispitanika koji su izrazili zabrinutost zbog troška poziva izvan svojih domaćih mreža. To je jasan pokazatelj da nastojanja Komisije za smanjenje cijena završetka poziva u mobilnoj mreži imaju pozitivan utjecaj na korisnike.

Ostale teme ovog istraživanja Eurobarometra:

Brzina je sve važnija

  1. zahvaljujući konkurenciji cijene su sada pristupačne, no potrebno je posvetiti više pažnje ispunjenju zahtjeva za veću brzinu

  2. oko 40 % ispitanika imalo je poteškoća u pristupu internetskim sadržajima i aplikacijama zbog nedostatne brzine ili kapaciteta preuzimanja.

Kvaliteta usluge

  1. 20 % ispitanika izjavilo je da su ponekad imali poteškoće pri pristupu internetskim sadržajima ili nisu mogli koristiti aplikacije na mobitelu (porast od 4 postotna boda u odnosu na prosinac 2011.). To se češće događalo prilikom gledanja video snimki (42 %), slušanja glazbe (22 %), preuzimanja besplatnih video sadržaja (22 %), gledanja prijenosa u živo (20 %) ili igranja igara na internetu (19 %).

  2. Problem je bila i kvaliteta zvuka. Samo je 38 % ispitanika izjavilo da je kvaliteta zvuka na njihovim mobitelima vrlo dobra, u usporedbi s 49 % za telefonske linije i 25 % za pozive preko interneta.

Otvoreni internet i mrežna neutralnost

  1. blokiranje pristupa video sadržajima problem je mrežne neutralnosti/zaštite autorskih prava koji korisnike najviše nervira

  2. 34 % odraslih koristi usluge VoIP (povećanje u odnosu na 27 % u 2012.).

Potrošački trendovi

  1. 44 % kućanstava ima najmanje jednu pretplatu na mobilni internet (povećanje u odnosu na 30 % u 2012.)

  2. 45 % kućanstava kupuje paket telekomunikacijskih usluga (npr. kombinacija televizije, širokopojasnog interneta, telefona i usluga mobilne telefonije) istog operatera (45 %)

  3. 40 % (od 45 % kućanstava) razmišljalo je o promjeni pružatelja paketa usluga, no 29 % smatra da nije lako usporediti uvjete takvih ugovora.

Pozadina

Ispitivanje o e-komunikacijama među kućanstvima provodi se svake godine od 2006.– potpuno izvješće objavit će se tijekom sljedećih tjedana.

To ispitivanje namijenjeno je potpori razvoju politike u području e-komunikacija redovitim prikupljanjem činjenica i trendova povezanih sa stavom kućanstava i pojedinaca prema pružanju glavnih usluga elektroničke komunikacije.

Istraživanje na terenu završeno je u ožujku 2013. 27 786 ispitanika osobno je intervjuirano u njihovim domovima, a predstavljaju različite društvene i demografske skupine stanovništva EU-a. Budući da je istraživanje provedeno prije službenog datuma pristupa Hrvatske 1. srpnja 2013., rezultati uključuju EU 27 i Hrvatsku, dok se prosjeci EU-a odnose samo na EU 27.

Korisne poveznice

Tablica pokazatelja Digitalne agende

Digitalna agenda

Neelie Kroes

Pratite Neelie Kroes na Twitteru.

Contacts

E-pošta: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32 229 57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar