Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 8.7.2013

Nopeus on valttia: 45 prosenttia eurooppalaisista internetin käyttäjistä halukkaita siirtymään parempaan internetliittymään tai vaihtamaan operaattoria nopeuden vuoksi

Nopeudesta on tulossa keskeinen kysymys internetin käyttäjien keskuudessa. Tämä kävi ilmi internetin käyttöä koskeneesta EU:n laajuisesta kyselystä. Lähes puolet (45 %) eurooppalaisista kotitalouksista olisi valmis siirtymään parempaan internetliittymään tai vaihtamaan palveluntarjoajaa nopeamman laajakaistan toivossa. Nopeudella on nyt yhtä suuri merkitys internetiä valittaessa kuin hinnalla.

Kuluttajille on yhä tärkeämpää, että heidän internetliittymänsä on riittävän nopea esimerkiksi videoiden katseluun. Kotona työskenteleville nopeus on myös kilpailukykykysymys. Kuluttajat tekevät nyt päätöksensä sekä nopeuden että hinnan perusteella”, totesi Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes.

Kyselystä kävi myös ilmi, että yli puolet (54 %) kotitalouksista rajoittaa kansallisia ja kansainvälisiä matkapuhelujaan kustannusten pelossa. Kroesin mukaan elämme älypuhelinaikaa, jolloin korkealaatuiset matkaviestintäpalvelut ovat olennainen osa jokapäiväistä elämää. Ei ole hyväksyttävää, että puolet väestöstä joutuu rajoittamaan puhelujaan kustannussyistä ja yhtenäismarkkinoiden yhtenäisyyden puute pitää yllä näitä rajoitteita.” Vuoden 2013 kyselyssä oli kuitenkin 11 prosentin vähennys (60 %:sta 49 %:iin) niiden henkilöjen lukumäärässä, jotka ovat huolissaan muiden kuin kotimaan verkon numeroihin soittamiensa puhelujen hinnasta. Tämä on selvä osoitus siitä, että komission toimet matkaviestintäverkkojen kohdeverkkomaksujen alentamiseksi ovat olleet kuluttajien kannalta positiivisia.

Muita Eurobarometri-kyselystä selvinneitä seikkoja ovat seuraavat:

Nopeus entistä tärkeämpää

  1. Kilpailu on tehokkaasti laskenut hinnat kohtuulliselle tasolle, mutta nopeampien yhteyksien tarpeeseen on kiinnitettävä enemmän huomiota.

  2. Noin 40 %:lla on ollut vaikeuksia käyttää verkkosisältöä ja sovelluksia, koska nopeus tai latauskapasiteetti ovat riittämättömiä.

Palvelun laatu

  1. Vastanneista 20 %:lla oli joskus ollut vaikeuksia päästä verkkoon tai käyttää sovelluksia matkapuhelimella (lisäystä 4 prosenttiyksikköä joulukuusta 2011). Eniten vaikeuksia esiintyi videoita katsellessa (42 %), musiikkia kuunnellessa (22 %), ilmaisia videoita ladattaessa (22 %), live-esityksiä katsellessa (20 %) tai online-pelejä pelattaessa (19 %).

  2. Äänen laadussa oli ongelmia. Vain 38 % vastaajista oli sitä mieltä, että äänen laatu matkapuhelinviestinnässä on erittäin hyvä. Kiinteän puhelinverkon osalta äänenlaadun arvioi erittäin hyväksi 49 % ja internetpuhelujen osalta 25 %.

Avoin internet ja verkon riippumattomuus

  1. Videoiden estot koettiin ärsyttävimmäksi verkon riippumattomuuteen / tekijänoikeuksiin liittyväksi seikaksi.

  2. Aikuisista 34 % käyttää internetin VoIP-palveluja (27 % vuonna 2012).

Suuntaukset hankinnoissa

  1. Kotitalouksista 44 prosentilla on vähintään yksi mobiili-internetliittymä (30 % vuonna 2012).

  2. 45 % kotitalouksista on hankkinut viestintäpalvelupaketin (esimerkiksi televisio-, laajakaista-, puhelin- ja matkaviestinpalvelut) samalta palveluntarjoajalta (45 %)

  3. 40 % (näistä 45 prosentista kotitalouksia) on harkinnut palveluntarjoajan vaihtamista, mutta 29 % vastaajista toteaa, että palvelupakettien ehtojen vertailu on vaikeaa.

Tausta

Sähköistä viestintää koskeva E-Communications Household Survey -kysely on tehty vuosittain vuodesta 2006. Koko raportti julkaistaan lähiviikkoina.

Kyselyn tarkoituksena on tukea politiikan kehittämistä sähköisen viestinnän alalla keräämällä säännöllisesti tietoa siitä, miten kotitaloudet ja yksityishenkilöt suhtautuvat tärkeimpien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamiseen.

Tämän kyselyn kenttätyö saatiin päätökseen maaliskuussa 2013. Eri yhteiskunta- ja väestöryhmiä edustavia 27 786:aa vastaajaa haastateltiin henkilökohtaisesti kotona. Koska kenttätyö tehtiin ennen kuin Kroatia liittyi virallisesti Euroopan unioniin 1. heinäkuuta 2013, tulokset esitetään EU:n 27 jäsenvaltion ja Kroatian osalta erikseen, ja EU:n keskiarvolla viitataan vain EU:n 27 jäsenvaltioon.

Hyödyllisiä linkkejä

Digitaalistrategian tulostaulu

Digitaalistrategia

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteystiedot

S-posti: comm-kroes@ec.europa.eu Puhelin: (+32-2) 295 73 61 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar