Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

8. juuli 2013

Kiiruse otsinguil: 45% interneti kasutajatest Euroopas on suurema kiiruse nimel valmis vahetama internetipaketti või teenuseosutajat

Eurooplaste internetikasutust käsitleva viimase ELi uuringu kohaselt on interneti kiiruse teema kasutajate hulgas tõusmas kesksele kohale. Peaaegu pool (45%) Euroopa leibkondadest on interneti kiiruse suurendamiseks valmis vahetama internetipaketti või teenuseosutajat. Seega on internetiteenuse valimisel kiirus sama tähtis tegur kui hind.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes: „Tarbijatele läheb üha enam korda, et internet oleks piisavalt kiire näiteks videote vaatamiseks. Kodubüroodest tegutsevate ettevõtete jaoks on interneti kiirus ka konkurentsivõime küsimus. Valikute tegemisel loeb tarbijatele nii interneti kiirus kui selle hind.”

Samuti näitas uuring, et üle poole (54%) leibkondadest piirab oma riigisiseseid ja rahvusvahelisi mobiiltelefonikõnesid, muretsedes kulude pärast. Kroes ütles: „Praegu on nutitelefonide ajastu, mil kõrge kvaliteediga mobiilsideteenused on igapäevaelu oluline osa. Ei ole vastuvõetav, et pool elanikkonnast piirab oma telefonikõnesid kulude tõttu. Samuti on vastuvõetamatu, et ühtse sideturu puudumine just selliseid piiranguid soodustab.” Samal ajal vähenes 2013. aasta uuringu järgi 11 protsendi võrra (60%-lt 49%-le) nende arv, kes muretsevad muudesse kui riigisisestesse võrkudesse helistamisel kõnehinna pärast. See on käegakatsutav tulemus sellest, et komisjoni jõupingutused vähendada mobiilikõne lõpetamise tasusid on avaldanud tarbijatele positiivset mõju.

Eurobaromeetri uuringu muud tulemused on järgmised:

Interneti kiirus on üha olulisem

  1. Tänu konkurentsile on hind muutunud taskukohasemaks, kuigi suuremat tähelepanu tuleb pöörata nõudluse täitmisele suuremate kiiruste puhul.

  2. Ligikaudu 40% tarbijate jaoks on internetipõhine sisu ja rakendused raskesti kättesaadavad, sest interneti või allalaadimise kiirus on ebapiisav.

Teenuse kvaliteet

  1. 20% tarbijatest väitis, et neil on olnud mõnikord probleeme internetipõhise sisu või mobiiltelefonirakenduste kasutamisega (+4 protsendipunkti detsembris 2011). Kõige sagedamini esines selliseid olukordi, kui püüti vaadata videot (42%), kuulata muusikat (22%), tasuta videot alla laadida (22%), vaadata otseülekandeid (20%) või mängida võrgumänge (19%).

  2. Heli kvaliteediga oli probleeme. Üksnes 38% tarbijatest nõustus, et nende mobiiltelefonide heli kvaliteet on väga hea; tavatelefonide puhul oli selle väitega nõus 49% ja internetitelefonide puhul 25% kasutajatest.

Avatud internet ja võrgu neutraalsus

  1. Videote blokeerimine on kõige häirivam võrgu neutraalsuse/autoriõiguste küsimus.

  2. 34% täiskasvanutest kasutab IP-kõneteenuseid (2012. aastal 27%).

Ostutrendid

  1. 44% leibkondadel on vähemalt üks mobiilse interneti leping (2012. aastal 30%).

  2. 45% leibkondadest ostab teenusepaketti (nt televisiooni-, lairiba-, telefoni-, ja mobiilsideteenuste kombinatsioon) ühelt teenuseosutajalt.

  3. 40% (45% leibkondadest) on kaalunud teenusepakkuja väljavahetamist, kuid neist 29% arvates on eri teenusepakkujate pakettide tingimuste vahel keeruline vahet teha.

Taust

Elektroonilist sidet käsitlevaid leibkonnauuringuid viiakse läbi igal aastal alates 2006. aastast. Uuringu täisversioon avaldatakse lähinädalatel.

Uuringu eesmärk on toetada poliitika kujundamist elektroonilise side valdkonnas, uurides regulaarselt leibkondade ja üksikisikute suhtumist peamistesse elektroonilise side teenustesse.

Uuringu jaoks andmete kogumine lõppes 2013. aasta märtsis. Kokku tehti 27 786 otseküsitlust isikutega, kes esindasid ELi rahvastiku eri sotsiaalseid ja demograafilisi rühmasid. Kuna töö toimus enne Horvaatia ametlikku Euroopa Liiduga ühinemise kuupäeva, mis oli 1. juulil 2013, on tulemused esitatud eraldi EL 27 ja Horvaatia kohta; ELi keskmine viitab ainult EL 27-le.

Kasulikud lingid

Digitaalarengu tegevuskava tulemustabel

Digitaalarengu tegevuskava

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud:

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32 229 57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar