Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

8. juli 2013

Hurtigere netforbindelse: 45 % af internetbrugerne i EU er villige til at opgradere deres internet eller skifte leverandør for at opnå en hurtigere forbindelse

En hurtig internetforbindelse er nu noget af det vigtigste for internetbrugerne, viser den seneste undersøgelse af, hvordan borgerne i hele EU bruger internettet. Næsten halvdelen (45 %) af de europæiske husstande vil gerne opgradere deres internetabonnement eller skifte leverandør for at opnå en højere hastighed på bredbånd; dermed er hastigheden nu lige så vigtig som prisen ved valget af internetløsning.

Næstformand for Europa-Kommissionen Neelie Kroes siger: "Forbrugerne lægger stadig større vægt på, at deres internetforbindelse er hurtig nok til, at de f.eks. kan se videoer. Og for dem, der driver virksomhed i hjemmet, er hastigheden også et konkurrenceparameter. Forbrugerne fokuserer nu både på hastighed og pris, når de foretager deres valg."

Undersøgelsen viste også, at over halvdelen (54 %) af husstandene begrænser deres nationale og internationale telefonopringninger på grund af prisen. Neelie Kroes siger: "Vi lever i smartphonens tid, hvor mobiltjenester af høj kvalitet er en vigtig del af dagligdagen. Det er uacceptabelt, at halvdelen af befolkningen begrænser deres telefonopringninger på grund af prisen, og det er uacceptabelt, at disse begrænsninger forværres af, at der ikke findes et forbundet indre marked. Af 2013-undersøgelsen fremgår det imidlertid, at antallet af brugere, som er bekymret over opkaldsprisen til et andet netværk end deres eget, er faldet med 11% (fra 60 til 49%). Det er et klart bevis på, at Kommissionens indsats for at mindske mobiltermineringstaksterne har haft en positiv virkning for forbrugerne."

Andre resultater af Eurobarometer-undersøgelsen:

Hurtige forbindelser bliver stadig vigtigere

  1. Konkurrencen har sikret rimelige priser, mens der må gøres mere for at sikre, at behovet for højere hastighed opfyldes.

  2. Ca. 40 % har haft problemer med at få adgang til onlineindhold og -applikationer på grund af utilstrækkelig hastighed eller download-kapacitet.

Tjenestekvalitet

  1. 20 % sagde, at de sommetider havde problemer med at få adgang til onlineindhold eller med blokering af apps på mobiltelefoner (en stigning på 4 procentpoint i forhold til december 2011). Det skete tit, når de forsøgte at se videoer (42 %), høre musik (22 %), downloade gratis videoindhold (22 %), se direkte udsendelser (20 %) eller spille onlinespil (19 %).

  2. Der var også problemer med lydkvaliteten. Kun 38 % var enige i, at lydkvaliteten er meget god på deres mobiltelefoner, sammenlignet med 49 % for fastnettelefoner og 25 % for internettelefoni.

Åbent internet og netneutralitet

  1. Blokeringer af videoer er det mest irriterende problem med netneutralitet/ophavsret.

  2. 34 % af de voksne bruger VOIP-opkaldstjenester (en stigning fra 27 % i 2012).

Købstendenser

  1. 44 % af husstandene har mindst ét abonnement på mobilt internet (en stigning fra 30 % i 2012).

  2. 45 % af husstandene køber en pakke af kommunikationstjenester (f.eks. en kombination af tv, bredbånd, telefon og mobiltjenester) fra den samme leverandør (45 %)

  3. 40 % (af de 45 % af husstandene) har overvejet at skifte pakkeleverandør, men 29 % siger, at det ikke er nemt at sammenligne betingelserne for pakkeløsninger.

Baggrund

Husstandsundersøgelsen om elektronisk kommunikation er blevet gennemført en gang om året siden 2006 (der vil inden for de kommende uger blive offentliggjort en fuldstændig rapport).

Undersøgelsens formål er at støtte politikudviklingen inden for elektronisk kommunikation ved regelmæssigt at indsamle oplysninger og tendenser vedrørende husstandenes og de enkelte borgeres holdning til leveringen af de vigtigste elektroniske kommunikationstjenester.

Feltarbejdet i forbindelse med denne undersøgelse blev afsluttet i marts 2013. 27 786 personer fra forskellige repræsentative sociale og demografiske grupper i EU's befolkning blev interviewet personligt i deres hjem. Fordi feltarbejdet fandt sted inden den officielle dato for Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. juli 2013 vises resultaterne for EU-27 og Kroatien, og gennemsnittene for EU vedrører kun EU-27.

Nyttige links

Resultattavle for den digitale dagsorden

Digital dagsorden

Neelie Kroes

Følg Neelie på Twitter

Kontakt:

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar