Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 8. července 2013

45 % evropských uživatelů internetu si přeje jeho modernizaci či změnu poskytovatele za účelem vyšší rychlosti připojení

Podle posledního celoevropského průzkumu zaměřeného na využívání internetu v Evropě je pro jeho uživatele nejdůležitější rychlost připojení. Téměř polovina evropských domácností (45 %) by si přála v rámci předplacených služeb modernizaci nebo změnu poskytovatele služeb, aby získala vyšší rychlost širokopásmového připojení, přičemž při výběru z internetových nabídek hraje rychlost stejně významnou úlohu jako cena.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Spotřebitelé se stále více zajímají o to, zda je jejich internet dostatečně rychlý např. pro sledování videa. A pro ty, kdo podnikají z domova, se rychlost stává také otázkou konkurenceschopnosti. Spotřebitelé se nyní při výběru soustřeďují jak na rychlost, tak na cenu.“

Průzkum rovněž ukázal, že z důvodu nákladů omezuje více než polovina domácností (54 %) své vnitrostátní a mezinárodní hovory na mobilním telefonu. Kroesová k tomu poznamenala: „Nacházíme se v éře chytrých telefonů a vysoce kvalitní mobilní služby jsou významnou součástí každodenního života. Je nepřijatelné, aby polovina populace omezovala své telefonní hovory kvůli vysokým nákladům, a stejně tak je nepřijatelné, aby tato omezení podporoval chybějící propojený jednotný trh.“ Průzkum z roku 2013 však také ukázal 11% pokles (z 60 % na 49 %) u nákladů na volání do jiných sítí než do vlastních domácích. To je jasná známka toho, že úsilí Komise o snížení sazeb za ukončení volání v mobilních sítích přineslo pro spotřebitele pozitivní výsledek.

K dalším důležitým bodům tohoto průzkumu Eurobarometr patří:

Rychlost je stále důležitější

  1. Hospodářská soutěž účinně zapůsobila na dostupnost cen, nicméně je třeba věnovat více pozornosti poptávce po vyšší rychlosti.

  2. Pro přibližně 40 % respondentů je přístup k obsahu on-line a k aplikacím z důvodu nedostatečné rychlosti nebo kapacity stahování obtížný.

Kvalita služeb

  1. 20 % respondentů uvedlo, že je někdy obtížné dostat se k obsahu on-line nebo že jim byly zablokovány aplikace do mobilního telefonu (o 4 procentní body více než v prosinci 2011). Docházelo k tomu většinou tehdy, když se pokoušeli sledovat video (42 %), poslouchat hudbu (22 %), stáhnout zdarma videozáznam (22 %), sledovat živé vysílání (20 %) nebo hrát on-line hry (19 %).

  2. Problematická byla také kvalita zvuku. Pouze 38 % respondentů souhlasilo s tím, že kvalita zvuku je na jejich mobilních telefonech velmi dobrá – oproti 49 % u pevných telefonních linek a 25 % u internetového volání.

Otevřený internet a neutralita sítě

  1. Jako nejnepříjemnější z hlediska neutrality sítě se jeví blokování videí či autorská práva.

  2. 34 % dospělých využívá telefonní služby VoIP volání (oproti 27 % v roce 2012).

Trendy

  1. 44 % domácností má předplaceno alespoň jedno mobilní připojení k internetu (oproti 30 % v roce 2012).

  2. 45 % domácností využívá nějaký balíček komunikačních služeb (např. kombinaci televizního vysílání, širokopásmového připojení, telefonu a mobilních služeb) od stejného poskytovatele (45 %).

  3. 40 % (ze 45 % domácností) zvažuje změnu poskytovatele balíčku, ale 29 % uvádí, že není snadné porovnávat podmínky jednotlivých nabídek.

Souvislosti

Průzkum zaměřený na elektronické komunikace v domácnostech se provádí každoročně od roku 2006. Celá zpráva bude zveřejněna v příštích týdnech.

Cílem průzkumu je podporovat rozvoj politiky v oblasti elektronických komunikací prostřednictvím pravidelného shromažďování údajů a trendů týkajících se postoje domácností a jednotlivců k poskytování hlavních služeb elektronických komunikací.

Práce na průzkumu byla dokončena v březnu 2013. Osobně ve svých domovech bylo dotázáno 27 786 osob patřících do různých společenských a demografických skupin obyvatelstva EU. Protože práce probíhaly před oficiálním datem přistoupení Chorvatska k Evropské unii dne 1. července 2013, jsou výsledky uvedeny pro EU-27 a Chorvatsko a průměry EU se vztahují pouze na EU-27.

Užitečné odkazy

Srovnávací přehled pokroku v oblasti Digitální agendy

Digitální agenda

Neelie Kroesová

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby:

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32 22957361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar