Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 8 юли 2013 г.

Необходимост от бързина: 45 % от европейските интернет потребители жeлаят актуализация на абонамента или смяна на доставчика за по-скоростен интернет

Според последното общоевропейско проучване за това как европейците използват интернет като най-важен аспект на услугата се утвърждава нейната скорост. Почти половината (45 %) от европейските домакинства ще актуализират своя абонамент за интернет или ще сменят доставчика с цел използването на по-висока скорост на връзката чрез широколентов достъп. Този процент стопи предимството на цената, като основен основен фактор при избора на интернет абонамент.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: „За потребителите е все по-важно техният интернет да е със скорост, която да им позволява да гледат видео, например. А за тези, които работят от дома си, скоростта е също така въпрос на конкурентоспособност. Когато избират, днешните потребители следят едновременно скоростта на връзката и цената на услугата“.

Според проучването над половината (54 %) от домакинствата ограничават своите национални и международни разговори по мобилен телефон от загриженост за разходите. Крус заяви: „Живеем в ерата на смартфоните, в която високото качество на мобилните услуги е важна част от ежедневието. Не е приемливо половината от населението да ограничава своите разговори заради разходите и не е приемливо, че отсъствието на взаимосвързан единен пазар способства за тези ограничения“. Проучване от 2013 г. обаче показа намаляване с 11 % (от 60 % на 49 %) на лицата, загрижени за цените на обажданията до мрежи извън техните държави. Това е ясен знак, че усилията на Комисията за намаляване на цените за терминиране в мобилни мрежи оказват положително въздействие върху потребителите.

Някои други важни моменти от споменатото проучване на Евробарометър:

Скоростта е все по-важна

  1. Конкуренцията действително понижи цените и направи услугата достъпна, но ще са необходими повече усилия, за да се отговори на нарасналото търсене на високоскоростен интернет.

  2. Около 40 % от респондентите са срещнали затруднения в опитите си да ползват съдържание или услуги онлайн поради недостатъчна скорост на връзката или капацитет за теглене.

Качество на услугата

  • 20 % от участвалите в проучването са срещали трудности при достъпа до онлайн съдържание или се е наложило да рестартират някои приложения на мобилните си телефони (което е с 4 процентни пункта повече отколкото през декември 2011 г.). Най-често това се е случвало при визуализирането на видеоклипове (42 %), при слушане на музика (22 %), при изтегляне на безплатни видеоматериали (22 %), при гледане на прояви на живо (20 %) или при игра на онлайн игри (19 %).

  • Понякога качеството на звука не е било на ниво. Едва 38 % са заявили, че качеството на звука е било много добро на техните мобилни телефони. По този показател резултатите за стационарните телефони и телефонията през интернет са съответно 49 % и 25 %.

Отворен интернет и неутралност на мрежата

  1. Блокирането на видеосъдържание е най-неприятното следствие от проблематиката неутралност на мрежата/авторски права.

  2. 34 % от възрастните използват услуги за интернет телефония (VoIP) (спрямо 27 % през 2012 г.)

Тенденции в потреблението

  1. 44 % от домакинствата имат поне един мобилен абонамент за интернет (спрямо 30 % през 2012 г.).

  2. 45 % от домакинствата закупуват пакетни съобщителни услуги (например комбинация от телевизия, широколентов интернет, телефон, мобилни услуги) от един и същ доставчик (45 %).

  3. От тях 40 % са разглеждали възможността да сменят своя доставчик на пакетни услуги, но 29 % от запитаните смятат, че не е лесно да бъдат сравнени условията на пакетните услуги.

Контекст

Анкетното проучване сред домакинствата относно електронните съобщения се провежда ежегодно от 2006 г. насам — пълният доклад ще бъде публикуван в близките седмици.

Данните от проучването се използват при разработването на политиката в областта на електронните съобщения чрез редовното констатиране на състоянието и тенденциите в отношението на домакинствата и физическите лица към предоставянето на основни електронни съобщителни услуги.

Теренната работа по това проучване бе проведена през март 2013 г. 27 786 респонденти от различни представителни социални и демографски групи на населението на ЕС са били интервюирани лично в домашна обстановка. Тъй като теренната работа бе извършена преди датата на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз на 1 юли 2013 г., резултатите са представени като за ЕС-27 и Хърватия, а средните стойности за ЕС се отнасят само до ЕС-27.

Полезни връзки

Ключови показатели за Програмата в областта на цифровите технологии

Програма в областта на цифровите технологии

Нели Крус

Следвайте Нели Крус в Twitter

За контакти:

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Телефон: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar