Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 30. janvārī

Eiropas dzelzceļi krustcelēs: Komisija pieņem priekšlikumus ceturtajai dzelzceļa tiesību aktu paketei

Eiropas Komisija šodien paziņoja par visaptverošu pasākumu paketi, lai dzelzceļa pakalpojumi Eiropā piedāvātu labāku kvalitāti un lielāku izvēli. Dzelzceļš ir ļoti svarīga ES transporta joma, kam ir galvenā nozīme, risinot arvien pieaugošā satiksmes pieprasījuma, sastrēgumu, degvielas nodrošinātības un CO2 emisiju samazināšanas problēmas. Taču daudzi Eiropas dzelzceļa tirgi šobrīd ir nonākuši stagnācijā, vai notiek lejupslīde.

Lai risinātu šo situāciju, Komisija ierosina tālejošus pasākumus, lai Eiropas dzelzceļos veicinātu inovācijas, atverot konkurencei ES iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus, kā arī veiktu ievērojamas papildu tehniskās un strukturālās reformas.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un par transporta politikas jautājumiem atbildīgais Eiropas komisārs Sīms Kallass sacīja: "Eiropas dzelzceļi tuvojas ļoti svarīgām krustcelēm. Saskaroties ar stagnāciju vai lejupslīdi daudzos dzelzceļa tirgos visā Eiropā, izvēle mums ir vienkārša. Tagad mēs varam pieņemt arī sarežģītus lēmumus, kas nepieciešami, lai pārstrukturētu Eiropas dzelzceļa tirgu, veicinātu inovāciju un nodrošinātu labākus pakalpojumus. Dzelzceļš varēs atkal augt, lai dotu labumu iedzīvotājiem, uzņēmumiem un videi. Vai arī mēs varam iet citu ceļu. Mēs varam pieņemt neatgriezenisku slīdēšanu pa slidkalniņu lejup uz tādu Eiropu, kurā dzelzceļi ir ļoti nedaudzu bagāto valstu luksusa rotaļlieta un lielākā daļa tos nevar atļauties, jo trūkst valsts naudas."

Priekšlikumos galvenā uzmanība pievērsta četrām galvenajām jomām:

Standarti un apstiprinājumi, kas darbojas

Komisija vēlas samazināt administratīvās izmaksas, kas rodas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, un atvieglot jaunu uzņēmumu ienākšanu tirgū.

Saskaņā ar jaunajiem priekšlikumiem Eiropas Dzelzceļu aģentūra kļūs par „vienas pieturas aģentūru", kas izdos ES mēroga atļaujas dzelzceļa ritošā sastāva laišanai tirgū, kā arī ES mēroga drošības sertifikātus operatoriem. Šobrīd dzelzceļa atļaujas un drošības sertifikātus izsniedz katra dalībvalsts.

Ierosinātie pasākumi jauniem dzelzceļa uzņēmumiem ļautu par 20 % samazināt laiku ienākšanai tirgū un par 20 % samazināt ritošā sastāva atļauju saņemšanas izmaksas un ilgumu. Kopumā tā rezultātā līdz 2025. gadam uzņēmumiem vajadzētu ietaupīt 500 miljonus eiro.

Labāka kvalitāte un lielāka izvēle, jo dzelzceļa pakalpojumus atļauts sniegt jauniem uzņēmumiem

Lai veicinātu inovācijas, efektivitāti un uzlabotu izmaksu lietderību, Komisija ierosina, ka sākot ar 2019. gada decembri iekšzemes pasažieru dzelzceļiem vajadzētu būt pieejamiem jaunienācējiem tirgū un jauniem pakalpojumiem.

Uzņēmumi varēs piedāvāt iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus visā Eiropas Savienībā: vai nu piedāvājot konkurējošus komerciālus pakalpojumus, vai izmantojot konkursu par dzelzceļa sabiedrisko pakalpojumu līgumu, kas attiecas uz lielāko daļu (vairāk nekā 90 %) ES dzelzceļa pārvadājumu, un par tiem būs obligāts piedāvājumu konkurss.

Šie priekšlikumi varētu sniegt acīmredzamu labumu pasažieriem uzlabotu pakalpojumu veidā, palielinot izvēli. Saskaņā ar Komisijas aplēsēm līdz 2035. gadam apvienojumā ar strukturālām reformām būs iespējams iedzīvotājiem un iesaistītajiem uzņēmumiem radīt finansiālas priekšrocības vairāk nekā 40 miljardu eiro apmērā un piedāvāt līdz apmēram 16 miljardiem papildu pasažierkilometru.

Lielākā daļa valstu iekšzemes pasažieru pārvadājumu tirgu vēl aizvien ir slēgti. Tikai Zviedrija un Apvienotā Karaliste ir pilnībā atvērušas savus tirgus, bet Vācija, Austrija, Itālija, Čehija un Nīderlande savus tirgus ir atvērušas ierobežotā apjomā.

Šo atvērto tirgu pieredze rāda, ka ir uzlabojumi kvalitātes un pakalpojumu pieejamības ziņā un katru gadu pasažieru apmierinātība palielinās, kā arī pasažieru skaits gadā dažos gadījumos 10 gadu laikā palielinājies vairāk nekā par 50 %. Citos liberalizētos tirgos konkursi par sabiedrisko pakalpojumu līgumiem liecina, ka konkrētā pakalpojumu līmenī iespējams ietaupīt 20-30 %, ko var ieguldīt vēlreiz, lai uzlabotu pakalpojumus.

Struktūra, kas piepilda uz to liktās cerības

Lai visiem nodrošinātu taisnīgu piekļuvi dzelzceļam, tīkli efektīvā un nediskriminējošā veidā jāpārvalda sliežu ceļu ("infrastruktūras") pārvaldniekiem un jākoordinē ES līmenī, lai atbalstītu patiesa Eiropas tīkla attīstību.

Lai nodrošinātu, ka tīkls tiek attīstīts, ievērojot visu dalībnieku intereses, un lai palielinātu darbības efektivitāti, Komisija ierosina stiprināt infrastruktūras pārvaldītājus, lai tie kontrolētu visas funkcijas, kas ir dzelzceļa tīkla pamatā, tostarp infrastruktūras ieguldījumu plānošanu, ikdienas darbību un uzturēšanu, kā arī kustības sarakstu sastādīšanu.

Tā kā no lietotājiem tiek saņemtas daudzas sūdzības, Komisija uzskata, ka infrastruktūras pārvaldītājiem ir jādarbojas un jābūt finansiāli neatkarīgiem no visiem transporta operatoriem, kas ekspluatē vilcienus. Tas ir svarīgi, lai novērstu iespējamus interešu konfliktus un nediskriminējošā veidā nodrošinātu visiem uzņēmumiem piekļuvi sliežu ceļiem.

Kopumā priekšlikumā apstiprināts, ka institucionālā nošķiršana ir vienkāršākais un pārredzamākais veids, kā to panākt. No infrastruktūras pārvaldītājiem neatkarīgi dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi gūs tūlītēju piekļuvi iekšējam pasažieru tirgum 2019. gadā.

Tomēr Komisijai ir pieņemami arī, ka nepieciešamo neatkarību nodrošina vertikāli integrēta vai „pārvaldītājstruktūra”, šajā gadījumā izmantojot spēcīgus „Ķīnas mūrus”, lai garantētu nepieciešamo tiesisko, finanšu un darbības nošķiršanu (sīkāku informāciju skatīt MEMO).

Atbilstības verifikācijas klauzula. Lai aizsargātu šo neatkarību, ņemot vērā pasažieru tirgus pilnīgu atvēršanu 2019. gadā, tādiem dzelzceļa uzņēmumiem, kas veido daļu no vertikāli integrētas struktūras, varētu liegt darboties citās dalībvalstīs, līdz tie Komisijai pierāda, ka ir ieviesti visi pasākumi praktiskai vienlīdzīgu konkurences nosacījumu nodrošināšanai un ka to reģistrācijas valsts tirgū ir iespējama godīga konkurence.

Prasmīgi darbinieki

Dzelzceļa nozares dinamiskai attīstībai nepieciešami prasmīgi un motivēti darbinieki. Nākamajos desmit gados dzelzceļa nozare saskarsies ar kompleksu problēmu, proti, vidē, kurā valda sīvāka konkurence, piesaistīt jaunus darbiniekus, lai aizstātu to trešdaļu pašreizējo darbinieku, kas minētajā laikposmā pensionēsies.

To dalībvalstu pieredze, kuras savus tirgus ir atvērušas, liecina, ka tam vajadzētu radīt jaunas un labākas darbvietas. Saskaņā ar ES tiesisko regulējumu un atkāpjoties no vispārīgajām ES prasībām attiecībā uz uzņēmumu nodošanu dalībvalstīm būs iespēja aizsargāt darbiniekus, pieprasot jauniem līgumslēdzējiem pieņemt tos darbā, kad notiek sabiedrisko pakalpojumu līgumu nodošana.

Turpmākie pasākumi

Lai tos varētu pieņemt, Komisijas priekšlikumi ir jāapstiprina Eiropas Parlamentam un dalībvalstu valdībām.

Galvenie fakti un skaitļi

 • Dzelzceļa nozares apgrozījums ir 73 miljardi eiro jeb 65 % no gaisa satiksmes nozares apgrozījuma (112 miljardi eiro), un tajā strādā 800 000 cilvēku.

 • Dzelzceļš ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas ekonomikas spējai efektīvi darboties. Katru gadu pa dzelzceļiem tiek pārvadāti 8 miljardi pasažieru. Pa dzelzceļu Eiropā tiek pārvadāti aptuveni 10 % no visām kravām, kas ļauj gūt aptuveni 13 miljardu eiro lielus ieņēmumus.

 • Piemēram, Roterdamas­-Dženovas kravu pārvadājumu koridorā ik gadu notiek 130 000 vilcienu reisu. Salīdzinoši tie būtu gandrīz 4 miljoni kravas automobiļu reisu gadā.

 • Katru gadu publiskā sektora iestādes dzelzceļa nozarē iegulda milzu summas. 2009. gadā publiskā sektora subsīdijas sasniedza aptuveni 46 miljardus eiro. Šāda veida publiskā sektora finansējums kļūst mazāk pieejams.

 • Ievērojami publiskā sektora ieguldījumi, jo īpaši ES-10 valstīs, kurās subsīdiju maksājumi sešos gados gandrīz divkāršojās, paši par sevi nav nodrošinājuši līdzvērtīgu dzelzceļa pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu.

 • Daudzās ES dalībvalstīs dzelzceļa nozarē vērojama stagnācija vai panīkums. Neraugoties uz pozitīvām tendencēm dažos tirgos, pasažieru pārvadājumu dzelzceļa nozares īpatsvars citu transporta veidu vidū ES iekšzemes transporta nozarē vidēji ir saglabājies vairāk vai mazāk nemainīgs kopš 2000. gada, proti, aptuveni 6 % apmērā, bet dzelzceļa kravu pārvadājumu īpatsvars ir samazinājies no 11,5 % līdz 10,2 %.

 • Kopš pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu vidus vairākās ES daļās, jo īpaši ES‑10 valstīs, nepietiekami ieguldījumi ir izraisījuši ieilgušu panīkumu. Novecojot infrastruktūrai un ritošajam sastāvam, kā arī labklājības pieauguma rezultātā ievērojami palielinoties personīgo automobiļu skaitam, dzelzceļš kā transporta līdzeklis ir kļuvis nepievilcīgs.

 • Daudzos gadījumos ir bijis nepieciešams glābt dzelzceļa uzņēmumus, un dažās valstīs, piemēram, Spānijā, Portugālē un Bulgārijā, vēsturiskajiem operatoriem ir parādsaistības.

 • Beļģijas dzelzceļu vēsturiskajam operatoram 2004. gadā bija jānodod valstij parāds 7,4 miljardu apmērā, kas atbilst aptuveni 2 % no Beļģijas IKP. Kad tika izveidots RFF (Francijas dzelzceļa tīkls), no SNCF (Francijas dzelzceļš) tika pārcelts parāds 20,5 miljardu euro apmērā. (Parādi, kas patlaban apgrūtina daudzus uzņēmumus, ir radušies agrāko neefektīvo integrēto struktūru dēļ).

 • Eiropai jārisina lielas transporta problēmas. Pieaug satiksmes pieprasījums (prognozēts, ka kravu pārvadājumi līdz 2030. gadam pieaugs par aptuveni 40 % salīdzinājumā ar 2005. gadu, bet līdz 2050. gadam – par 80 %). Prognozēts, ka pasažieru satiksmes apjoms pieaugs nedaudz mazāk nekā kravas pārvadājumu apjoms, proti, par 34 % līdz 2030. gadam un 51 % līdz 2050. gadam. Turklāt jāņem vērā arī saistītās problēmas, proti, sastrēgumi, nodrošinātība ar degvielu, CO2 emisijas un nepieciešamība izveidot efektīvu transporta infrastruktūru, lai veicinātu Eiropas ekonomikas izaugsmi.

 • Pašreizējās negatīvās tendences un Eiropas dzelzceļa nenovēršama panīkšana ir pilnīgi nepieņemama.

Sīkākai informācijai skatīt MEMO/13/45

http://www.youtube.com/watch?v=8GHz-stzCso

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar