Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. sausio 30 d.

Europos geležinkeliai kryžkelėje. Komisija priima Ketvirtojo geležinkelių dokumentų rinkinio pasiūlymus

Siekdama užtikrinti Europos geležinkelių paslaugų geresnę kokybę ir didesnį pasirinkimą, Europos Komisija šiandien paskelbė išsamų priemonių rinkinį. Geležinkeliai yra gyvybiškai svarbi ES transporto dalis; jiems tenka vienas iš svarbiausių vaidmenų sprendžiant didėjančių eismo srautų, grūsčių, degalų tiekimo saugumo ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo klausimus. Tačiau daugelis Europos geležinkelių rinkų patiria sąstingį arba nuosmukį.

Atsižvelgdama į tai Komisija siūlo imtis plataus užmojo priemonių, kad ES keleivių vežimo geležinkeliais vidaus rinkos būtų atvertos konkurencijai ir taip paskatintos inovacijos ES geležinkelių sektoriuje, taip pat įgyvendinti svarbiausias su tuo susijusias technines ir struktūrines reformas.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: Europos geležinkeliai artėja prie labai reikšmingos kryžkelės. Atsižvelgiant į sąstingį ar nuosmukį daugelyje Europos geležinkelių rinkų, mūsų pasirinkimas yra paprastas. Dabar galime priimti nelengvus sprendimus, reikalingus norint pertvarkyti Europos geležinkelių rinką, kad paskatintume inovacijas ir geresnių paslaugų teikimą. Geležinkelių sektorius vėl galės augti, o iš to bus naudos piliečiams, verslui ir aplinkai. Arba galime pasirinkti kitą kelią – susitaikyti su negrįžtamu nuosmukiu ir su tuo, kad geležinkeliai Europoje bus brangus malonumas, prieinamas keletui turtingų šalių ir dėl viešųjų lėšų trūkumo per brangus daugeliui kitų.

Pasiūlymai suskirstyti į keturias pagrindines sritis.

Veiksmingi standartai ir patvirtinimai

Komisija nori sumažinti geležinkelių įmonių administracines išlaidas ir užtikrinti, kad naujoms įmonėms patekti į rinką būtų lengviau.

Pagal naujuosius pasiūlymus Europos geležinkelių agentūra taps vieno langelio principu veikiančia įstaiga, įpareigota išduoti ES lygmens transporto priemonių pateikimo rinkai leidimus ir ES lygmens saugos sertifikatus paslaugų teikėjams. Kol kas geležinkelių leidimus ir saugos sertifikatus išduoda kiekviena valstybė narė.

Siūlomos priemonės leistų naujoms geležinkelių įmonėms 20 % sumažinti patekimo į rinką laiką ir 20 % – riedmenų leidimų gavimo proceso sąnaudas bei trukmę. Apskritai tai turėtų padėti bendrovėms iki 2025 m. sutaupyti 500 mln. EUR.

Geresnė kokybė ir didesnis pasirinkimas suteikiant galimybę naujiems rinkos dalyviams teikti geležinkelių paslaugas

Siekdama paskatinti inovacijas, našumą ir užtikrinti veiksmingesnį lėšų panaudojimą, Komisija siūlo, kad keleivių vežimo vidaus geležinkelių transportu sektorius naujiems dalyviams ir paslaugų teikėjams būtų atvertas nuo 2019 m. gruodžio mėn.

Įmonės galės teikti keleivių vežimo vidaus geležinkelių transportu paslaugas visoje ES – siūlyti konkuruojančias komercines paslaugas arba rengti konkursus dėl geležinkelių viešojo paslaugų pirkimo sutarčių, pagal kurias vykdoma dauguma (per 90 %) kelionių ES geležinkeliais ir kurios visada bus sudaromos konkurso tvarka.

Pasiūlymai būtų akivaizdžiai naudingi keleiviams, nes pagerėtų paslaugų kokybė ir padidėtų pasirinkimas. Komisijos duomenimis, kartu su struktūrinėmis reformomis tai leistų iki 2035 m. piliečiams ir įmonėms suteikti daugiau kaip 40 mlrd. EUR finansinės naudos ir papildomai užtikrinti apie 16 mlrd. keleivių kilometrų.

Nacionalinės keleivių vežimo rinkos iš esmės lieka uždaros. Tik Švedija ir Jungtinė Karalystė visiškai atvėrė savo rinkas, o Vokietija, Austrija, Italija, Čekija ir Nyderlandai savąsias rinkas atvėrė tik iš dalies.

Kaip rodo šių atvirų rinkų patirtis, kasmet didėja keleivių pasitenkinimas paslaugų kokybe bei prieinamumu ir daugėja keleivių (kai kuriais atvejais – daugiau kaip 50 % per 10 metų). Kitose liberalizuotose rinkose viešojo paslaugų pirkimo sutarčių konkursai padeda sutaupyti 20–30 % lėšų, susijusių su konkrečios paslaugos teikimu; tokias lėšas galima pakartotinai investuoti paslaugų kokybei gerinti.

Veiksminga struktūra

Siekiant užtikrinti, kad visi turėtų vienodą prieigą prie geležinkelių, nepriklausomi kelynų (infrastruktūros) valdytojai privalo tinklus eksploatuoti efektyviai ir be diskriminacijos ir koordinuoti veiksmus ES lygmeniu, kad būtų užtikrinta visos Europos tinklo plėtra.

Siekdama užtikrinti, kad tinklas būtų kuriamas paisant visų dalyvių interesų, o veikla būtų kuo našesnė, Komisija siūlo suteikti daugiau galių infrastruktūros valdytojams, kad jie galėtų kontroliuoti visas funkcijas, kuriomis grindžiamas geležinkelių tinklas, įskaitant infrastruktūros investicijų planavimą, kasdienę veiklą ir priežiūrą, taip pat grafikų sudarymą.

Atsižvelgdama į gausius vartotojų skundus, Komisija mano, kad infrastruktūros valdytojai turi būti veiklos ir finansų atžvilgiu nepriklausomi nuo traukinius eksploatuojančių transporto paslaugų teikėjų. Tai būtina norint panaikinti galimus interesų konfliktus ir visoms įmonės be diskriminacijos suteikti prieigą prie kelynų.

Kaip įprasta, pasiūlymu patvirtinama, kad subjektų atskyrimas – paprasčiausias ir skaidriausias būdas tai pasiekti. Nuo infrastruktūros valdytojų nepriklausomos geležinkelio įmonės tiesioginę prieigą prie keleivių vidaus rinkos turės nuo 2019 m.

Tačiau Komisija pripažįsta, kad vertikaliai integruota arba kontroliuojančiosios įmonės struktūra taip pat gali užtikrinti reikiamą nepriklausomumą, jei funkcijos griežtai atribojamos, kad būtų užtikrintas reikiamas teisinis, finansinis ir veiklos atskyrimas (daugiau žr. informaciniame pranešime).

Atitikties tikrinimo punktas. Siekiant išsaugoti tokį nepriklausomumą ir atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. keleivių rinkos bus visiškai atvertos, geležinkelio įmonėms, priklausančioms vertikaliai integruotai struktūrai, gali būti draudžiama veikti kitose valstybėse narėse, jei jos neįrodė Komisijai, kad nustatytos visos apsaugos priemonės vienodoms veiklos sąlygoms užtikrinti ir kad sąžininga konkurencija jų vidaus rinkoje yra galima.

Kvalifikuota darbo jėga

Geležinkelių sektoriaus gyvybingumas priklauso nuo to, ar jo darbuotojai kvalifikuoti ir motyvuoti. Per artimiausius 10 metų geležinkelių sektoriui teks pritraukti naujų darbuotojų vietoj trečdalio dabartinių darbuotojų, kurie išeis į pensiją, o kartu atsižvelgti į naują konkurencingesnę aplinką.

Remiantis rinkas atvėrusių valstybių narių patirtimi, tai turėtų padėti sukurti naujų geresnių darbo vietų. Pagal ES reguliavimo sistemą valstybės narės, siekdamos apsaugoti darbuotojus, galės reikalauti, kad naujieji sutarčių subjektai, kuriems perduodamos viešojo paslaugų pirkimo sutartys, juos įdarbintų; taip būtų neapsiribojama vien bendraisiais ES įmonių perdavimo reikalavimais.

Tolesni veiksmai

Prieš priimant Komisijos pasiūlymus, juos turi patvirtinti Europos Parlamentas ir valstybių narių vyriausybės.

Pagrindiniai faktai ir skaičiai

 • Geležinkelių sektoriaus apyvarta yra 73 mlrd. EUR (tai sudaro 65 % oro transporto sektoriaus apyvartos, kuri yra 112 mlrd. EUR), o sektoriuje dirba 800 000 darbuotojų.

 • Geležinkelių sektorius yra labai svarbus – nuo jo priklauso tinkamas Europos ūkio veikimas. Kasmet geležinkeliais keliauja per 8 mlrd. keleivių. Geležinkeliais vežama apie 10 % visų Europos krovinių, kurių vertė – apie 13 mlrd. EUR.

 • Pavyzdžiui, Roterdamo–Genujos krovinių koridoriumi važiuoja apie 130 000 traukinių per metus; tai atitinka beveik 4 mln. sunkvežimių srautą per metus.

 • Kasmet į geležinkelių sektorių valdžios institucijos daug investuoja. 2009 m. skirta 46 mlrd. EUR viešųjų subsidijų. Tačiau toks viešas finansavimas darosi vis retesnis.

 • Didelės valstybės investicijos, ypač ES-10 grupės valstybių narių, kurių subsidijų išmokų sumos per šešerius metus išaugo daugiau nei dvigubai, nepadėjo užtikrinti, kad atitinkamai didėtų ir geležinkelio paslaugų paklausa.

 • Daugelio ES valstybių narių geležinkelių sektorius ištiko sąstingis ar net nuosmukis. Nepaisant teigiamų pokyčių keliose rinkose, keleivių vežimo geležinkelių transportu dalis visoje ES transporto struktūroje beveik nekito nuo 2000 m. ir sudarė 6 %, o krovinių vežimo geležinkelių transportu dalis sumažėjo nuo 11,5 iki 10,2 %.

 • Nuo XX a. dešimtojo dešimtmečio vidurio kai kuriose Europos Sąjungos dalyse (ypač ES-10 grupės valstybėse narėse) sumažėjus investicijų įsisuko uždaras ratas, nes senstant infrastruktūrai ir riedmenims geležinkelio paslaugos neteko patrauklumo, ypač atsižvelgiant į tai, kad augant gerovei vis daugiau gyventojų įsigijo automobilius.

 • Daugeliu atveju geležinkelio įmones teko gelbėti nuo bankroto, o kai kuriose šalyse, tokiose kaip Ispanija, Portugalija ar Bulgarija, rinkoje įsitvirtinę paslaugų teikėjai yra įsiskolinę.

 • 2004 m. Belgijos geležinkelių senbuvė pervedė 7,4 mlrd. EUR skolą Belgijos valstybei; tai prilygo 2 % Belgijos BVP. Įkūrus bendrovę RFF, iš bendrovės SNCF buvo pervesta 20,5 mlrd. EUR skolos. (Daugelio bendrovių dabartinės skolos susidarė dėl neefektyvios integruotų struktūrų veiklos.)

 • Europai transporto srityje kyla didelių uždavinių: didėja eismo srautai (numatoma, kad krovinių vežimas 2030 m. išaugs apie 40 % (palyginti su 2005 m.), o iki 2050 m. – šiek tiek per 80 %). Keleivių vežimas didės kiek lėčiau: 34 % iki 2030 m. ir 51 % iki 2050 m.); be to, minėtini tokie susiję spręstini klausimai kaip tarša, degalų tiekimo saugumas, CO2 išlakos ir būtinybė kurti veiksmingą transporto infrastruktūrą, kad būtų užtikrintas Europos ekonomikos augimas.

 • Susitaikyti su dabartinėmis neigiamomis tendencijomis ir Europos geležinkelių sektoriaus dideliu nuosmukiu negalima.

Daugiau informacijos pateikiama MEMO/13/45

http://www.youtube.com/watch?v=8GHz-stzCso

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61


Side Bar