Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 8. julija 2013

Okolje: učinkovitejša raba fosforja in več recikliranja

Evropska komisija začenja posvetovanje o tem, kako gospodarneje ravnati s fosforjem. Fosfor se izjemno veliko uporablja v kmetijstvu, saj je osnovna sestavina gnojil in živalske krme. Težava je v tem, da za fosfor ni nadomestka. Zaloge so omejene, cene se spreminjajo, veliko fosforja zavržemo. V EU in svetu je vse več zaskrbljenosti zaradi stroškov in preskrbe s fosforjem v prihodnje.

S posvetovanjem želimo izvedeti, kako ohraniti zaloge za prihodnje rodove in kako kar najbolj zmanjšati neželene stranske učinke, ki jih ima raba fosforja za okolje. Fosfor, ki na primer s polj odteka v površinske vode, povzroča prekomerno rast vodnih rastlin in alg ali evtrofikacijo.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: Ta dragoceni vir zdaj mečemo proč in ga spreminjamo v onesnaževalo. Z gospodarnejšo rabo bi zmanjšali škodljivi vpliv na okolje in povečali zanesljivost preskrbe. Recikliranje fosforja bi odprlo tudi nove poslovne možnosti.

S posvetovanjem želimo začeti razpravo o rabi fosforja in gospodarnejši rabi virov. Pri tem ne gre za pripravo kakega posebnega predpisa o fosforju, vendar nas zanima mnenje evropskih institucij in zainteresiranih deležnikov o tej možnosti.

V vprašalniku so navedene razne rešitve, kako izboljšati sedanje stanje, denimo z bolj usmerjeno rabo gnojil in krme, preprečevanjem erozije tal ter z recikliranjem fosforja, ki se nahaja v gnoju, odplakah in kompostu. Vse sodelujoče v posvetovanju vabimo, da razmislijo tudi o recikliranju fosforja iz drugih virov, denimo hrane in biološko razgradljivih odpadkov.

S posvetovanjem odpiramo še vprašanje povpraševanja in preskrbe ter kontaminacije tal in tehnologij in inovacij, s katerimi bi lahko podprli trajnostno rabo fosforja.

Naslednji koraki

K sodelovanju v posvetovanju vabimo Evropski parlament, Svet in druge evropske institucije, državljane, javne organe, nevladne organizacije in podjetja. Svoje mnenje lahko pošljejo do 1. decembra 2013. Evropska komisija bo pripravila analizo odgovorov leta 2014 ter ugotovitve posvetovanja upoštevala v ustreznih politikah, od kmetijstva, ravnanja z vodo in odpadki do ravnanja s surovinami.

Osnovne informacije

Sodobna kmetijska pridelava je močno odvisna od fosforja, ki ga dodajajo zemlji (kot gnojilo) in živalski krmi. Fosfor večinoma pridobivajo iz fosfatne kamnine. V Evropski uniji je en sam rudnik, zato večino fosfatne kamnine, ki jo uporabimo v EU, dobimo iz Severne Afrike in Rusije. Pregled stanja.

V celotnem ciklusu pridelave in predelave hrane se zdaj veliko fosforja izgubi v odpad, posledica so okoljske težave, denimo onesnaževanje vode. Zakonodaja EU obravnava onesnaževanje vode z direktivo o nitratih in direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode, ni pa akta, ki bi spodbujal gospodarnejšo rabo tega hranila.

Številne države članice že spodbujajo recikliranje in gospodarno rabo fosforja. Nekatere oblike ponovne uporabe, denimo raztresanje gnoja in komunalnih odpadkov, so splošno razširjene v EU. Toda če se ti viri ne uporabljajo na pravem kraju in na pravi način, jih poljščine ne morejo vsrkati.

Evropska komisija si prizadeva izboljšati trženje takšnega recikliranega fosforja, predvsem z revizijo uredbe o gnojilih.

Potrebne so nadaljnje raziskave obetavnih metod in tehnologij, spodbudo zanje sta dala tudi Evropska platforma za inovacije v trajnostnem kmetijstvu ter program Obzorje 2020.

Več informacij:

Povezava na posvetovanje:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Glej tudi:

http://ec.europa.eu/environment/natres/phosphorus.htm

http://www.phosphorusplatform.eu/

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar